بهترین بروکر فارکس

دانش سرمایه ‌گذاری

اهمیت رفع موانع ارتقاء دانش سرمایه گذاری در بازار سرمایه

در اقتصاد جوامع توسعه‌یافته، بازار سرمایه محور نظام مالی به شمار می‌رود . در این کشورها میان توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی ، یک رابطه مستقیم وجود دارد و فلسفه ایجاد و فعالیت بازار سرمایه، انتقال سرمایه‌های مازاد و تامین مالی و حمایت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است که نیازمند پشتیبانی و نقدینگی هستند. در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش بازار سرمایه جلوی فرار سرمایه‌ها را می‌گیرد و با این نوع سرمایه‌گذاری در بخش های تولیدی، بر ثروت جامعه افزوده می‌شود.

سرمایه گذاری مطمئن همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه مطرح بوده است و نتایج پژوهش‌های میدانی بیانگر این است که خانواده‌ها به طور عموم‌ امکان سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت را ندارند و سرمایه‌گذاری امن میان ‌مدت و بلند ‌مدت برای آنها مناسب‌تر است. به این لحاظ آگاهی و سواد مالی و اقتصادی در جوامع نقش مهمی در یافتن محل امن برای سرمایه‌گذاری دارد و منجر به فهم شرایط و افزایش بهره‌وری خواهد شد که در دستیابی به ثبات اقتصادی جوامع بسیار بااهمیت است. البته بسیاری از افرادی که دانش سرمایه گذاری و تخصص مالی ندارند، سرمایه‌گذاری در بانک ها و موسسات مالی را ترجیح می دهند در حالی که با توجه به شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، جوامع می بایست به سمت یادگیری مفاهیم اقتصادی و ارتقاء دانش سرمایه گذاری گام بردارند تا سرمایه های موجود در کشور به سمت پشتیبانی از تولید ملی هدایت شوند.

یکی از موضوعاتی که موجب توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رفاه در جوامع می‌شود، رفع موانع ارتقاء سواد مالی ، دانش سرمایه گذاری و آگاهی‌ مردم نسبت به واقعیت‌های جامعه و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و توجه دادن اقشار مختلف به پس ‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با روش سهامداری است. به این منظور برای حفظ ارزش پول، می بایست سرمایه گذاری مناسب با روشی منطقی در بازارسرمایه صورت پذیرد. همچنین از این منظر که در شرایط اقتصادی موجود، مقاوم سازی اقتصاد با مانع زدایی و پشتیبانی تولیدملی برای حرکت به سمت جهش و نوآوری نیازمند حمایت و تامین مالی مستمردر فضایی قابل نظارت و شفاف است، بازار سرمایه این ظرفیت را دارد تا در جذب سرمایه‌های خرد و کلان جامعه، با هزینه متعارف و با امکان نظارت و کاهش هزینه تمام شده در تامین مالی بنگاه‌ها نقش مهم و راهبردی ایفا نماید.

در واقع بازار سرمایه از حیث این که نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار می باشد به منزله پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت ‌ها یا دولت‌ ها را به واحدهای سرمایه‌گذاری که به آن نیازمند هستند، منتقل می‌کند و به این ترتیب بازار سرمایه، واحدهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاران را با هم مرتبط می‌کند.

نقش بی ‌بدیل حوزه بازار سرمایه در توسعه کسب‌ وکار و ارتباط بین این حوزه با بخش‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، این باور را تقویت می‌کند که بازار سرمایه از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت است و دراین بازار ، از پیچیده ترین معادلات اقتصادی استفاده می شود، لذا افراد سرمایه گذار باید با دانش کافی و آگاهی کامل از فراز و نشیب های بورس، تصمیمات هوشمندانه‌ای در این بازار تخصصی بگیرند تا متضرر نشوند.

در حقیقت با توسعه فرهنگ سهامداری و افزایش سطح سواد مالی و اقتصادی جامعه ، سرمایه گذاران خرُد آموزش دیده با دیدگاه یک شغل، در بازارهای مالی فعالیت خواهند نمود، به این ترتیب که سرمایه یا پس‌انداز خانواده را در بازارهای مالی کشور سرمایه‌گذاری کنندتا با این سرمایه‌گذاری، فعالان حوزه‌های تولید بتوانند از سرمایه آحاد جامعه بهره‌مند شوند و واحد تولیدی جدیدی ایجاد یا تولیدشان را گسترش دهند و سرمایه‌های راکد در مسیر پشتیبانی از تولیدداخلی و پیشرفت ملی کشور قرار می‌گیرند. لذا اگر با تقویت دانش مالی و توسعه فرهنگ سهامداری، سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد، موانع توسعه تولید داخلی در کشور برطرف می‌گردد و با افزایش تولید در کشور، توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد. نتایج رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای توسعه عدالت اجتماعی عبارتند از : ۱- افزایش ثروت مردم، ۲- توسعه رفاه افراد جامعه، ۳- فقرزدایی، ۴- ایجاد اشتغال.

در حال حاضر با گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه، ضرورت رفع موانع ارتقاء دانش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و گسترش دانش سرمایه ‌گذاری فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری نیز محسوس تر است و در این زمینه توسعه آموزش از سوی سازمان بورس و جلب توجه‌ شهروندان به این نکته که سرمایه‌گذاری در بخش سهام یکی از تکنیک‌های توسعه کسب‌ وکار ، افزایش درآمد و توسعه رفاه اجتماعی است، موجبات‌ افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی را فراهم خواهد آورد.

برای تشویق و ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در بخش بورس و سهام و توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه ، بازار سرمایه می بایست همزمان با ارتقاء سطح دانش سرمایه گذاران در این حوزه به توسعه فرهنگ سهامداری نیز بپردازد و از این حیث که در سال‌های اخیر ابزارها و نهادهای مالی جدیدی وارد بازار سرمایه ایران شده ، ضرورت فرهنگ ‌سازی گسترده در جهت توسعه بازار سرمایه در کشور و ورود سرمایه گذاران خرُد آموزش دیده به بازارهای مالی بسیارحائز اهمیت است زیرا میزان سرمایه‌گذاری افراد در بورس، یکی از عوامل نشان‌دهنده میزان توسعه‌یافتگی در جوامع است.

به نظر می رسد سازمان بورس و اوراق بهادار می بایست برای افزایش ارتباط با علاقمندان فعالیت در بازار سرمایه و فعالان اقتصادی با برنامه‌ریزی‌ اصولی و هدفمند فعالیت خود در زمینه های توسعه دانش سرمایه گذاری و توسعه فرهنگ سهامداری از طریق آموزش‌های عمومی و ارتقاء سوادمالی ، فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس، پاسخگویی به مخاطبان و ذی ‌نفعان بازار سرمایه را گسترش دهد و کلیه اطلاعات بازار سرمایه و نهادهای زیرمجموعه را به صورت روزآمد در اختیار مخاطبان بازار سرمایه قراردهد.

همچنین در راستای افزایش آگاهی جامعه و فرهنگ‌سازی گسترده برای توسعه بازار سرمایه ، آموزش عموم جامعه با قواعد بازار سرمایه، مفاهیم بورس و سرمایه گذاری و ارتقاء سواد مالی آحاد مردم بایستی از اولویت های سازمان بورس باشد تا ضمن پیشگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران آموزش دیده ، موفقیت سرمایه گذاران جدید در بازار بورس و سرمایه ، تضمینی برای تداوم حضور این افراد در بازار سرمایه باشد.

هر چند سازمان بورس اوراق بهادار در سال های اخیر برنامه‌های متعدد و هدفمندی برای ارتقاء دانش سرمایه گذاری و توسعه فرهنگ سهامداری درسطح جامعه را در دستور کار خود قرار داده است، اما با رشد روزافزون بازارسرمایه و جلب توجه عمومی به بورس، نیاز به فرهنگ سازی مناسب بیش از پیش محسوس است. البته رسانه ها یکی از مهم ترین ارکان توسعه آموزش و ارتقاء دانش سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستند.

* شهرام شیرکوند - حائز 27 رتبه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور

اهمیت رفع موانع ارتقاء دانش سرمایه گذاری در بازار سرمایه

در اقتصاد جوامع توسعه‌یافته، بازار سرمایه محور نظام مالی به شمار می‌رود . در این کشورها میان توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی ، یک رابطه مستقیم وجود دارد و فلسفه ایجاد و فعالیت بازار سرمایه، انتقال سرمایه‌های مازاد و تامین مالی و حمایت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است که نیازمند پشتیبانی و نقدینگی هستند. در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش بازار سرمایه جلوی فرار سرمایه‌ها را می‌گیرد و با این نوع سرمایه‌گذاری در بخش های تولیدی، بر ثروت جامعه افزوده می‌شود.

سرمایه گذاری مطمئن همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه مطرح بوده است و نتایج پژوهش‌های میدانی بیانگر این است که خانواده‌ها به طور عموم‌ امکان سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت را ندارند و سرمایه‌گذاری امن میان ‌مدت و بلند ‌مدت برای آنها مناسب‌تر است. به این لحاظ آگاهی و سواد مالی و اقتصادی در جوامع نقش مهمی در یافتن محل امن برای سرمایه‌گذاری دارد و منجر به فهم شرایط و افزایش بهره‌وری خواهد شد که در دستیابی به ثبات اقتصادی جوامع بسیار بااهمیت است. البته بسیاری از افرادی که دانش سرمایه گذاری و تخصص مالی ندارند، سرمایه‌گذاری در بانک ها و موسسات مالی را ترجیح می دهند در حالی که با توجه به شاخص‌های اقتصادی و دانش سرمایه ‌گذاری سرمایه‌گذاری، جوامع می بایست به سمت یادگیری مفاهیم اقتصادی و ارتقاء دانش سرمایه گذاری گام بردارند تا سرمایه های موجود در کشور به سمت پشتیبانی از تولید ملی هدایت شوند.

یکی از موضوعاتی که موجب توسعه عدالت اجتماعی و افزایش رفاه در جوامع می‌شود، رفع موانع ارتقاء سواد مالی ، دانش سرمایه گذاری و آگاهی‌ مردم نسبت به واقعیت‌های جامعه و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و توجه دادن اقشار مختلف به پس ‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با روش سهامداری است. به این منظور برای حفظ ارزش پول، می بایست سرمایه گذاری مناسب با روشی منطقی در بازارسرمایه صورت پذیرد. همچنین از این منظر که در شرایط اقتصادی موجود، مقاوم سازی اقتصاد با مانع زدایی و پشتیبانی تولیدملی برای حرکت به سمت جهش و نوآوری نیازمند حمایت و تامین مالی مستمردر فضایی قابل نظارت و شفاف است، بازار سرمایه این ظرفیت را دارد تا در جذب سرمایه‌های خرد و کلان جامعه، با هزینه متعارف و با امکان نظارت و کاهش هزینه تمام شده در تامین مالی بنگاه‌ها نقش مهم و راهبردی ایفا نماید.

در واقع بازار سرمایه از حیث این که نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار می باشد به منزله پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت ‌ها یا دولت‌ ها را به واحدهای سرمایه‌گذاری که به آن نیازمند هستند، منتقل می‌کند و به این ترتیب بازار سرمایه، واحدهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاران را با هم مرتبط می‌کند.

نقش بی ‌بدیل حوزه بازار سرمایه در توسعه کسب‌ وکار و ارتباط بین این حوزه با بخش‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، این باور را تقویت می‌کند که بازار سرمایه از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت است و دراین بازار ، از پیچیده ترین معادلات اقتصادی استفاده می شود، لذا افراد سرمایه گذار باید با دانش کافی و آگاهی کامل از فراز و نشیب های بورس، تصمیمات هوشمندانه‌ای در این بازار تخصصی بگیرند تا متضرر نشوند.

در حقیقت با توسعه فرهنگ سهامداری و افزایش سطح سواد مالی و اقتصادی جامعه ، سرمایه گذاران خرُد آموزش دیده با دیدگاه یک شغل، در بازارهای مالی فعالیت خواهند نمود، به این ترتیب که سرمایه یا پس‌انداز خانواده را در بازارهای مالی کشور سرمایه‌گذاری کنندتا با این سرمایه‌گذاری، فعالان حوزه‌های تولید بتوانند از سرمایه آحاد جامعه بهره‌مند شوند و واحد تولیدی جدیدی ایجاد یا تولیدشان را گسترش دهند و سرمایه‌های راکد در مسیر پشتیبانی از تولیدداخلی و پیشرفت ملی کشور قرار می‌گیرند. لذا اگر با تقویت دانش مالی و توسعه فرهنگ سهامداری، سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد، موانع توسعه تولید داخلی در کشور برطرف می‌گردد و با افزایش تولید در کشور، توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد. نتایج رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای توسعه عدالت اجتماعی عبارتند از : ۱- افزایش ثروت مردم، ۲- توسعه رفاه افراد جامعه، ۳- فقرزدایی، ۴- ایجاد اشتغال.

در حال حاضر با گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه، ضرورت رفع موانع ارتقاء دانش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری نیز محسوس تر است و در این زمینه توسعه آموزش از سوی سازمان بورس و جلب توجه‌ شهروندان به این نکته که سرمایه‌گذاری در بخش سهام یکی از تکنیک‌های توسعه کسب‌ وکار ، افزایش درآمد و توسعه رفاه اجتماعی است، موجبات‌ افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی را فراهم خواهد آورد.

برای تشویق و ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در بخش بورس و سهام و توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه ، بازار سرمایه می بایست همزمان با ارتقاء سطح دانش سرمایه گذاران در این حوزه به توسعه فرهنگ سهامداری نیز بپردازد و از این حیث که در سال‌های اخیر ابزارها و نهادهای مالی جدیدی وارد بازار سرمایه ایران شده ، ضرورت فرهنگ ‌سازی گسترده در جهت توسعه بازار سرمایه در کشور و ورود سرمایه گذاران خرُد آموزش دیده به بازارهای مالی بسیارحائز اهمیت است زیرا میزان سرمایه‌گذاری افراد در بورس، یکی از عوامل نشان‌دهنده میزان توسعه‌یافتگی در جوامع است.

به نظر می رسد سازمان بورس و اوراق بهادار می بایست برای افزایش ارتباط با علاقمندان فعالیت در بازار سرمایه و فعالان اقتصادی با برنامه‌ریزی‌ اصولی و هدفمند فعالیت خود در زمینه های توسعه دانش سرمایه گذاری و توسعه فرهنگ سهامداری از طریق آموزش‌های عمومی و ارتقاء سوادمالی ، فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس، پاسخگویی به مخاطبان و ذی ‌نفعان بازار سرمایه را گسترش دهد و کلیه اطلاعات بازار سرمایه و نهادهای زیرمجموعه را به صورت روزآمد در اختیار مخاطبان بازار سرمایه قراردهد.

همچنین در راستای افزایش آگاهی جامعه و فرهنگ‌سازی گسترده برای توسعه بازار سرمایه ، آموزش عموم جامعه با قواعد بازار سرمایه، مفاهیم بورس و سرمایه گذاری و ارتقاء سواد مالی آحاد مردم بایستی از اولویت های سازمان بورس باشد تا ضمن پیشگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران آموزش دیده ، موفقیت سرمایه گذاران جدید در بازار بورس و سرمایه ، تضمینی برای تداوم حضور این افراد در بازار سرمایه باشد.

هر چند سازمان بورس اوراق بهادار در سال های اخیر برنامه‌های متعدد و هدفمندی برای ارتقاء دانش سرمایه گذاری و توسعه فرهنگ سهامداری درسطح جامعه را در دستور کار خود قرار داده است، اما با رشد روزافزون بازارسرمایه و جلب توجه عمومی به بورس، نیاز به فرهنگ سازی مناسب بیش از پیش محسوس است. البته رسانه ها یکی از مهم ترین ارکان توسعه آموزش و ارتقاء دانش سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستند.

* شهرام شیرکوند - حائز 27 رتبه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور

سرمایه‌گذاری و حمایت؛ لازمه توسعه دانش‌بنیان

سرمایه‌گذاری و حمایت؛ لازمه توسعه دانش‌بنیان

حرکت در مسیر تولید دانش‌بنیان نیاز به تلاش و سرمایه‌گذاری دارد و جوانان تازه‌کار، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های نوپا، نیاز به حمایت ویژه دارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در هر کشوری ایفا می‌کنند؛ به گونه‌ای که از آن‌ها به عنوان موتور محرکه اقتصاد در هر کشوری یاد می‌شود، به همین دلیل تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا میزان موفقیت این شرکت‌ها افزایش و پویایی و قوام آن‌ها تداوم یابد. یکی از مهم‌ترین شیوه‌ها برای تحقق این امر، ایجاد «مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» است تا از طریق ارائه مشاوره، در اختیار قرار دادن فضای اداری و کارگاهی، ارائه کمک‌های مالی و به طور کلی حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان به رشد و توسعه این شرکت‌ها دامن زده شود.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان مؤسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت از علم راه‌اندازی شده است. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳۸۰ به‌طورجدی با راه‌اندازی نخستین مرکز رشد در کشور و با هدف حمایت و هدایت شرکت‌های کوچک و نوپای دانش‌بنیانی که ایده‌های نوآورانه و فناورانه دارد و امکانات لازم جهت عملیاتی ساختنِ آن را ندارند، آغاز کرد و به عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نهایتاً تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است. برای بررسی شهرک علمی و تحقیقاتی استان دانش سرمایه ‌گذاری اصفهان با «جعفر قیصری» رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‎‌خوانید:

وضعیت کنونی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان چگونه است؟

شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی، نمونه‌ای مثال‌زدنی در راستای مسئله دانش‌بنیان است. درحال‌حاضر حدود ۵۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان و ۱۰۰ استارت‌آپ و هسته فناور در این شهرک در حال فعالیت هستند. همچنین در ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان، حدود هفت هزار و ۸۰۰ نفر مشغول به کارند که این میزان اشتغال در مقایسه دانش سرمایه ‌گذاری با صنایع بزرگی از جمله صنایع فولاد، آهن و نفت قابل ملاحظه است؛ زیرا اشتغالی که در تولید دانش‌بنیان ایجاد می‌شود، برمبنای بهره‌گیری از نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

از هفت هزار و ۸۰۰ نفر افراد مشغول به کار، بیش از ۶۰۰ نفر دارای مدرک دکتری تخصصی هستند که در تخصص خود مشغول هستند. این موضوع نشان می‌دهد اشتغال دانش‌بنیان برای طبقه نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، توسعه یافته و موجب امیدواری و افزایش انگیزه آن‌ها می‌شود. عموماً سرمایه‌گذاری در تولید دانش‌بنیان، بسیار کمتر از صنایع عادی است؛ خرید صنعت از خارج کشور صورت می‌گیرد؛ زیرا سرمایه اصلی دانش است و ارزش افزوده از‬‬ علم و فناوری به دست می‌آید‏.‬

توسعه دانش‌بنیان چه تأثیراتی دارد؟

ایجاد رضایت‌مندی و انگیزه در میان نخبگان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد و دکتری، ازجمله تأثیرات شرکت‌های دانش‌بنیان است. توسعه دانش‌بنیان ویژگی ممتازی است و تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به تولیدات متکی بر سرمایه و واردات ماشین‌آلات از کشورهای صاحب تکنولوژی دارد. سرعت تغییر محصولات متکی به دانش بیشتر بوده و یکی دیگر از ویژگی‌های این حوزه، کاهش آلودگی منابع زیست‌محیطی و مصرف آب و انرژی است.

ویژگی شرکت‌های تولیدکننده متکی بر دانش چیست؟

ویژگی مهمی که شرکت‌های تولیدکننده متکی بر دانش و تجاری‌سازی فناوری دارند، این است که در این نوع تولید میزان مصرف منابع طبیعی، مصرف مواد، کانی‌ها و منابع زیرزمینی، نفت، منابع فسیلی، بهره‌مندی از آب و هوا و میزان آلودگی هوا تقریباً ناچیز است و ما را از مشکلات محیط‌زیستی که صنایع قدیمی با خود آوردند، نجات می‌دهد.

برای شهرهایی مانند اصفهان که در احاطه صنایع آلاینده و انرژی‌بر قرار گرفتند، هیچ راه گریزی به جز حرکت به سمت اقتصاد و تولید دانش‌بنیان نیست که تجربه‌های موفق آن هم در سطح دنیا وجود دارد.

درحال‌حاضر حوزه دانش بنیان در چه وضعیتی قرار دارد؟

سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان، یکی از نیازهای ضروری است. در دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان در بیست‌وششم آبان ۱۴۰۰ این نکته یادآوری شد که اقتصاد دانش‌بنیان حدود یک درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و باید طی برنامه‌ای سه الی چهار ساله، حوزه دانش‌بنیان حدوداً پنج درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. از این رو دستورات رهبر معظم انقلاب، وظیفه سنگینی را بر همگان ایجاد کرده است. سال ۱۴۰۰ برای شهرک علمی‌تحقیقاتی اصفهان سال درخشانی نسبت به ۱۳۹۹ بود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ فروش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری ۳.۵ برابر سال قبل بوده و با رشد ۳۵۰ درصدی مواجه بوده است.

برای افزایش تولیدات دانش‌بنیان چه اقداماتی باید انجام شود؟

حرکت در مسیر تولید دانش‌بنیان نیاز به تلاش و سرمایه‌گذاری دارد و جوانان تازه‌کار، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های نوپا، نیاز به حمایت ویژه دارند. شرکت‌های بزرگی که محصولات مناسب تولید می‌کنند و تولیدات دانش‌بنیان دارند، برای افزایش تولیدات خود نیاز به حضور در بازارهای جهانی و صادرات خواهد داشت؛ از طرفی برای اینکه ارزش افزوده و تولید ثروت ملی داشته باشند، باید در بازارهای جهانی محصولات خود را عرضه کنند. در گام نخست، حضور در بازارهای جهانی مخاطرات فراوانی داشته و نیاز به سرمایه‌گذاری، حمایت و مشارکت دارد که وظیفه دولت، تأمین منابع مورد نیاز شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری است.

دانش سرمایه ‌گذاری

سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی: موازین دانش بنیان نسخه درمانی اقتصاد کشور است

  • توسط روابط عمومی بهشهر
  • ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
  • ۰ اظهار نظر
  • 23 بازدید

سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی عمل به موازین اقتصاد دانش بنیان در راستای هم افزایی در گروه توسعه ملی در کنار تنوع بخشی به پرتفوی «وبانک» برای افزایش سودآوری و ارزش افزوده حداکثری را از جمله برنامه های مهم این شرکت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری ساختمان بهشهر به نقل از روابط عمومیشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، دکتر محمد حسین فروزان مهر، سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خصوص ضرورت رعایت موازین اقتصاد دانش بنیان و توجه به این مهم به عنوان یک نسخه درمانی در شرایط کنونی اقتصادی کشور گفت: برای عمل به این فریضه در گروه توسعه ملی به عنوان یک گروه سرمایه گذاری چند رشته ای در نظر داریم با نگاه آمایش سرزمینی و توجه به پراکندگی جغرافیایی شرکت های تابعه گروه، نیازمندی های نوآورانه و فناورانه را در هر شرکت و صنعت ایجاد کنیم.

وی ارتقای هم‌افزایی در شرکت‌های زیرمجموعه، کنترل و کاهش هزینه‌های تولید و بهای تمام‌شده، خروج از رشته فعالیت‌های کم‌بازده و زیان‌ده و توسعه نوآوری و فناوری و اشتغالزایی مبتنی بر ایده ها و طرحهای دانش بنیان و تعیین محورهای پیشگام برای افزایش ارزش افزوده از اهم اقدامات الزامی عملکردی در حوزه دانش بنیان برشمرد.

وی یکی از ماموریت های اصلی و تکلیف قانونی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را تقویت حکمرانی گروه با تمرکز بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلق بنگاه های جدید پیشرو مبتنی بر نیاز سایر اعضای این خانواده در جهت هم افزایی بین شرکت ها، کاهش ریسک، افزایش سود آوری و ارزش آفرینی مبتنی بر این جریان اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.

سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی همچنین بهره گیری از توانمندی های شرکت های دانش بنیان را یکی از برنامه های مهم این گروه دانست و بر نوسازی کنترل مالی، کنترل و کاهش هزینه‌های تولید و بهای تمام‌شده و خروج از فعالیت های کم بازده و زیان ده تاکید کرد.

دکتر فروزان مهر تنوع بخشی به پرتفوی گروه را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: رصد هوشمند بازار سرمایه، تحلیل سرمایه گذاری با استفاده از ابزارآلات هوشمند تحلیلی و همچنین استفاده از راه های گام به گام حل مسائل معاملاتی نهایتا منجر به تنوع بخشی پرتفوی «وبانک» می شود.

سرمایه‌گذاری روی افزایش دانش و مزیت‌های آن

دانش در هر کاری که ما می‌کنیم نقش دارد. می‌تواند به شما در بیشتر پول درآوردن کمک کند، در ورزش شما را موفق‌تر کند، به شما این امکان را دهد که بهتر مراقب سلامتی خود باشید و هزاران سودمندی دیگر.

هنوز بسیاری از مردم فکر می‌کنند بعد از دبیرستان و یا دانشگاه تحصیلاتشان تمام شده است. آن‌ها نفس راحتی می‌کشند و فکر می‌کنند که موفق شده اند کار خود را به خوبی به پایان ببرند. حالا زمان آن است که کاری را آغاز کنند و تا بازنشستگی در آن باقی بمانند.

این یک نگرش کاملا اشتباه است. بنجامین فرانکلین (نویسنده، نظریه پرداز و یکی از رهبران انقلاب آمریکا) گفته است : « سرمایه‌‌گذاری در دانش بهترین نتایج را همراه خواهد داشت » او به خوبی از ارزش فراگرفتن دانش بیشتر، مطلع بود.

درواقع همه‌ی افراد موفق در جهان بر این مسئله اشتراک دارند: آن‌ها دائما مطاله می‌کنند و بر دانش خود به صورت روزانه می‌افزایند.

سرمایه‌گذاری روی افزایش دانش

مزایای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش دانش

سرمایه‌گذاری روی دانش با نتیجه چند برابری باز می گردد

سرمایه گذاری در دانش در اکثر موارد منجر به کسب نتایج چند برابری می شود. در واقع شما با فراگرفتن دانش بیشتر درمورد کاری که انجام می‌دهید می‌توانید بیشتر درآمد داشته باشید. به طور مثال یک برنامه نویس با یادگیری یک زبان برنامه نویسی می تواند چندین پروژه کاری بیشترانجام دهد. یا یک مربی فوتبال با آموختن تاکتیک‌های جدید می‌تواند موفق‌تر باشد.

احتمال شکست آن تقریبا صفر است

در اغلب سرمایه‌گذاری ها احتمال شکست و ثمر بخشیدن سرمایه‌گذاری برابر است اما در سرمایه‌گذاری در دانش اگر شما دانش مورد نظر را خوب انتخاب کنید احتمال شکست شما تقریبا صفر است.

در واقع هرچه بیشتر بدانید در کار خود بیشتر پیشرفت می‌کنید.

هزینه سرمایه گذاری کم است

سرمایه گذاری روی افزایش دانش صرف وقت و هزینه بسیار کمی را می‌طلب، با مطالعه یک کتاب و یا همچنین استفاده از روش‌های آموزش‌ مجازی، شما می‌توانید با صرف وقت و هزینه کم بر دانش خود بیافزایید.

بازدهی حتی بعد از بازنشستگی

شما پس از بازنشستگی از تجربیات ارزشمندی که در طول سال ها آن‌ها را فراگرفته اید برخوردارید، مطمئنا افرادی وجود دارند که تمایل به فراگیری تجربیات ارزشمند شما دارند و شما می‌توانید از طریق انتقال تجربیات خود به این افراد، کسب درآمد کنید.

اقدامات عملی

  • روزانه 30 دقیقه مطالعه کنید (کتاب‌های صوتی، کتاب‌ها، کتاب‌های الکترونیک، مقالات و دانش سرمایه ‌گذاری غیره).
  • زندگی‌نامه افراد موفق را مطالعه کنید.
  • به مقالات، مصاحبه‌ها، جداول آماری یا هر چیز دیگری که شما را در آنچه می کنید بهتر می‌کند دقت کنید.
  • دانش شما را از بقیه جدا می‌کند. اگر واقعا به آن عمل کنید؛ شما را به اندازه‌ای که می‌خواهید بالا خواهد برد.

وقتی بنجامین فرانکلین گفت «سرمایه‌‌گذاری در دانش بهترین نتایج را همراه خواهد داشت» منظورش این نبود که این را بشنوید و کاری نکنید! شما باید از آن استفاده کنید، از بقیه باهوش‌تر باشید، دایره دانش و خرد خود را بگسترانید و به یاد داشته باشید که یک نقشه خوب به ثمر نمی‌رسد اگر کسی آن را اجرا نکند.

سرمایه‌گذاری روی دانش

امیدوارم مواردی که توی این مقاله مورد بررسی قرار دادیم تونسته باشه به شما دوست عزیزم کمک کنه که در طراحی وب سایت یک قدم جلوتر برید و کارهایی بهتر و حرفه ای تری رو انجام بدید و اما اگر شما دوست عزیز مشتاق یادگیری طراحی سایت هستید و در این رابطه نیاز به آموزش دارید میتونید با مطالبی که در صفحه آموزش طراحی سایت نوشتیم مسیر درستی رو انتخاب کنید و با یادگیری موارد مختلف به یک طراح سایت حرفه ای تبدیل بشید ، با استفاده از آموزش طراحی سایت حرفه ای آکادمی آی تی میتونید به صورت ویدئویی و کاملا کاربردی از صفر آموزش طراحی سایت رو آغاز کنید و قدم به قدم به یک طراح سایت حرفه ای تبدیل بشد و خودتون رو برای ورود به بازار کار آکاده کنید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا