فارکس به زبان ساده

Soدربورس یهنی چه

بهینه سازی پرتفلیو و نظریه ی ماتریس تصادفی در بازار بورس

هدف: هدف از انجام این تحقیق بهینه‌سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار بوده است جهت پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات مربوطه، با استفاده از توزیع مارچنکو - پاستورMarčenko – Pastur ) ) وجود خواهند داشت یا خیر؟
روش‌شناسی پژوهش: داده‌­های 31 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1398 جهت همبستگی متقابل بین سهام‌ها موردبررسی قرار گرفته می‌شود؛ بنابراین 749 قیمت پایانی روز و 748 لگاریتم بازده وجود خواهد داشت. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام‌شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد: الف) با مشاهده­ی بزرگ‌ترین توزیع اجزای بردار ویژه، مشاهده می‌شود که در سمت چپ توزیع یک عدم تقارن شدید وجود دارد که یعنی بازار بیشتر به وقایع بد تا وقایع خوب واکنش می­دهد. ب ) با پاک‌سازی ماتریس همبستگی می‌توان اختلاف بین ریسک پیش‌بینی‌شده و تحقق‌یافته را کمی کاهش داد. به عبارت بهتر با شناسایی و خارج کردن سهام غیر ارزشی از سبد سهام ریسک پرتقلیو کاهش می‌یابد. ج ) ماتریس تصادفی سهام می‌تواند به‌طور معناداری بازده و ریسک محقق شده بازار را پیش‌بینی نماید و لذا توانایی زیادی در تبیین ریسک اطلاعات بازار دارد. د) نسبت معکوس مشارکت، سهام مؤثر بر بردارهای ویژه را تعیین می‌نماید و تحلیل اصلی ماتریس‌های تصادفی نیز بر پایه تعدیل این نسبت با استفاده از پاک‌سازی ماتریس تصادفی است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: نظریه ماتریس تصادفی برخلاف سایر روش‌های تشکیل پرتفلیو که به تعیین وزن هریک از دارایی‌ها در سبد سرمایه می‌پردازند، به شناسایی سهام غیرمفید و خارج نمودن آن‌ها از سبد سهام می‌پردازد و از این طریق منجر به بهبود بازده و ریسک سبد سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • بهینه‌سازی پرتفلیو
 • نظریه‌ی ماتریس تصادفی
 • همبستگی متقابل
 • نسبت مشارکت معکوس
 • بردار ویژه

عنوان مقاله [English]

Portfolio Optimization and Random Matrix Theory in Stock Exchange

نویسنده [English]

 • mostafa heidari haratemeh

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to optimize the stock portfolio based on stochastic matrix theory in the stock market. and igenvalues to answer the question of whether the relevant information will exist using the Marčenko – Pastur distribution.
Methodology: The data of 31 shares in Tehran Stock Exchange in the period 2016 - 2019 will be examined for cross-correlation between shares. So, there will be 749 end-of-day prices and 748 logarithms of returns. This research has been done by descriptive-correlation method and is of applied research type.
Findings: The results showed: a) Observing the largest distribution of eigenvectors components, it can be seen that there is a strong asymmetry to the left of the distribution, meaning that the market responds more to bad events than good events. b) By clearing the correlation matrix, the difference between the predicted and realized risk can be slightly reduced. In other words, by identifying and removing non-valuable stocks from the portfolio of portfolio, the risk is reduced. c) Stochastic stock matrix can significantly predict the realized return and risk of the market and therefore has a great ability to explain the risk of market information. d) The inverse participation ratio determines the stocks affecting the special vectors and the main analysis of random matrices is based on adjusting this ratio using random matrix clearance.
Originality/Value: Stochastic matrix theory, unlike other portfolio formation methods that determine the weight of each asset in the portfolio, identifies unused stocks and removes them from the stock portfolio, thereby improving portfolio return and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Portfolio optimization
 • Random matrix theory
 • Cross-correlation
 • Inverse participation ratio
 • Eigenvectors
مراجع

Blackwell, K., Borade, N., VI, C. D., Luntzlara, N., Ma, R., Miller, S. J., . & Xu, W. (2019). Distribution of eigenvalues of random real symmetric block matrices. arXiv preprint arXiv:1908.03834

Bouchaud, J. P., & Potters, M. (2003). Theory of financial risk and derivative pricing: from statistical physics to risk management. Cambridge University Press.

Daly, J., Crane, M., & Ruskin, H. J. (2008). Random matrix theory filters in portfolio optimisation: a stability and risk assessment. Physica A: statistical mechanics and its applications, 387(16-17), 4248-4260.

Dyson, F. J. (1962). Statistical theory of the energy levels of complex systems. I. Journal of mathematical physics, 3(1), 140-156.

Fyodorov, Y. V., & Mirlin, A. D. (1992). Analytical derivation of the scaling law for the inverse participation ratio in quasi-one-dimensional disordered systems. Physical review letters, 69(7), 1093. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.1093

Fyodorov, Y. V., & Mirlin, A. D. (1993). Level-to-level fluctuations of the inverse participation ratio in finite quasi 1D disordered systems. Physical review letters, 71(3), 412. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.412

Fyodorov, Y. V., & Mirlin, A. D. (1994). Statistical properties of eigenfunctions of random quasi 1d one-particle Hamiltonians. International journal of modern physics B, 8(27), 3795-3842.

Guhr, T., Müller–Groeling, A., & Weidenmüller, H. A. (1998). Random-matrix theories in quantum physics: common concepts. Physics reports, 299(4-6), 189-425.

Laloux, L., Cizeau, P., Bouchaud, J. P., & Potters, M. (1999). Noise dressing of financial correlation matrices. Physical review letters, 83(7), 1467. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.83.1467

Laloux, L., Cizeau, P., Potters, M., & Bouchaud, J. P. (2000). Random matrix theory and financial correlations. International journal of theoretical and applied finance, 3(03), 391-397.

Lee, P. A., & Ramakrishnan, T. V. (1985). Disordered electronic systems. Reviews of Modern Physics, 57(2), 287. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.57.287

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77–91. https://doi.org/10.2307/2975974

Mirlin, A. D., & Fyodorov, Y. V. (1993). The statistics of eigenvector components of random band matrices: analytical results. Journal of physics A: mathematical and general, 26(12), L551. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/26/12/012/meta

Pafka, S., & Kondor, I. (2003). Noisy covariance matrices and portfolio optimization II. Physica A: statistical mechanics and its applications, 319, 487-494.

Pafka, S., & Kondor, I. (2004). Estimated correlation matrices and portfolio optimization. Physica A: statistical mechanics and its applications, 343, 623-634.

Plerou, V., Gopikrishnan, P., Rosenow, B., Amaral, L. A. N., & Stanley, H. E. (1999). Universal and nonuniversal properties of cross correlations in financial time series. Physical review letters, 83(7), 1471. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.83.1471

Plerou, V., Gopikrishnan, P., Rosenow, B., Amaral, L. A. N., Guhr, T., & Stanley, H. E. (2002). Random matrix approach to cross correlations in financial data. Physical review E, 65(6), 066126. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.066126

Podobnik, B., & Stanley, Soدربورس یهنی چه H. E. (2008). Detrended cross-correlation analysis: a new method for analyzing two nonstationary time series. Physical review letters, 100(8), 084102. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.084102

Sengupta, A. M., & Mitra, P. P. (1999). Distributions of singular values for some random matrices. Physical review E, 60(3), 3389. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.60.3389

Wang, G. J., Xie, C., Chen, S., Yang, J. J., & Yang, M. Y. (2013). Random matrix theory analysis of cross-correlations in the US stock market: evidence from Pearson’s correlation coefficient and detrended cross-correlation coefficient. Physica A: statistical mechanics and its applications, 392(17), 3715-3730.

Wang, G. J., Xie, C., He, L. Y., & Chen, S. (2014). Detrended minimum-variance hedge ratio: a new method for hedge ratio at different time scales. Physica A: statistical mechanics and its applications, 405, 70-79.

Wigner, E. P. (1993). Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions i. In The collected works of eugene paul wigner (pp. 524-540). Springer, Berlin, Heidelberg.

Wigner, E. P. (1993). On a class of analytic functions from the quantum theory of collisions. In The collected works of eugene paul wigner (pp. 409-440). Springer, Berlin, Heidelberg.

فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی برای بورس

فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی برای بورس

هم اکنون کد فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی برای سهم های بورس و فرابورس را آماده کرده ایم که می توانید در داتیس نتورک به صورت رایگان مشاهده و استفاده کنید. تشخیص نماد هایی که الگوی ستاره صبح گاهی تشکیل داده اند به کمک این فیلتر ساده است. همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی برای بورس

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی چند کندلی از نوع بازگشتی صعودی است این الگو از سه کندل متوالی و مجاور به هم در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود.

فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی برای بورس

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگو ، متشکل از سه candlesticks است که توسط تکنیکالیست ها به عنوان یک نشانه ی صعودی مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه ای برای معکوس شدن روند نزولی می باشد.

اگر علاقه مند هستید بتوانید نمادهایی که در بازار بورس ایران این الگو را تشکیل داده اند را شناسایی کنید یکی از ابزار هایی که می تواند به شما کمک کند استفاده از فیلتر های سایت دیده بان بازار یا همان TSETMC می باشد.

فیلترها با استفاده از فرمول های ریاضی نوشته می شوند و ساخت آنها نیازمند تخصص و تجربه می باشد.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم فیلتر شناسایی الگوی ستاره صبحگاهی برای بورس و فرابورس را آماده کنیم و به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

این فیلتر تنها زمانی خروجی خواهد داشت که نمادی در بازار سرمایه الگوی Morning Star را تشکیل دهد. بنابراین اگر نمادی را در خروجی این فیلتر مشاهده کردید می توانید با خیال راحت به سراغ بررسی های تکنیکال بیشتر بروید و از بابت تشکیل این الگو نیاز به تحلیل نداشته باشید.

این نکته را فراموش نکنید که سهم های معرفی شده توسط این فیلتر ار حتما از نظر بنیادی و سایر فاکتور های تکنیکال بررسی کنید سپس ورود کنید.

فیلتر الگوی ستاره صبحگاهی برای بورس

تشخیص نماد هایی که الگوی ستاره صبح گاهی تشکیل داده اند به کمک این فیلتر ساده است.

Facebook

شبکه طلا و ارز - منظور از EPS در بورس چیست؟: EPS یا همان «سود هر سهم»، برابر با نسبت سود یک شرکت به تعداد سهام عادی در دست سهامداران است.به گزارش افکارنیوز، با توجه به استقبال مردم از بازار سرمایه ما سعی داریم، روزانه یکی از مفاهیم بورس را در اختیار شما بگذاریم؛اخبار اقتصادی-EPS سود هر سهم (Earnings Per Share)، برابر با نسبت سود یک شرکت به تعدادسهامعادی در دست سهامداران آن است. عدد حاصل از این تقسیم، به عنوان شاخص سودآوری یک شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. برای یک شرکت معمول است EPS را که برای اقلام غیرمترقبه و رقیقشوندگی احتمالی نیز تنظیم شده است، گزارش کند. هرچه EPS یک شرکت بالاتر باشد، سودآوری بیشتری خواهد داشت.رقیق شدن سهام (Stock Eilution) کاهش درصد سهام مالکان در اثر ارزشگذاری جدید یک شرکت است. افزایش تعداد سهم میتواند به دلیل مواردی مانند افزایش سرمایه، عرضه عمومی سهام و باشد. اقلام غیرمترقبه (Extraordinary Items) نیز اقلامی بااهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشأ آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت است.فرمول محاسبه EPS چیست ؟اما فرمول محاسبه EPS چیست ؟ مقدار سود هر سهم با تقسیم درآمد خالص بر تعداد سهام موجود محاسبه میشود. در مواردی میتوان در صورت و مخرج کسر تغییراتی ایجاد کرد که میتواند به دلیل اختیار معامله، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم و یا ضمانت باشد. در صورت محاسبه EPS برای عملیات مستمر، صورت کسر از اهمیت بیشتری برخوردار است.فرمول محاسبه EPS به شکل زیر است:برای محاسبه EPS یک شرکت، از ترازنامه و صورت سود و زیان برای یافتن تعداد سهام عادی پایان دوره، سود پرداخت شده سهام ممتاز (در صورت وجود) و درآمد خالص یا سود استفاده میشود. استفاده ازمیانگین وزنیسهام عادی در دوره گزارش دقیقتر است، زیرا تعداد سهام ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.مفهوم سود هر سهم یا EPS چیست ؟اما مفهوم EPS چیست و چه کاربردی دارد؟ سود هر واحد سهم یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت سهم است. همچنین یکی از مؤلفههای اصلی است که برای محاسبه قیمت به درآمد (P/E) استفاده میشود (E در P/E به EPS اشاره دارد). با تقسیم قیمت سهم یک شرکت بر سود هر سهم، سرمایهگذار میتواند ارزش سهام را با توجه به ارزش بازار بررسی کند. EPS یکی از شاخصهایی است که میتوان از آن برای انتخاب سهام استفاده کرد.مقایسه EPS در شرایط مطلق ممکن است معنای چندانی برای سرمایهگذاران نداشته باشد، زیرا سهامداران عادی دسترسی مستقیم به درآمد ندارند. در عوض، سرمایهگذاران EPS را با قیمت سهام مقایسه میکنند تا ارزش درآمد و دیدگاه معاملهگران در مورد رشد آینده آن را مشخص کنند.بیشتر بخوانید :منظور از ترانشیپ چیستعوامل موثر در بدست آمدن EPSیکی از فاکتورهای اساسی EPS که غالبا در محاسبات از آن چشم پوشی می شود، میزان سرمایه لازم برای رسیدن به درآمد خالص است.دو موسسه می توانند از سود پیش بینی شده یکسانی برخوردار باشند اما یکی از آن ها این میزان سود را به ازای هر سهم (EPS) را با سرمایه گذاری کمتری کسب کرده است. واضح است شرکتی که با سرمایه کمتری بتواند بازدهی بیشتری داشته باشند، کارایی بیشتری دارد و در صورتی که تمامی جوانب یکسان باشد، معمولا گزینه بهتری برای سرمایه گذاری محسوب می شود.سهامداران همچنین باید از تغییرات سود پیش بینی شده مطلع باشند. دقت داشته باشید که روی یک فاکتور به نمادی مثل EPS یا P/E به تنهایی اکتفا نکنیم و آن ها را با دیگر ملاک و شاخص ها مورد ارزیابی قرار دهیم.مهمترین مزیت های تغییراتهمه فعالان بازار، سال ها از توقف طولانی نمادها و نبود ضوابطی مشخص در این مورد گلایه به حقی داشتند. بر این اساس مهمترین مزیت تغییرات اعمالی، کاهش زمان توقف نمادها به شکل اساسی و ساختارمند است و بعد از این دیگر نماد شرکتی برای طولانی مدت بسته نخواهد ماند و در این صورت می توان از سازمان بورس مطالبه کرد.

اثر شوک‏‏های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد‏های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر‏کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک‏‏های نفتی بر تغییرات مهم‏ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می‏باشد.
بدین منظور از داده‏های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. برای بررسی رابطه بین قیمت نفت و سهام، علاوه بر متغیر‏های قیمت نفت و شاخص قیمتی سهام، نرخ ارز واقعی و حجم نقدینگی نیز به مدل اضافه شده استهم‏چنین از سه معیار مختلف برای مشخص کردن شوک‏‏های نفتی استفاده شده است: شوک‏‏های خطی، شوک‏‏های موزون شده و شوک‏‏های خالص. تحلیل آماری در قالب مدل‎های سری زمانی شامل گارچ (GARCH) و خود توضیحی(VAR)‌ انجام یافته است.
طبق نتایج به دست آمده، شوک‏‏های نفتی اثر مثبت بر شاخص‏‏های سهام دارند یعنی با افزایش قیمت نفت، شاخص‏‏های سهام نیز افزایش می‏یابند. هم‏چنین نتایج حاکی از آنست که اثر شوک‏‏های پولی بیشتر از شوک‏های نفتی می‏باشد. آزمون اثرات نا متقارن نیز وجود هر گونه اثر نامتقارن نفتی بر شاخص سهام را تایید نمی‏کند.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Symmetric and Asymmetric Oil Shocks on the Total Price Index in the Tehran Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

 • ali hassanzadeh 1
 • Mehran Kianvand 2

چکیده [English]

Abstract
With regarding importance of oil price changes in oil income variation and their impressions in Iran oil dependent economy, in this paper, we investigate the impacts of oil price shocks on the main stock exchange index (stock price index) in Iran as an oil exporting country.
Our data cover monthly time series from 1991:4 to 2011:12. For investigating the relationship between oil price and stock price, in addition to oil price and stock price index variables, real exchange rate and liquidity has been added to our model. We applied three different yardsticks for illustrating oil shocks: linear shocks, scaled shocks and net shocks. Statistical analysis has been done in the time series framework consist of the GARCH and the Vector Autoregressive (VAR) models.
According ouz results, oil shocks have positive effects on stock indices so that with increasing in oil price, stock indices increase. Also our findings show that monetary shocks are more powerful than oil shocks in affecting stock prices. Asymmetric effect tests couldn’t prove any asymmetric impression on stock price index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil Shock
 • Stock Exchange Index
 • Time Series
مراجع

[1] Adebiyi, M.A.; Adenuga, A.O.; Abeng, M.O. and Omanukwue; P.N (2009). Oil Price Shocks, Exchange Rate and Stock Market Behavior: Empirical Evidence from Nigeria. 14th Annual Conference of the AES on Econometric Modeling for Africa, July 2009, Abuja, Nigeria.##

[2] Arouri, M. E ; Fouquau, J. (2009) . On the Short-term Influence of Oil Price Changes on Stock Markets in GCC Countries: Linear and Nonlinear Analyses. Economics Bulletin, 29: 795-804##

[3] Balaz, P. ; Londarev, A. (2006). Oil and its Position in the Process of Globalization of the World Economy.. PolitickaEkonomie, 54 (4): 508-528.##

[4] Balke, N. S.; Brown, S. P. A.; Yucel, M. K. (2002). Oil Price Shocks and the U.S. Economy: Where Does the Asymmetry Originate?. Energy Journal, 23(3): 27-52.##

[5] Barzabdeh, M. (1998). The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Price Index in Iran Stock Exchange Market. M.A Thesis, Economics college, Allameh Tabataba’i University. (In Persian).##

[6] Bashar, Z. (2006). Wild Oil Prices, but Brave Stock Markets! The Case of Gulf Cooperation Council (GCC) Stock Markets.. Middle East Economic Association Conference, Dubai.##

[7] Bjørnland, H. C. (2009);. Oil Price Shocks And Stock Market Booms In An Oil Exporting Country. Scottish Journal of Political Economy, 56 (2): 232-254.##

[8] Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.. Journal of Econometrics, 31: 307–327.##

[9] Cong, R; Wei, Y.; Jiao, J.; Fan, Y. (2008). Relationships between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from Soدربورس یهنی چه China.. Energy Policy, 36(9): 3544-3553.##

[10] Cunado, J.; Perez de Garcia, F. (2003). Do Oil Price Shocks Matter? Evidence for Some European Countries.. Energy Economics, 25: 137-154##

[11] Cunado, J.; Perez de Garcia, F. (2005). Oil Prices, Economic Activity and Soدربورس یهنی چه Inflation: Evidence for Some Asian Countries.. The Quarterly Review of Economics and Finance, 45 (1): 65-83.‎##

[12] Davis, J. S. ; Haltiwanger, J. (2001). Sectoral Job Creation and Destruction Responses to Oil Price Changes.. Journal of Monetary Economics, 48: 465-512.##

[14] Eslamloueian, R.; Zare, H. (2007). The Impact of Macro Variables and Alternative Assets on Stock Price Movement in Iran: an ARDL Model. Iranian Economic Research, (29):17-46. (In Persian).##

[15] Fama, Eugene F. (1981). “Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money.. American Economic Review, 71(4): 545-65.##

[16] Gisser, M.; Goodwin T. H. (1986). Crude Oil and the Macroeconomy: Tests of some Popular Notions.. Journal of ‎Money Credit Bank, 18: 95-103.‎##

[17] Gronwald, M. (2008). Large Oil Shocks and the US Economy: Infrequent Incidents with Large Effects.. Energy Journal, 29: 151-71.‎##

[19] Hamilton, J. D. (1996). This is What Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship.. Journal of Monetary Economics, 38: 215-220.##

[20] Hammoudeh, S. ; Aleisa, E. (2004). Dynamic Relationship Among GCC Stock Markets and NYMEX Oil Futures.. Contemporary Economic Policy: 22:250–269##

[21] Hooker, M. A. (1996). What Happened to the Oil-Price Macroeconomy Relationship?. Journal of Monetary Economics, 38: 195-213.##

[22] Hooker, M. A. (2002). Are Oil Shocks Inflationary? Asymmetric and Nonlinear Specifications versus Changes in Regime.. Journal of Money, Credit and Banking 34: 540-561.##

[23] Huang, R. D.; Masulis, R.W. ; Stoll, H. R. (1996). Energy Shocks and Financial Markets..Journal of Futures Markets, 16: 1−27.##

[24] Huang, B.-N.; Hwang, M. J.; Peng, H. (2005). The Asymmetry of the Impact of Oil Price Shocks on Economic Activities: An Application of the Multivariate Threshold Model.. Energy Economics, 27: 445-476##

[25] Imarhiagbe, S. (2011). Impact of Soدربورس یهنی چه Oil Prices on Stock Markets: Empirical Evidence From Selected Major Oil Producing And Consuming Countries.. Global Journal of Finance and Banking Issues, 4(4): 15-31.##

[26] Jalali-Naini, A.R.; Ghalibaf, H. (2003). The Investigation of Exchange Rate’s Effects on Stock Return in Iran. Financial Research, 5(1): 3-22. (In Persian).##

[27] Johansen, S.; Juselius, K.(1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to Demand for Money.. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52: 169-210.##

[28] Jones, C. M.; Kaul, G. (1996). Oil and the Stock Markets.. The Journal of Finance, 51: 463-491.##

[29] Kilian, L. (2008). Exogenous Oil Supply Shocks: How Big Are They and How Much Do They Matter for the US Economy?. Review of Economics and Statistics, 90: 216-40.##

[30] Lee, B. R.; Lee, K.; Ratti, R. A.: (2001). Monetary Policy, Oil Price Shocks and Japanese Economy.. Japan and the World Economy, 13: 321-349.##

[31] Lee, K.; Ni, S.; Ratti, A. (1995). Oil shocks and the Macroeconomy: the Role of Price Variability.. Energy Journal, 16: 39-56.##

[32] Mork K. (1989). Oil and the Macroeconomy, When Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results.. Journal of Political Economy, 97(51): 740-744.##

[33] Narayan, K. P.; Narayan, S. (2010). Modeling the Impact of Oil Prices on Vietnam’s Stock Prices.. Applied Energy, 87: 356-361.##

[34] Park, J. W.; Ratti, R. A. (2008). Oil Price Shocks and Stock Markets in the U.S. and 13 European Countries. Energy Economics, 30(5): 2587-2608##

[35] Papapetrou, E. (2001). Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece,. Energy Economics, 23: 511-32.##

[36] Piraei, K.; Shahsavar, M.R. (2011). The Impacts of Macroeconomic Variables Soدربورس یهنی چه on the Iranian Stock Market. The Economic Research, 9 (1): 21-38. (In Persian).##

[37] Rault, C.; Arouri M. (2009); "Oil Prices and Stock Markets: What Drives What in the Gulf Corporation Council Countries.. William Davidson Institute Working Papers Series wp960, William Davidson Institute at the University of Michigan.##

[39] Sari, R. ; Soytas, U. (2006). The Relationship between Stock Returns, Crude Oil Prices, Interest Rates, and Output: Evidence from a Developing Economy". The Empirical Economics Letters, 5(4): 205-220.##

بررسی تأثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود

وجود "سهامداران غیر نهادی"، تضاد نمایندگی میان مدیریت و مالکیت را به همراه دارد. این تضاد نمایندگی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود که این عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند تأثیر متفاوتی بر سیاست تقسیم سود شرکتها بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر "سهامداران غیر نهادی" بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که آیا "سهامداران غیر نهادی" می‌توانند نقش مؤثری در سیاست تقسیم سود شرکتها ایفا کنند یا خیر؛ و اگر اینگونه است، این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ برای پاسخ به این سؤال از سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی تئوری نمایندگی، تئوری علامت‌دهی و تئوری سلسله مراتبی استفاده شده است. نمونه این تحقیق شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می‌باشد. برای آزمون تنها فرضیه‌ تحقیق از مدل توبیت بر مبنای داده‌های تجمعی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که رابطه منفی و معناداری بین درصد مالکیت "سهامداران غیر نهادی" و سیاست تقسیم سود وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت "سهامداران غیر ‌نهادی"، سود تقسیمی شرکتها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

 • سیاست تقسیم سود
 • سهامداران غیر نهادی
 • عدم تقارن اطلاعاتی
 • مدل توبیت

عنوان مقاله [English]

Investigation of effect of the non-institution shareholders on dividend policy

نویسندگان [English]

 • mahdi moradi 1
 • Mostafa Deldar 2

Existence "non-institution shareholders", created agency conflict between management and ownership. This agency conflict may lead to information asymmetry that this information asymmetry can to put impact different on dividend policy. The main objective of this study is investigation of effect of the non-institution shareholders on dividend policy in companies listed in Tehran Stock Exchange Indeed, this study seek to answer this question whether "non-institutional shareholders" can to play efficiency role in corporates dividend policy, and if so, how this effect can be interpreted? To answer this question used of three the dividend main theories namely agency theory, signaling theory, pecking order theory. Our sample included 144 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period is 1389-1380. We used Tobit Model based on cumulative data to test the research hypothesis. Our findings this study indicate that exists significant and negative relationship between ownership Percent "non-institution shareholders" and dividend policy. Indeed, with increasing ownership Percent "non-institution shareholders", decreases corporates dividend.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا