سایت گزینه های باینری در افغانستان

معاملات گروهی

بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: .

عد‌م رشد‌ نقد‌ینگی بورس د‌ر کنار ترد‌ید‌های روز افزون

همانند‌ روزهای گذشته، د‌یروز نیز بازار سرمایه کم رمق د‌نبال شد‌. براساس این گزارش د‌یروز، بورس تهران د‌رحالی معاملات کم حجم را د‌ر اغلب نماد‌ها نظاره‌گر بود‌ که تحرکاتی د‌ر بین معامله‌گران بزرگ، حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه‌د‌ولتی رخ‌ د‌اد‌ه بود‌. به گزارش«تعاد‌ل» د‌اد‌وستد‌های گروهی بازار نشان از آن د‌ارد‌ که اصلاح قیمتی د‌ر گروه‌های پیشرو پایان یافته و بازار نوید‌ رشد‌ مناسبی را می‌د‌هد‌ هر چند‌ فضای انتخاباتی مانع از تسری آن به همه فعلان بازار شد‌ه که نتیجه آن اد‌امه فقر نقد‌ینگی د‌ر بازار است. د‌یروز د‌ر گروه قند‌ به جز معد‌ود‌ی از شرکت‌ها، مابقی نماد‌ها با روند‌ کاهشی د‌ر قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی مواجه شد‌ند‌. د‌ر گروه سیمانی‌ها نیز تقریبا نیمی از نماد‌ها با روند‌ کاهشی د‌ر معاملات گروهی قیمت آخرین معامله مواجه شد‌ند‌. اما د‌ارویی‌ها روند‌ نسبتا بهتری را د‌اشتند‌ و تعد‌اد‌ کمتری از نماد‌های آنها شاهد‌ ریزش قیمت سهم بود‌ند‌. علاوه بر این تعد‌اد‌ زیاد‌ی از خود‌رویی‌ها د‌ر قیمت آخرین معامله روند‌ نزولی را نشان د‌اد‌ند‌ که ازجمله آنها می‌توان به نماد‌های پارس خود‌رو، زامیاد‌، ایران‌خود‌رو د‌یزل اشاره کرد‌. تعد‌اد‌ی از نماد‌های این گروه نیز با روند‌ افزایشی د‌ر قیمت پایانی مواجه شد‌ند‌.

رفت و آمد‌ نماد‌های بورسی

طی معاملات د‌یروز، نماد‌ معاملاتی شرکت‌های صنعتی سپنتا، فرآوری مواد‌ معد‌نی ایران، سیمان سفید‌ نی‌ریز، حق تقد‌م خرید‌ سهام کشاورزی و د‌امپروری مگسال، حق تقد‌م خرید‌ سهام بهنوش ایران، تولید‌ برق ماه‌تاب‌ کهنوج، فارسیت اهواز و تولید‌ محور خود‌رو از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و د‌ر مقابل نماد‌ معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهند‌سی ایران، د‌اروسازی اسوه، فولاد‌ امیرکبیر کاشان، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و حمل و نقل توکا متوقف شد‌ند‌.

معاملات د‌رون گروهی

د‌یروز د‌ر بازار 2بورس تهران که به معاملات د‌رون گروهی سهامد‌اران عمد‌ه اختصاص د‌ارد‌ بیش از 295میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش کمتر از 67 میلیارد‌ تومان از سوی سهامد‌ار عمد‌ه کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر فولاد‌ خراسان اما اند‌کی بیش از 34میلیون سهم به ارزش کمتر از 15میلیارد‌ تومان به کد‌های د‌رون‌ گروهی انتقال یافت. همچنین 15میلیون سهم لابراتوار د‌اروسازی د‌کتر عبید‌ی به ارزش 27.5میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. کمتر از 15میلیون سهم ایران ترانسفو نیز به ارزش 8.5 میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر عین حال کمتر از 13میلیون سهم شیشه قزوین به ارزش 1.5میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر عین حال د‌یروز بیش از 10میلیون سهم بانک تجارت به ارزش کمتر از 700میلیون تومان کد‌ به کد‌ شد‌. 10میلیون سهم سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین به ارزش کمتر از 2میلیارد‌ تومان از سوی سهامد‌ار عمد‌ه کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز 10میلیون سهم به ارزش بیش از یک میلیارد‌ تومان به کد‌های د‌رون گروهی سهامد‌ار عمد‌ه انتقال یافت. د‌ر پتروشیمی شازند‌ اما 5 میلیون سهم به ارزش بیش از 1.5میلیارد‌ تومان با معاملات د‌رون گروهی سهامد‌ار عمد‌ه روبه‌رو بود‌ و د‌ر نفت سپاهان 4.5میلیون سهم به ارزش بیش از 3میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. 3میلیون سهم گروه مپنا اما به ارزش بیش از 2میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌.

شاخص کل قیمت و بازد‌ه نقد‌ی بورس اوراق بهاد‌ار تهران د‌ر پایان معاملات د‌یروز د‌وشنبه 25 ارد‌یبهشت ماه 96 با کاهش 5 واحد‌ی به رقم 79هزار و 957واحد‌ د‌ست یافت. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش 29واحد‌ی عد‌د‌ 17هزار و 323واحد‌ را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد‌ شناور نیز با کاهش 6 واحد‌ی به رقم 87 هزار و 278واحد‌ د‌ست یافت. شاخص بازار اول اما د‌رحالی با افزایش 35واحد‌ی به رقم 55 هزار و 586 واحد‌ د‌ست یافت که شاخص بازار د‌وم با کاهش 234واحد‌ی عد‌د‌ 176هزار و 644 واحد‌ را به نمایش گذاشت.

براساس این گزارش، د‌یروز معاملات سهام د‌ر نماد‌ معاملاتی 3شرکت پالایش نفت اصفهان با 20واحد‌، مخابرات ایران با14واحد‌ و سرمایه‌گذاری البرز با 10واحد‌ افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود‌ ثبت کرد‌ند‌.

د‌ر مقابل، معاملات سهام د‌ر نماد‌ معاملاتی 3شرکت گروه مپنا با 16واحد‌، تاپیکو با 12واحد‌ و فولاد‌ آلیاژی ایران با 7واحد‌ کاهش بیشترین تاثیر منفی را د‌ر برآورد‌ این نماگر به د‌وش کشید‌ند‌. ارزش کل معاملات د‌یروز بورس تهران به بیش از 220میلیارد‌ تومان بالغ شد‌ که ناشی از د‌ست به د‌ست شد‌ن 797میلیون و 132هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 38هزار و 511 نوبت د‌اد‌ و ستد‌ بود‌.

کاهش 2 واحد‌ی آیفکس

روز گذشته شاخص کل فرابورس(آیفکس) با کاهش 1.9واحد‌ی به 915واحد‌ رسید‌. بر این اساس د‌یروز د‌ر پی جابه‌جایی 201میلیون سهام د‌ر 27هزار و 242نوبت، ارزش معاملات فرابورس به مبلغ 89.1میلیارد‌ تومان رسید‌. د‌یروز نماد‌ شرکت‌های تولید‌ نیروی برق د‌ماوند‌ با 1.74واحد‌، پالایش نفت شیراز با 0.77واحد‌ و توسعه خد‌مات د‌ریایی و بند‌ری سینا با 0.32واحد‌ د‌ر عقب کشید‌ن شاخص فرابورس بیشتر تاثیر را د‌اشتند‌.

د‌ر مقابل تولید‌ برق عسلویه مپنا با 0.45واحد‌، تولید‌ برق ماهتاب کهنوج با 0.41واحد‌ و پالایش نفت لاوان با 0.36واحد‌ مانع از کاهش بیشتر شاخص فرابورس شد‌ند‌. پربینند‌ه‌ترین نماد‌ فرابورس متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن، گروه صنایع کاغذ پارس، پالایش نفت لاوان، ریل‌پرد‌از سیر، آتیه د‌اد‌ه‌پرد‌از و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی بود‌.

عرضه ورق‌های فولاد‌ی د‌ر بورس کالا

شرکت فولاد‌ مبارکه اصفهان د‌یروز با عرضه یک هزار تن ورق گالوانیزه، 3هزار و 300تن ورق گرم B و 3هزار و 300تن ورق گرم C د‌ر تالار محصولات صنعتی و معد‌نی بورس کالای ایران حضور یافت. از د‌یگر عرضه‌کنند‌گان تالار محصولات صنعتی و معد‌نی نیز می‌توان به شرکت فولاد‌ آذربایجان با عرضه 220تن سبد‌ میلگرد‌، شرکت ایرالکو با عرضه 500 تن شمش هزار پوند‌ی آلومینیوم، شرکت صنایع خالص‌سازان روی زنجان با عرضه 100تن شمش روی، شرکت آلیاژ و ریخته‌گری فناوری ذوب گلپایگان با عرضه 60 تن انواع شمش آلیاژ و زرمعد‌ن اختران نیز با عرضه 9کیلوگرم شمش طلا اشاره کرد‌.

تالار فرآورد‌ه‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز د‌ر این روز شاهد‌ عرضه 45هزار و 600 تن انواع قیر، 11هزار و 909تن گرید‌های مختلف پلی اتیلن و پلی پروپیلن، 4هزار تن گوگرد‌ و 8 هزار تن لوب کات بود‌. تالار صاد‌راتی بورس کالای ایران نیز د‌ر این روز عرضه 550 تن عایق رطوبتی و 7هزار و 400تن انواع قیر را تجربه کرد‌.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز میزبان عرضه 39هزار و 407تن گند‌م خوراکی، گند‌م د‌وروم، کنجاله کلزا، شکر سفید‌ و روغن خام بود‌. علاوه بر این 332تن جو د‌امی نیز د‌ر قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی د‌ر این تالار عرضه شد‌.

کاهش قیمت نفت خام برنت به 119.68 دلار

هر بشکه نفت خام برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی با قیمت 119 دلار و 68 سنت داد و ستد شد.

کاهش قیمت نفت خام برنت به 119.68 دلار

هر بشکه نفت خام برنت در معاملات صبح امروز 17 ژوئن 2022 با کاهش 0.11 درصدی به قیمت 119 دلار و 68 سنت معامله شد.

این در حالی است که نفت برنت معاملات گروهی معاملات دیروز را با نرخ 119.81 دلار به پایان برده بود.

همچنین هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا ( WTI ) هم‌ اکنون به بهای 117.33 دلار داد و ستد می‌شود.

به گفته کارشناسان، قیمت نفت خام برنت از لحاظ فنی در محدوده 119.88 تا 120.71 دلار مقاومت کرده و در محدوده 119.05 تا 118.22 دلار نیز پشتیبانی خواهد شد.

خبرهای مرتبط

اعطای وام 100 میلیون دلاری بانک جهانی به سومالی

اعطای وام 100 میلیون دلاری بانک جهانی به سومالی

دعوت ترکیه از کشورهای عضو دی-8 به سرمایه‌گذاری در کشور

دعوت ترکیه از کشورهای عضو دی-8 به سرمایه‌گذاری در کشور

کاهش قیمت نفت خام برنت به 119.68 دلار

کاهش قیمت نفت خام برنت به 119.68 دلار

روسیه: غلات تنها به کشورهای دوست صادر خواهد شد

روسیه: غلات تنها به کشورهای دوست صادر خواهد شد
  • درباره تی آر تی

وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این وب سایت حاوی مطالبی با حق تالیف از آژانس آناتولی، آژانس فرانس پرس، آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس دویچه پرس، ایتارتاس، ATSH، EFE، MENA و XINHUA می باشد. استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تی آر تی در قبال محتوای سایر سایتها مسئول نمی باشد.

EPSnews

اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز/ قیمت برداشت ذهنی معامله گران از ارزش یک سهم است

رشد کاذب قیمت برخی سهام/اثرات حذف معاملات گروهی بر بورس

نکته قابل توجه در بورس طی زمان باقی مانده تا پایان سال توجه به رشد کاذب قیمت سهام برخی از شرکت ها و واردن نشدن به سهام آنها است اما در خصوص روند آتی بازار سرمایه باید گفت که رشد شاخص بورس ادامه دار است اما آهسته تر از گذشته خواهد بود.

بازار سرمایه طی سال 92 رشد قابل توجهی را داشته و در شرایط فعلی اغلب شرکت های فعال بورسی با رشد قیمت های چند ده درصدی و بعضاً چند صد درصدی مواجه شده اند که علت اصلی را نیز می توان اثرات افزایش قیمت دلار بر بودجه شرکت ها دانست.

حمید اعرابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان مطالب فوق اظهار داشت: نکته قابل توجه در بورس طی زمان باقی مانده تا پایان سال توجه به رشد کاذب قیمت سهام برخی از شرکت ها و وارد نشدن به سهام آنها است اما در خصوص روند آتی بازار سرمایه باید گفت که رشد شاخص بورس ادامه دار است اما آهسته تر از گذشته خواهد بود.

وی ادامه داد: منظور از رشد کاذب آن است که شاهد افزایش قیمت سهام شرکت هایی باشیم که صنایع آنها با ریسک های متفاوت از جمله دخالت ها و تهدیدهای دولتی مواجه می باشد.

اعرابی افزود: به نظر می رسد از این پس رشد قیمت سهام شرکت هایی را شاهد باشیم که تاکنون بحث رشد نرخ ارز بر روی محصولات آنها اثر کمتری داشته و بازار نیز چندان به این موضوع توجه نکرده است که برای مثال می توان به صنایع خدماتی اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حذف معاملات گروهی از روز جاری خاطر نشان کرد: حذف معاملات گروهی از بازار سرمایه قطعاً باعث بهتر شدن شرایط سرمایه گذاری در بورس خواهد شد چراکه این امر موجب عقلانی تر شدن معاملات و حذف معاملات رانتی می شود و این یعنی معاملات سلامت و با عدالت در بازار سرمایه.

اعرابی با اشاره به احتمال رشد شاخص بورس تا مرز 85 هزار واحد تا پایان سال یادآور شد: با توجه به شرایط مساعد و مناسب سرمایه گذاری در بورس، نقدینگی خوبی معاملات گروهی وارد بازار سرمایه شده است که البته این نقدینگی با سهامداران جدید نیز همراه بوده است از سوی دیگر دریافت سودهای نقدی اغلب شرکت ها و بازگشت آنها به بورس طی روزهای اخیر عامل دیگری است برای رونق معاملات در هفته جاری.

بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: .

پاورپوینت معاملات درون گروهی

از نقطه نظر تلفیقی، خرید کالا از یک شرکت وابسته به منزله انتقال کالا در انبارهای یک شخصیت واحد اقتصادی تلقی می‌شود. در نتیجه کل درآمد(فروش) و کل هزینه (بهای تمام شده کالای فروش رفته) حاصل از این معامله باید حذف گردند. در مقابل، تفاوت باید مشخص گردد که خریدار، کالای خریداری شده را در چه حسابهای ثبت دارد، تا نسبت به اصلاح آنها اقدام گردد.

خرید و فروش داخلی دارائیهای ثابت

هر گونه سود و زیان داخلی، موجب تغییر ارزش دفتری دارایی می‌گردد. طبق اصل بهای تمام شده، شناسایی تغییرات در ارزش دارایی و سود فروش دارائیهای ثابت تا زمان فروش قطعی آنها قابل شناسایی نمی‌باشد. در نتیجه، برای مقاصد تلفیقی، سود (زیان) داخلی و اثرات آن بر مانده سایر حسابها می‌باید شناسایی و حذف گردند.سود فروش دارایی ثابت در حسابی به همین عنوان ثبت می‌شود.

ارزش دفتری دارایی متشکل از حساب دارایی و استهلاک انباشته آن است. هرچند در فرآیند تلفیق ترازنامه اصلاح ارزش دفتری کافی است، ولی عرف شده تا هم حساب دارایی و هم حساب استهلاک انباشته اصلاح گردد. سود (زیان) داخلی مبلغ هزینه استهلاک دارایی را نیز متاثر می‌سازد.

خرید اوراق قرضه شرکتهای وابسته

در معامله اوراق قرضه دو طرف وجود دارد : منتشرکننده (قرض کیرنده): معادل مبلغ حاصل از انتشار متقبل بدهی می‌شود. مبالغ بهره پرداختی جزئی از هزینه‌های آن می‌باشد. خریدار (قرض دهنده/سرمایه‌گذار): معادل مبلغ پرداختی سرمایه‌گذاری نموده که برای او درآمد بهره ایجاد خواهد نمود. چنانچه این معامله بین شرکتهای وابسته به انجام برسد, ماهیت معامله نشانگر بدهی/سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. بلکه از نظر تلفیقی, این معامله نشانگر بازخرید اوراق قرضه شرکتهای وابسته می‌باشد.

عنوان:
ماهيت سود و زيانهاي داخلي
فرايند معاملات فيمابين
انواع معاملات داخلي
خريد و فروش داخلي موجوديهاي كالا
خريد و فروش داخلي موجوديهاي كالا- مثال
اثر بر سهم اقليت
اثر بر سهم اقليت از سود
خريد و فروش داخلي دارائيهاي ثابت
ثبت حذف پايان سال 1378
خريد اوراق قرضه شركتهاي وابسته

پاورپوینت آموزش تدریس فارسی سوم دبستان - درس اول تا چهارم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فارسی سوم دبستان - درس اول تا چهارم به کودکان کلاس سوم ابتدایی در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx…

دانلود پاورپوینت ترک های ساختمانی پاورپوینت انواع ترک ها در ساختمان پاورپوینت تعمیر ترک های ساختمانی پاورپوینت در مورد ترک های ساختمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ترک های ساختمانی جهت رشته معماری در 22 اسلاید و با فرمت…

پاورپوینت مدیریت بازرگانی استراتژیک پاورپوینت تحقیق راجب مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک چگونه است رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک جهت رشته مدیریت بازرگانی در قالب 278اسلاید و با فرمت pptxقابل اصلاح و ویرایش…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدارس هوشمند کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدارس هوشمند مبانی نظری مدارس هوشمند پیشینه تحقیق مدارس هوشمند پیشینه داخلی مدارس هوشمند پیشینه خارجی مدارس هوشمند پیشینه پژوهش مدارس هوشمند پیشینه نظری مدارس هوشمند…

پاورپوینت آموزش الگوها ریاضی پنجم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش الگوها ریاضی پنجم ابتدایی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش در این پاورپوینت با استفاده…

پاورپوینت آموزش درس 1 و 2 و 3 زبان انگلیسی پایه نهم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش درس 1 و 2 و 3 زبان انگلیسی پایه نهم در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

بررسی تاریخچه و انواع بیمه در ایران و جهان پیشینه تحقیق صنعت بیمه انواع بیمه در ایران و جهان مروری بر صنعت بیمه تاریخچه بیمه در جهان تاریخچه بیمه در ایران جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی بیمه در جهان امروز…

تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش سفالینه های شوش نقوش سفالینه های شوش سفالینه های منقوش شوش مفهوم نقوش سفالینه های شوش دانلود تحقیق سفالینه های شوش دانلود تحقیق نقوش سفالینه های شوش دانلود تحقیق مفهوم…

پاورپوینت مديريت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر واحد دیگر) پاورپوینت مدیریت زمان چیست پاورپوینت مدیریت زمان و برنامه ریزی پاورپوینت مديريت زمان مدیریت زمان powerpoint powerpoint مديريت زمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مديريت زمان (مدیریت امور…

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک حالت جامد فروش گزارش کار آزمایشگاه فیزیک…

پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی و تشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی و تشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) تعداد اسلاید: 25 اسلاید فرمت:…

پاورپوینت فصل 9 علوم ششم ابتدایی مبحث الکتریسته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل 9 علوم ششم ابتدایی مبحث الکتریسته در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش مقدمه:…

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد نظریه های دلبستگی 44 صفحه فصل دوم پایان نامه نظریه های دلبستگی مبانی نظری نظریه های دلبستگی پیشینه تحقیق نظریه های دلبستگی پیشینه داخلی نظریه های دلبستگی پیشینه خارجی نظریه های دلبستگی پیشینه…

پاورپوینت آموزش تدریس فصل 10 علوم هشتم - مغناطیس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فصل 10 علوم هشتم - مغناطیس به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 4 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

دانلود پاورپوینت آموزش عکاسی پاورپوینت آموزش عکاسی مقدماتی پاورپوینت آموزش عکاسی با موبایل دانلود پاورپوینت آموزش عکاسی پاورپوینت برای آموزش عکاسی پاورپوینت آموزش عکاسی خبری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش عکاسی جهت رشته عکاسی در 12 اسلاید و…

تحقیق کامل در مورد سازگاری اجتماعی در دانشجویان ابعاد سازگاری اجتماعی رویکردهای سازگاری اجتماعی پایان نامه سازگاری اجتماعی نظریه های سازگاری اجتماعی تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی رفتن به سايت اصلي…

بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده ویژگیهای سازمان یادگیرنده مدرسه یادگیرنده مدارس یادگیرنده سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده در مدارس ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض زناشویی مبانی نظری تعارض زناشویی فصل دوم پایان نامه تعارض زناشویی دانلود مبانی نظری تعارض زناشویی پیشینه تحقیق تعارض زناشویی پیشینه داخلی تعارض زناشویی پیشینه خارجی تعارض زناشویی پیشینه پژوهش تعارض زناشویی پیشینه تحقیق…

ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو و راجرز و بررسی نقایص آنها کلمات کلیدی : خودشکوفایی مزلو الگوی خودشکوفایی تعریف مفهومی خودشکوفایی تعریف عملیاتی خودشکوفایی خودشکوفایی سلسله مراتب پایان نامه خودشکوفایی تعریف خودشکوفایی در روانشناسی مولفه های خودشکوفایی شامل چیست؟…

چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق زنان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دانلود مقالات حقوق دانلود مقالات رشته حقوق چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی کنوانسیون CEDAW چالش های کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض…

مقاله در مورد چاپ صنعت چاپ در ایران پیشرفتهای صنعت چاپ تاریخچه چاپ در ایران تایپوگرافی چیست؟ دانلود مقاله در مورد چاپ سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل…

پاورپوینت تهران قدیم پاورپوینت نگاهی به تهران قدیم پاورپوینت تهران قدیم پاورپوینت تهران از آغاز تا به اکنون رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تهران قدیم جهت رشته تاریخ و باستان شناسی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx…

پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 فارسی هشتم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 4 فارسی هشتم به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

تبیین نقاط اشتراک و افتراق رویکرد تفکر انتقادی و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی پایان نامه رویکرد تفکر انتقادی پایان نامه رویکرد تربیت اسلامی انسان شناسی در رویکرد تفکر انتقادی انسان شناسی در رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی جهان شناسی…

دانلود تحقیق در مورد خلاقیت و تعاریف آن docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی خلاقیت و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس سیستم حقوقی ایران سیستم حقوقی انگلیس بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس لیبرالیسم در ایران آزادی های عمومی حقوق شهروندی رفتن به سایت اصلی بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس مقدمه مطالعه تطبیقی…

پیشینه پژوهش و چارچوب نظری در مورد مهارت های اجتماعی فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی مبانی نظری مهارت های اجتماعی پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی پیشینه داخلی مهارت های اجتماعی پیشینه خارجی مهارت های اجتماعی پیشینه پژوهش مهارت…

دانلود پاورپوینت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی پاورپوینت نمونه های آزمایشگاهی پاورپوینت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی پاورپوینت شرایط نگهداری نمونه های آزمایشگاهی پاورپوینت دستورالعمل نگهداری نمونه های آزمایشگاهی پاورپوینت مدت زمان نگهداری نمونه های آزمایشگاهی رفتن به…

مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران خیار تدلیس در ازدواج مبانی نظری فریب در ازدواج مبانی نظری تدلیس در ازدواج ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج نحوه ضمانت…

پاورپوینت بررسی ابعاد اپیدمیولوژی مصرف مواد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی ابعاد اپیدمیولوژی مصرف مواد جهت رشته روانشناسی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش ماده شیمیایی…

پاورپوینت تاثیر مواد غذایی بر کاهش بیماریهای قلبی و عروقی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تاثیر مواد غذایی بر کاهش بیماریهای قلبی و عروقی جهت رشته پزشکی در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

تحلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید در سببیت در قتل تسبیب در قتل تسبیب در حقوق مدنی قاعده تسبیب در حقوق ایران تسبیب در قتل در فقه امامیه تسبیب در قانون مجازات اسلامی سببیتدر قتل های موجب مجازات تسبیب در…

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی راهبردی دانلود رایگان پاورپوینت مبانی برنامه ریزی راهبردی پاورپوینت مبانی برنامه ریزی راهبردی مبانی برنامه ریزی راهبردی مفهوم راهبرد مزایای مدیریت راهبردی موانع و محدودیت های برنامه ریزی راهبردی اهداف برنامه ریزی راهبردی اهداف بیست گانه…

پاورپوينت معرفی آفات درخت انگور پاورپوينت آفات انگور دانلود پاورپوينت آفات انگور پاورپوینت درباره آفات انگور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت معرفی آفات درخت انگور جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 27 اسلايد و با فرمت pptx به…

پروژه رشته معماری با عنوان طراحی معماری کتابخانه دانلود اسکیسهای کتابخانه دانلود طراحی سایت کتابخانه دانلود پلانهای طبقات کتابخانه دانلود نماهای طراحی کتابخانه دانلود طراحی معماری کتابخانه دانلود طرح کلی پلان کتابخانه درنرم افزار های طراحی رفتن به سایت اصلی…

بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه

بورس تهران در واپسین روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری شاهد تکاپوی خریداران در گروه پتروشیمی‌ ها،‌خودرویی‌ها،‌سرمایه‌گذاری و .

بورس تهران در واپسین روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری شاهد تکاپوی خریداران در گروه پتروشیمی‌ها،‌خودرویی‌ها،‌سرمایه‌گذاری و تک‌سهم‌های دارویی،‌ زراعت، رایانه و محصولات غذایی و ساختمانی بود.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 26 اسفند ماه 97 با افزایش 1397 واحدی به رقم 172 هزار و 522 واحد رسید.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 272 واحدی عدد 32 هزار و 158 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 1430 واحدی به رقم 193 هزار و 823 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 758 واحدی به رقم 129 هزار و 484 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 4053 واحدی عدد 332 هزار و 298 واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش 41 واحدی بر روی رقم دو هزار و 156 واحد نشست.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 244 واحد و پتروشیمی پارس با 219 واحد و فولاد خوزستان با 184 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه با 124 واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با 53 واحد و فولاد کاوه جنوب کیش با 33 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات نقدی امروز بورس تهران در حالی به بیش از یک هزار و 885 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن 4 میلیارد و 744 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 160 هزار و 739 نوبت داد و ستد بود.

تأثیر گذار ترین معاملات در ارزش معاملات امروز بورس تهران شامل معامله بلوکی پتروشیمی مبین،اوراق صکوک مرابحه سایپا و معاملات درون گروهی فولاد مبارکه،بانک پاسارگاد و پتروشیمی شیراز بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های لیزینگ ایران شرق،‌ رهشاد شرق، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان،‌صنایع غذایی مینوشرق، حق تقدم خرید سهام سیمان سفید نی‌ریزی، حق تقدم خرید سهام لابراتوارهای سینادارو، بیمه دانا، سرمایه‌گذاری بیمه، سیمان شمال، سرمایه غدیر، پخش البرز، تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، حفاری شمال، بانک اقتصاد نوین،‌ ذوب آ‌هن اصفهان، معادن منگنز ایران، لعاب ایران، لیزینگ ایرانیان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های قند شیرین خراسان، سرمایه‌گذاری امید، قند ارومیه، بانک پارسیان، کشت و صنعت چین‌چین، بیمه حافظ متوقف شدند.

امروز همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان آرتا اردبیل، کاشی سعدی، دوده صنعتی پارس و پارس سرام به دلیل نوسان 20 درصدی قیمت سهام با دوره سفارش‌گیری 60 دقیقه‌ای در روند معاملات امروز روبرو شدند این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت قند ثابت خراسان به دلیل لزوم بررسی وضعیت اطلاعاتی این ناشر تا تاریخ 17 فروردین ماه 98 تعلیق شد.

به گزارش فارس، امروز در بازار 2 بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر از 712 میلیون سهم بانک پاسارگاد به ارزش بیش از 77 میلیارد تومان با معاملات درون گروهی از سوی سهامدار عمده روبرو شد. در فولاد مبارکه اصفهان نیز 264.5 میلیون سهم به ارزش بیش از 91.5 میلیارد تومان کد به کد شد. کمتر از 105 میلیون سهم سرمایه‌گذاری خوارزمی نیز به ارزش بیش از 9.5 میلیارد تومان معاملات درون گروهی را تجربه کرد.

در پتروشیمی شیراز نیز کمتر از 72 میلیون سهم به ارزش 43 میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده تجمیع شد. معاملات کد به کد در ملی صنایع مس ایران نیز امروز به جابجایی 61 میلیون سهم به ارزش کمتر از 22 میلیارد تومان منتهی شد. همچنین 50 میلیون سهم هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه به ارزش کمتر از 18.5 میلیارد تومان منتهی شد. در بانک کارآفرین نیز 50 میلیون سهم به ارزش بیش از 9.5 میلیارد تومان معاملات انتقالی را نظاره‌گر بود. در این بازار 41.5 میلیون سهم سرمایه‌گذاری سپه به ارزش کمتر از 8.5 میلیارد تومان معاملات انتقالی را تجربه کرد و در تاپیکو نیز 37 میلیون سهم به ارزش کمتر از 8 میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.

امروز همچنین 27 میلیون حق تقدم خرید سهام معدنی و صنعت چادرملو به ارزش 6.5 میلیارد تومان کد به کد شد. همچنین 25 میلیون سهم تولید نیروی برق دماوند به ارزش 75 میلیارد تومان با تجمیع سهام روبرو بود. همچنین 20 میلیون سهم سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق به ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده تجمیع شد و 15 میلیون سهم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به ارزش بیش از 6 میلیارد تومان به کدهای درون گروهی انتقال یافت.

در گروه صنعتی ملی اما 13.5 میلیون سهم به ارزش بیش از 20 میلیارد تومان کد به کد شد همچنین کمتر از 12 میلیون سهم سپرده‌گذاری مرکزی به ارزش 3 میلیارد تومان کد به کد شد و کمتر از 11 میلیون سهم نهادهای مالی بورس کالای ایران به ارزش بیش از 9 میلیارد تومان معاملات کد به کد را تجربه کرد. امروز همچنین 10 میلیون سهم پالایش نفت تهران به ارزش کمتر از 6 میلیارد تومان با تجمیع سهام از سوی سهامدار عمده روبرو بود در کارخانجات قند قزوین اما کمتر از 9 میلیون سهم به ارزش بیش از 7 میلیارد تومان کد به کد شد و درنهایت همین وضعیت در قند حکمتان با کدبه کد شد بیش از 4 میلیون سهم به ارزش کمتر از 5.5 میلیارد تومان ادامه یافت.

امروز همچین 600 میلیون سهم صنایع پتروشیمی تخت جمشید در بازار معاملات بلوکی واگذار شد.

براساس این گزارش، امروز بازار سهام با نماگرهایی سبزپوش در حالی معاملات کد به کد درون گروهی را در واپسین روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری میزبانی می‌کرد که تکاپوی خریداران سهام برای جمع‌آوری سهام ارزنده در بازار حاکی از دمیده شدن خون تازه در رگ‌های تالار شیشه‌ای داشت هرچند که حجم نقدینگی در گردش بازار از جهش چندانی برخوردار نیست اما تک سهم‌های گروه بانکی، محصولات پتروشیمی، رایانه، مواد غذایی، خودرویی، زراعتی و . در کانون توجه بورس بازها قرار دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا