پلتفرم های فارکس

تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟

 1. ایجاد دقیق تجزیه و تحلیل کسب و کار (طرح مشکلات، فرصت‌ها و راه‌حل‌های دستیابی به موفق در کسب و کار)
 2. بودجه‌بندی
 3. برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه ریزی
 4. تحلیل مغایرت‌ها
 5. گزارش نویسی
 6. تعریف الزامات تجاری و گزارش‌دهی به ذینفعان

آموزش و مشاوره مدیریت فرایند و سیستم مدیریت فرایند

آموزش و مشاوره استقرار BPM و BPMS، مدیریت فرایند، بهبود فرایند و.

در نظر دارم حاصل تجربیات چندین ساله‌ خود را در حوزه‌ی مدیریت فرایندهای کسب و کار از طریق برگزاری دوره های آموزشی و این وبلاگ در اختیار مخاطبین و فعالان مربوطه قرار دهم.
تاکنون در بیش از ۲۰ سازمان و شرکت بزرگ دولتی و خصوصی دوره های آموزشی با محوریت BPM، BPMN، کارگاه آموزشی مدلسازی فرایند، بهبود و مهندسی مجدد فرایند، معماری سازمانی و مباحثی از این دست برگزار کرده ام.
وب سایت ما:
bpmtraining.ir

آموزش BPM

آموزش BPMN

آموزش BPMS

مدیریت فرایندهای کسب و کار

استقرار BPM

مدلسازی فرایند

فرایندهای کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار

اجرای فرایند

نرم افزار BPMS

چرخه BPM

تجزیه و تحلیل فرایند

مراحل BPM

ابزارهای BPM

چارچوب چانگ

پیاده سازی ERP

طراحی فرایند

کتاب ویژوال پارادایم

نصب ویژوال پارادایم

فرایند کسب و کار

visual paradigm

وبینار

بازار کار

bpmtraining

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

BPM چیست؟

عملکرد فرایند

ظراحی فرایند

مدلسازی

 • مرداد ۱۳۹۶ (۲)
 • شهریور ۱۳۹۵ (۲)
 • مرداد ۱۳۹۵ (۴)
 • تیر ۱۳۹۵ (۱۵)
 • خرداد ۱۳۹۵ (۷)

انجام تجزیه و تحلیل فرایند

برای انجام تجزیه و تحلیل فرآیند نیاز است اقدامات ذیل انجام پذیرد:
1. انتخاب فرآیند
برای این منظور فرآیندها باید بر اساس اهداف کسب و کار اولویت بندی شوند. این اولویت بندی می تواند به صورت ساده بر اساس تخصیص اعداد یک تا ده توسط افراد مختلف در ساختار سازمانی صورت پذیرد ولی پیشنهاد می گردد از روش تاسیس گروهی برای اولویت بندی فرآیندها بر اساس اهداف کسب و کار استفاده شود.

2. تعیین عمق تجزیه و تحلیل
باید تصمیم گیری شود بخش مورد تجزیه و تحلیل در قالب بخش بزرگتر و یا جزیی تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد یا خیر. به عنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل فرآیند صورت حساب باید تصمیم گیری شود صرفا به این فرآیند پرداخته می شود یا به تعاملات آن در قالب فرآیند سطح بالاتر به عنوان فرآیند پرداخت نیز می پردازیم.

3. انتخاب چارچوب تحلیل
باید مشخص گردد متد و چارچوب و ابزارهای تجزیه و تحلیل کدامند. از چه مدل های مرجعی قرار است استفاده شود از جمله:
BAM
APQC
VRM
SCOR
.
4.انجام تجزیه و تحلیل
با توجه به نکات ذکر شده فرآیند را می توان از زوایای زیر تحلیل کرد. (سازمان ها می توانند یک فرآیند یا روش تجزیه و تحلیل فرآیند به صورت نیمه ساخت یافته یا کاملا ساخت یافته برای خود داشته باشند.)
1.4.مدل سازی فرایند
برای نمایش فرآیند و فعل و انفعالات درونی آن با سایر فرایندها
2.4. تحلیل مشتری
مشتری و نیازمندی ها و توقعات، مشارکت مشتری، رضایت و شکایت مشتری مورد بررسی قرار
3.4. تحلیل هزینه فرآیند
با روشی مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت که با استفاده از هزینه های تجمعی فعالیتهای فرآیند صورت می پذیرد هزینه های فرآیند مشخص می گردد.
4.4. تحلیل چرخه زمانی فرآیند
تحلیل مدت زمان فرآیند به مدت زمانیکه هر فعالیت در درون یک فرآیند طول می کشد می پردازد.
5.4. تحلیل الگو
برای بررسی فعالیتهای فرآیند کاربرد دارد که فعالیتهایی که به صورت منظم تکرار می شوند برای کارایی بیشتر در فرآیند می توانند به عنوان یک زیر فرآیند مجزا در نظر گرفته شوند.
6.4. تحلیل قابلیت فرآیند
فرآیند از حیث میزان توانمندی در دستیابی به هدف تحلیل می گردد
7.4. تحلیل حساسیت فرایند
درجه واکنش و انعطاف پذیری فرآیند در برابر تغییرات بررسی می گردد. که به منزله محاسبه تغییرات خروجی فرآیند بر اساس تغییرات پارامترهای متفاوت فرآیند است.
8.4. تحلیل ریسک فرایند
وقایعی که محتمل است برای فرآیند اتفاق افتد و راهکارهای آن بررسی می گردد.
9.4. تحلیل منابع انسانی فرآیند
ساختار، تعداد و تخصص ها و شایستگی های افراد دخیل در فرآیند بررسی می گردد.
10.4. تحلیل محیط کار فرآیند
فضا و ایستگاه های کاری مورد نیاز فرآیند گلوگاه ها، عدم ارتباط یا ارتباطات تکراری و .
11.4. تحلیل منابع
فرآیند از منظر منابع، ابزارها و سیستم های مکانیزه بررسی می شود.
12.4. تحلیل فرهنگ سازمانی
شامل نحوه مدیریت مالکین فرایند، عوامل تشویقی در فرآیند، قوانین و مقررات سازمانی ناظر بر فرایند و .
13.4. تحلیل فاصله با مدل مرجع انتخاب شده
فرآیند و فعالیتهای تشکیل دهنده آن با راهکار مدل مرجع تعیین شده مقایسه و نتیجه برای طراحی فرایند جدید یا تغییرات تحلیل می گردد.

در تجزیه و تحلیل فرآیند است؟

تجزیه و تحلیل فرآیند یک فرآیند بهبود مستمر است که در آن سازمان ها تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ روش انجام کارها را تجزیه و تحلیل می کنند تا روش های کارآمدتری برای انجام یک کار خاص پیدا کنند. این تحلیل بر اساس سه عنصر هر فعالیت است: ورودی، فرآیند و خروجی. . همچنین به سازمان ها کمک می کند تا افراد را آسان تر آموزش دهند.

تحلیل فرآیند همانگونه که هست و باید باشد چیست؟

تحلیل فرآیند همانطور که هست چیست؟ تحلیل فرآیند همانطور که هست یا تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی یک استراتژی مدیریت فرآیند است که فرآیندهای جاری یک کسب و کار را شناسایی و ارزیابی می کند . تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی می تواند بر کل یک سازمان تجاری یا روی یک یا چند تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ فرآیند خاص در یک بخش یا تیم متمرکز شود.

مراحل تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟

 1. اهداف خود را شناسایی و تعریف کنید.
 2. فرآیند مورد تجزیه و تحلیل را شناسایی کنید.
 3. جمع آوری اطلاعات.
 4. روند را ترسیم کنید.
 5. فرآیند را تجزیه و تحلیل کنید.
 6. پتانسیل بهبود فرآیند کسب و کار را شناسایی کنید.

تحلیل فرآیند معنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فرآیند شکلی از نگارش فنی و نگارش توضیحی است "طراحی شده برای انتقال به خواننده چگونه تغییر از طریق یک سری مراحل".

BPM تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟

تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار (BPA) یک روش برای درک سلامت عملیات های مختلف در یک کسب و کار برای بهبود کارایی فرآیند است. این یک روش تخصصی در زمینه وسیع‌تر مدیریت فرآیند کسب‌وکار برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا فرآیندهای فعلی به اهداف خود می‌رسند یا خیر است.

تجزیه و تحلیل فرآیند با مثال

41 سوال مرتبط پیدا شد

انواع تحلیل فرآیند چیست؟

دو نوع تحلیل فرآیند وجود دارد: اطلاعاتی و دستورالعملی . در دستورالعمل نحوه انجام، شما به خوانندگان خود دستور می دهید که مراحل خاصی را دنبال کنند. این اغلب مستلزم مخاطب قرار دادن مستقیم خواننده با زمان فعل امری است.

مثال تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟

تجزیه و تحلیل فرآیند = توالی رویدادهای مرتبط برای توضیح چگونگی کارکردن چیزها/چگونگی اتفاق افتادن چیزها. تجزیه و تحلیل فرآیند دستورالعمل = چگونه می توان کاری را گام به گام انجام داد. دستورالعمل برای تکمیل کار (برای ساختن چیزی). مثال ها: دستور العمل ها، کیت های مدل، الگوهای خیاطی و غیره . ***تحلیل فرآیند اطلاعاتی*** = چگونه چیزی کار می کند.

سه مرحله اساسی فرآیند تحلیل چیست؟

این مراحل و بسیاری دیگر در سه مرحله از فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها قرار می گیرند: ارزیابی، تمیز کردن و خلاصه کردن .

به کدام فرآیند آنالیز می گویند؟

تجزیه و تحلیل فرآیندی است که یک موضوع یا ماده پیچیده را به بخش های کوچکتر تقسیم می کند تا درک بهتری از آن به دست آورید . . این کلمه از یونانی باستان ἀνάλυσις (تحلیل، "شکستن" یا "گره گشایی"، از ana- "بالا، در سراسر" و lysis "یک شل شدن") آمده است.

ابزارهای تحلیل فرآیند چیست؟

هنگامی که می خواهید یک فرآیند کار یا بخشی از یک فرآیند را درک کنید، این ابزارها می توانند کمک کنند: نمودار اسپاگتی : نمودار اسپاگتی یک نمایش بصری با استفاده از یک خط جریان پیوسته است که مسیر یک آیتم یا فعالیت را در یک فرآیند ردیابی می کند. .

اهداف تحلیل فرآیند چیست؟

هدف از تجزیه و تحلیل فرآیند ایجاد درک خوب از آنچه در فرآیند می گذرد است . از این درک، می‌توانید به ایجاد فرصت‌های بهبود و همچنین معیارهایی برای فرآیند کمک کنید. این معیارها روند را در طول زمان ردیابی می کنند.

فرآیند تحلیل در ساختار داده چیست؟

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند جمع آوری، تبدیل، تمیز کردن و مدل سازی داده ها با هدف کشف اطلاعات مورد نیاز است. نتایج به‌دست‌آمده، بیان می‌شوند، نتیجه‌گیری را پیشنهاد می‌کنند و از تصمیم‌گیری حمایت می‌کنند. . اصطلاحات Data Modeling و Data Analysis به همین معنی است.

چگونه یک فرآیند را شناسایی می کنید؟

شناسایی فرآیند مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که هدف آن تعریف سیستماتیک مجموعه فرآیندهای تجاری یک شرکت و ایجاد معیارهای روشن برای اولویت‌بندی آنهاست. خروجی شناسایی فرآیند یک معماری فرآیندی است که فرآیندهای تجاری و روابط متقابل آنها را نشان می دهد.

فرآیند در نمودار جریان چیست؟

فلوچارت فرآیند یک نمایش گرافیکی از یک فرآیند تجاری از طریق یک فلوچارت است. به عنوان وسیله ای برای دریافت درک از بالا به پایین از نحوه عملکرد یک فرآیند، مراحلی که شامل چه مواردی است، چه رویدادهایی نتایج را تغییر می دهند و غیره استفاده می شود.

A همانطور که نمودار چیست؟

نمودار As-I وضعیت فعلی فرآیند، فرهنگ و قابلیت های سازمان را توصیف می کند . نمودار To-Be وضعیت آینده را توصیف می کند. به عبارت دیگر، فرآیند، فرهنگ و قابلیت های سازمان در آینده چگونه ظاهر می شود.

چگونه یک فرآیند را نقشه برداری کنم؟

 1. مرحله 1: مشکل را شناسایی کنید.
 2. مرحله 2: فعالیت های مربوط به طوفان فکری.
 3. مرحله 3: مرزها را مشخص کنید.
 4. مرحله 4: مراحل را تعیین و ترتیب دهید.
 5. مرحله 5: نمادهای اصلی فلوچارت را ترسیم کنید.
 6. مرحله 6: نمودار جریان فرآیند را نهایی کنید.

تحلیل به زبان ساده چیست؟

تجزیه و تحلیل فرآیند تجزیه یک موضوع یا ماده پیچیده به بخش های کوچکتر برای به دست آوردن درک بهتر از آن است. . در این زمینه، تجزیه و تحلیل نقطه مقابل سنتز است، که ایده ها را به هم نزدیک می کند.

چرا تحلیل فرآیند انجام می شود؟

هدف از تحلیل فرآیند چیست؟ هدف اصلی تجزیه و تحلیل فرآیند توضیح است. با این تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ حال، ممکن است چیزی را در مورد خود فرآیند (شاید سهولت یا دشواری آن) ثابت کند یا آن را ارزیابی کند (شاید نزدیک به دستورالعمل های صادر شده توسط یک آژانس معتبر).

تحلیل فرآیند در مدیریت پروژه چیست؟

تجزیه و تحلیل فرآیند، در مدیریت پروژه، تماماً در مورد پیروی از مراحلی است که در برنامه بهبود فرآیند ذکر شده است. برای شناسایی بهبودهای لازم مورد نیاز در طرح پروژه استفاده می شود . . مشکلاتی که در حین انجام یک پروژه خاص تجربه می شود.

8 مرحله تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟

فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها مراحل خاصی مانند بیان مشکل تجاری، درک و کسب داده ها ، استخراج داده ها از منابع مختلف، اعمال کیفیت داده ها برای پاکسازی داده ها، انتخاب ویژگی با انجام تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی، شناسایی و حذف نقاط پرت، تبدیل داده ها، ایجاد . ..

چگونه تجزیه و تحلیل داده ها را برنامه ریزی می کنید؟

 1. طرح تحلیل داده چیست؟
 2. تصویر بزرگتر: به اهداف خود برگردید.
 3. برای سؤالات برتر تحقیق خود به نتایج نگاه کنید.
 4. دریافت گرانول: سوالات خود را سازماندهی کنید.
 5. گروه‌های جمعیتی: به «چه کسی» در نظرسنجی خود توجه کنید.
 6. اجرای طرح تحلیل خود

چگونه یک تحلیل انجام می دهید؟

 1. یک موضوع را انتخاب کنید با انتخاب عناصر یا حوزه های موضوعی که تحلیل خواهید کرد، شروع کنید. .
 2. یادداشت بردارید برای هر عنصری که در حال بررسی آن هستید، با پرسیدن چند سوال چرا و چگونه، یادداشت بردارید و برخی تحقیقات بیرونی انجام دهید که ممکن است به شما در پاسخ به این سوالات کمک کند. .
 3. نتیجه گیری.

تجزیه و تحلیل فرآیند چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار (BPA) روشی برای تجزیه و تحلیل یک کسب و کار با هدف درک فرآیندها و بهبود کارایی و اثربخشی عملیات آن است . فرآیندهای درگیر، طرف های شرکت کننده، اطلاعات مبادله شده و اسناد تولید شده را توصیف می کند.

تجزیه و تحلیل فرآیند خوب چیست؟

از آنجایی که یک مقاله تحلیل فرآیند باید برای خواننده شما واضح و آسان باشد، نحوه ساختار آن بسیار مهم است. . هر مرحله یک پاراگراف یا بخش در مقاله شما خواهد بود. توضیح دهید که چرا هر مرحله نیاز است و جزئیات لازم برای تکمیل آن را بیان کنید. شامل انتقال عالی بین پاراگراف ها و مراحل .

دو نوع مقاله فرآیندی چیست؟

دو نوع اساسی از مقاله های فرآیندی وجود دارد: جهت دار (چگونگی انجام کاری) و اطلاعاتی (چگونگی کار چیزی) . یک مقاله جهت دار دستورالعمل هایی را برای دستیابی به یک نتیجه خاص (نحوه پختن بلغور کامل) ارائه می دهد. یک مقاله اطلاعاتی چیزی را برای خواننده توضیح می دهد (چگونه یک موتور موشک کار می کند).

آموزش تجزیه و تحلیل فرآیند کسب و کار

تحلیل فرآیند کسب و کار (BPA) (Business Process Analysis) حلقه ای گمشده در مدیریت بهبود کسب و کارهاست. تحلیل فرآیند کسب و کار در واقع روشی تخصصی است که در چارچوب گسترده مدیریت فرآیند کسب و کار قرار دارد.

وظیفه اصلی تحلیل فرآیند کسب و کار، تحلیل و بررسی میزان دستیابی فرآیندهای موجود به هدف هایشان می باشد. تحلیل فرآیند کسب و کار به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا عناصر مضر در عملیات اجرایی خود را شناسایی و نحوه مبارزه با آنها را بیابند.

مزایای تحلیل فرآیند کسب و کار :

 1. مستندسازی از فرآیندها و توسعه سطح دانشی
 2. شناسایی موانعی که باعث ایجاد تاخیر در فرآیندهایی خاص می شوند.
 3. بدست آوردن اطلاعاتی دقیق در مورد نحوه عملکرد فرآیندها
 4. افزایش کیفیت آموزش کارکنانی که به تازگی وارد فرآیندها شده اند.
 5. شناسایی و برطرف کردن بخشی از اقدامات کارکنان که موجب ایجاد اختلال و ناکارآمدی شده است.

چه زمانی باید از تجزیه و تحلیل فرآیندهای کسب و کار استفاده کرد؟

 • زمانی که با مسائل ناشناخته ای در کسب و کار خود مواجه می شوید. (مثل تاخیرهای مداوم یا افزایش ناگهانی شکایات مشتریان)
 • زمانی که ذینفعان فرآیندها، درک کاملی از نحوه انجام فرآیندها ندارند.
 • زمانی که یک تیم می‎خواهد فرآیندی را با یک نسخه جدید جایگزین کند.
 • قبل از وارد کردن اتوماسیون و برای حصول اطمینان از اینکه فرآیندها به خوبی بهینه سازی شده اند.

طبقه بندی تجزیه و تحلیل فرآیندهای

1. روش های کمی‎ تجزیه و تحلیل فرآیند (Quantitative Process Analysis)

 • تجزیه و تحلیل جریان (Flow Analysis)
 • تجزیه و تحلیل صف (Queuing Analysis)
 • شبیه سازی فرآیند (Simulation)

2. روش های کیفی تجزیه و تحلیل فرآیند (Qualitative Process Analysis)

 • تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis)
 • تجزیه و تحلیل ارزش افزوده (Value-added Analysis)
 • تجزیه و تحلیل علت ریشه ای ((Root cause analysis)
 • مشاهده (Observation)
 • بررسی تجربی (Experience Examination)

فرآیندها بعد از مدلسازی نباید به طور مستقیم وارد مرحله پیاده سازی شوند. بعد از مدلسازی باید تحلیل انجام شود و بعد از آن فرآیندها به سه دسته مختلف تقسیم می شوند :

 • فرآیندهای کارا یا نسبتا کارا
 • فرآیندهای نیازمند بهبود
 • فرآیندهای ناکارا

ویژگی های این دوره آموزشی :

محتوایی که ما در این دوره ارائه کرده ایم بر اساس تجربیاتی است که سال ها در شرکت ها و کسب و کارهای مختلف مشاهده کردیم. این دوره بسیار کاربرد محور بوده و محتوای آن را تا به حال در هیچ دوره آموزشی دیگری ندیده اید!

مزیت ها و دستاوردهای تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار

تحلیل فرایندهای کسب و کار

در اصل، تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌ و کار یا BPA، یک روش تخصصی در زمینه وسیع مدیریت فرایند های کسب و کار است که بررسی می کند که آیا سیستم های موجود به اهداف خود می رسند یا خیر. به هر حال، فناوری با سرعتی بیشتر از همیشه در حال پیشرفت است و فرایندهای فعلی را ناکارآمد می کند. از طریق تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار، سازمان ها می توانند به طور کامل بررسی کنند که چگونه این سیستم ها و اجزای آن ها می توانند بهتر باشند. بدون تجزیه و تحلیل دقیق، سازمان ها ممکن است منابع انسانی و سرمایه خود را هدر دهند. BPA می تواند به مدیریت در شناسایی موانع در عملیات و تعیین چگونگی از بین بردن موانع و ایجاد فرآیندهای کارآمدتر کمک کند.

گذشته از مزیت فراگیر سیستم های کارآمد، BPA به مدیریت اجازه می‌دهد تا درک بهتری از نحوه عملکرد سازمان خود کسب کند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌­وکار، مستندسازی و درک عمیق‌تر از شیوه­‌های کار را برخی از مزیت‌های این روش است. با این روش مدیریت می‌­تواند موانع و اقداماتی را که مانع عملیات می­‌شوند شناسایی کرده و فرآیندهای بهتر را برای کارکنان جدید توسعه دهد. در این مقاله، ما تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار را به طور عمیق بررسی می‌کنیم و چگونگی سود و دستاوردهای آن برای یک سازمان را توضیح می‌دهیم.

اول به هشت مورد از مزیت‌های تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار اشاره می‌کنیم.

1. درک انحرافات فرآیند

کشف جزئیات پنهان به شما در مورد جریان واقعی فرآیندهای کسب‌وکار بینش می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا نه تنها ناکارآمدی، استثناها، معاملات غیر معمول، گلوگاه ها، انحرافات، ضعف‌ها و خطرات را شناسایی کنید، بلکه علل واقعی آن‌ها را نیز بیابید.

به عنوان مثال، با تجزیه و تحلیل فرآیندهای خود، می‌توانید دوباره کاری را به حداقل برسانید و تعداد کارهای غیر ضروری، دست و پاگیر و خسته‌کننده را که به نتیجه نهایی شما کمکی نمی‌کند، کاهش دهید.تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟

2. هماهنگی بهتر در KPI ها و ارتباطات استراتژیک

KPI

با گسترش کسب‌وکار شما، مدیریت ارتباطات و همکاری کلی و بدست آوردن KPI های دلخواه، هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی، در بخش‌ها و سطوح‌های مختلف به مراتب دشوارتر می‌شود.

فرایندهای کسب‌وکاری که به خوبی کار می‌کنند به مدیریت در کنترل و هدایت شرکت کمک می‌کنند و نتایج مثبت کسب‌وکار شما را افزایش می‌دهند.

3. شفافیت مبتنی بر واقعیت از داده های تاریخی

در سازمان‌های بزرگ، نظارت بر عملکرد کارکنان و ردیابی موثر مشتریان دشوار است. با تجزیه و تحلیل فرآیندهای خود، نه تنها آن‌ها را ردیابی می‌کنید، بلکه نحوه تأثیر آن‌ها بر کسب‌وکارتان را نیز مشخص می‌کنید.

4. بهبود اسناد، مدارک و انطباق فرایند

به لطف BPA، شما و تیم خود مستندات کاملی از فرآیندها دریافت خواهید کرد. این امر منجر به عملکرد بهتر فرآیندهایی که در آن همه‌ی افراد باید بدانند که چه کار کنند، می‌شود. همچنین کار مناسب هر فرد را برای کارمندان جدید فراهم می‌کند.

این امر همچنین با بررسی و ارزیابی میزان انطباق فرایندهای شما با قوانین، مقررات یا سایر الزامات از پیش تعیین شده بهعث بهبود عملکرد سازمان می­شود.

5. بازنگری روابط با مشتریان

مراقبت مناسب از مشتری و تجزیه و تحلیل جذب مشتری، نقاط ضعف این فرایندها را مشخص کرده و شما را به علل واقعی مشکلات می‌رساند. بنابراین با این اطلاعات می‌توانید آن‌ها را به راحتی و به سرعت برطرف کنید.

به گفته گالوپ مشتریانی که کامل با سازمان درگیر شده­اند، 23 درصد سود بیشتری نسبت به تمامی مشتریان سازمان تولید می‌کنند.‌

6. تغذیه نوآوری و بهبود مستمر فرایند

یهیود مستمر

تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار همچنین بهینه‌سازی و بهبود مستمر را تسریع می‌کند. بینش‌های واقعی در مراحل واقعی فرآیند کسب‌وکار فرصت‌های بی‌پایان برای پیشرفت ایجاد می‌کند.

بر اساس تجربیات ما، ساده‌ترین تغییرات مانند حذف یک مرحله غیر ضروری فرآیند یا معرفی دستورالعمل های جدید، بهره‌وری کلی (یعنی بازگشت سرمایه بالاتر) را بدون نیاز به سرمایه گذاری در فناوری جدید یا ایجاد تغییرات افزایش می‌دهد.

7. بینش های مبتنی بر داده برای تصمیم گیری

بیشتر مشکلاتی که در فرآیندهای کسب‌وکار بوجود می‌آید در درجه اول به دلیل عدم شفافیت است. ابعاد مربوط به فرایند به مدیران بینشی می‌دهد تا تصمیمات درست را در مقایسه با روش‌های سنتی بگیرند.

به عنوان مثال، وقتی سازمانی مایل است نتایج خود را بهبود بخشد، اغلب از مدیران خواسته می‌شود هزینه‌ها را کاهش دهند که این امر منجر با اخراج یک کارمند می‌شود. با این حال، این امر هرگز نباید بدون بینش مبتنی بر داده در مورد عملکرد فردی یا درک تاثیر از دست دادن گروه خاصی از کارکنان بر روند کلی سازمان اتفاق بیافتد.

8. مبنای تحول دیجیتال

تجزیه و تحلیل فرآیند کسب‌وکار به شما کمک می‌کند تا زمینه‌های کلیدی را که باید به دنبال پیاده‌سازی فناوری جدید باشید، شناسایی کنید. هنگامی که قبل از سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال، هر فرآیند را تجزیه و تحلیل، بهینه‌سازی و بازنگری می‌کنید، از نظر عملکرد بهتر و صرفه جویی در هزینه‌ها از مزایای زیادی برخوردار خواهید شد.

در بخش بعد به رایج‌ترین یافته‌های تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب‌وکار اشاره می‌کنیم.

دستاوردهای تحلیل فرایند کسب و کار

گلوگاه ها

ترتیب نادرست مراحل فرآیند، مراحل غیرضروری، عدم پیروی از روند صحیح فرآیند، خطاهای انسانی، تخصیص بیهوده کارگران و سایر منابع، می‌تواند فرایند را در مرحله خاصی کند یا متوقف کند، که به ناچار بر نتایج کسب‌وکار شما تأثیر می‌گذارد.

دوباره کاری

دوباره کاری زمانی اتفاق می‌افتد که فرآیندهای مختلف به هم متصل شوند یا زمانی که فرآیند شامل مراحل اضافی باشد که هیچ ارزشی به فرایند اضافه نمی‌کند (مثل تأیید چیزی که توسط شخص دیگری بررسی شده است). این امر منجر به ناکارآمدی و تکرار کارهای ناخواسته و غیرضروری می‌شود.

یکپارچه سازی

یکپارچه‌سازی سیستم‌های قدیمی با راه حل‌های جدید یا حتی اتصال سیستم‌های فعلی شما در یک فرآیند، چالش برانگیز است. عملکرد ناکارآمد سیستم‌ها مشکلی ایجاد می‌کند که منجر به نقص و شکاف ارتباطی می‌شود.

ضعف سازماندهی

یکی دیگر از موضوعات برجسته در فرایندهای کسب‌وکار عدم سازماندهی است. این امر بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان بدون این که بفهمند چرا از آن‌ها خواسته می‌شود کارها را به روش خاصی انجام دهند، قوانین را دنبال می‌کنند.

پیچیدگی فرایند

پیچیدگی فرایند

با رشد یک سازمان، فرایندها پیچیده‌تر می‌شوند. با استفاده از سیستم‌های روز افزون، این فرآیند آنقدر پیچیده می‌شود که ذینفعان نمی‌توانند در مورد چگونگی اتفاقات بینش واقعی داشته باشند.

فرایندهای کسب‌وکار عنصری حیاتی برای رشد سازمان هستند. با این حال، فرآیندهای ضعیف، بهینه‌سازی نشده، ناکارآمد یا معیوب، خطرات زیر را نشان می‌دهند:

 • از دست دادن عملکرد و بهره‌وری
 • عقب ماندگی تولید، محصولات معیوب، خدمات ضعیف
 • از دست دادن درآمد
 • افزایش هزینه‌ها، توزیع ناکارآمد کار
 • خطرات امنیتی، تقلب، خطرات انطباق
 • رضایت ضعیف مشتری و از دست دادن وفاداری مشتریان‌

یافتن علت اصلی این مشکلات بدون تجزیه و تحلیل مناسب فرآیند کسب‌وکار کار ساده‌ای نیست، درست است؟ فرایندکاوی این کار را برای شما انجام می‌دهد. با استفاده از نرم افزار فرایندکاوی بهفالب و سیستم‌های دیگر از جمله مدیریت فرایند و مدلسازی فرایند می‌توانید باعث شفافیت سازمان خود شوید. همچنین از مشکلات احتمالی فرایندهای کسب­‌وکار فاصله بگیرید و بهبود آن‌ها بپردازید. نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ ما همراه و پشتیبان شما در این مسیر هستیم.

تجزیه و تحلیل کسب و کار چیست؟ با چه ابزار و تکنیک‌هایی انجام می‌شود؟

تجزیه‌وتحلیل کسب و کار را می‌توان به‌عنوان یک رشته تحقیقاتی در نظر گرفت که به شما در یافتن نیازهای تجاری و شناسایی راه‌حل برای مشکلات تجاری کمک می‌کند.
راه‌حل‌هایی که تحلیلگر کسب و کار میدهد، ممکن است شامل توسعه نرم افزار و اجزای سیستم‌ها، بهبود فرآیند، تغییرات سازمانی، یا برنامه‌ریزی‌ استراتژیک و حتی توسعه سیاست‌ها باشد.
در واقع هدف از تحلیل کسب و کار، شناسایی راه‌حل‌هایی است که سبب پیشرفت و توسعه کسب و کار می‌گردد. در این مقاله به اهمیت و ضرورت تجزیه و تحلیل کسب و کار پرداخته و سپس به معرفی شغل تحلیل‌گر کسب و کار می‌پردازیم و در نهایت مراحل انجام فرآیند تجزیه‌وتحلیل کسب و کار و تکنیک‌های رایج آن را معرفی می‌کنیم.

استراتژی اقیانوس

ضرورت و اهمیت استفاده از تجزیه و تحلیل کسب و کار

در زیر تعدادی از دلایل مهم استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار ذکر شده است:

 1. به شما کمک می‌کند که با ساختار و پویایی شرکت خود آشنا شوید.
 2. به شما این امکان را می‌دهد که مشکلات موجود در سازمان خود را بشناسید.
 3. به شما این امکان را می‌دهد که پتانسیل‌های بهبود دهنده تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ را شناسایی کنید و راه‌حل‌هایی را جهت دستیابی به اهداف پیدا کنید.
 4. این مبحث به شما کمک می‌کند که نیاز به تغییرات را پیدا کرده و در مورد آن بحث کنید.
 5. در نهایت با استفاده از این روش‌ها می‌توانید ارزش ارائه‌شده توسط سازمان را برای سهامداران بالا ببرید.

تجزیه و تحلیل کسب و کار به این دلیل مهم است که سازمان بدین‌وسیله می‌تواند قدرت مالی خود را در بازار به دست آورد. در واقع با تجزیه و تحلیل تجارت، سازمان مهارت‌های کسب و کار و تکنیک‌های فنی را آموزش می‌بیند و آن‌ها را تقویت می‌کند.
این مهارت‌ها از روش‌های برنامه‌ریزی‌شده به دست می‌آیند که برای کارفرمایان بسیار جذاب هستند. به همین دلیل این تکنیک‌ها در همه سطوح کسب و کار الزامی هستند. در ادامه با مهمترین این استانداردها آشنا می‌شوید.

استاندارد BABOK

استاندارد BABOK مخفف مجموعه دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار است که توسط انستیتو تجزیه و تحلیل تجارت بین‌المللی یا IIBA آمریکا توسعه داده شده است. این استاندارد در واقع چهارچوبی است که تجزیه‌وتحلیل کسب و کار را توصیف کرده و وظایف آن را عنوان می‌کند.
در نسخه 2 BABOK، تجزیه و تحلیل تجارت، به‌عنوان مجموعه‌ای از وظایف و تکنیک‌های مورد استفاده برای کار، سیاست‌ها و عملکردهای سازمان و همچنین توصیه راه‌حل‌هایی که سازمان را قادر به دستیابی به اهداف خود می‌کند، تعریف شده است.

مدرک این انستیتو CBAP است و تحلیلگر با مطالعه در زمینه این استاندارد، می‌تواند در همه نوع سازمانی، به فعالیت تحلیل کسب و کار بپردازد. به‌طور خیلی ساده می‌توان گفت تجزیه‌وتحلیل کسب و کار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا مشکلات و فرصت‌های خود را تعریف کنند، راه‌حل‌های بالقوه را تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ ارزیابی کرده و اعتبارسنجی نمایند. همین‌طور بررسی نمایند که آیا راه‌حل‌های پیاده‌سازی شده، برای آن‌ها مزایایی را در بر دارد یا خیر.

شرکت دانش بنیان

تحلیلگر کسب و کار کیست؟

تحلیلگر کسب و کار؛ مسئولیت ایجاد مدل‌های جدید، برای پشتیبانی از تصمیمات تجاری را بر عهده دارد. این تصمیمات با همکاری تیم‌ مالی و فناوری اطلاعات سازمان تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ انجام می‌پذیرد و شامل ابتکارات و استراتژی‌هایی برای بهبود اوضاع و بهینه‌سازی هزینه‌ها است.
بنابراین یک تحلیلگر کسب و کار باید دارای درک کافی از الزامات تجاری، تجربه کافی در پیش‌بینی و بودجه‌بندی، تجزیه و تحلیل کسب و کار مالی و آشنایی با شاخص‌های اصلی عملکردی باشد.

باب گریگوری، استاد و مدیر برنامه دانشگاهی در دانشگاه "بلو"، می‌گوید: «شناسایی و سپس اولویت‌بندی الزامات فنی و عملکردی، در لیست مسئولیت‌های یک تحلیلگر قرار دارد.»
در واقع آن‌ها باید این توانایی را داشته باشند که بدانند دقیقا چه کاری باید انجام دهند؟ چگونه این کار را انجام دهند؟ از چه کسانی باید ورودی بگیرند؟ و چگونه می‌توان در مورد تمام این‌ گزارشات و داده‌ها به توافق رسید؟

نقش تحلیلگر کسب و کار

تجزیه و تحلیل کسب و کار در واقع یک رویکرد منظم برای مدیریت تغییرات در سازمان‌ها بوده که تحلیلگر کسب و کار در واقع عامل این تغییرها است.
تحلیلگران معمولاً راه‌حل‌ها را شناسایی می‌کنند و جهت بالا بردن ارزش‌های سازمان آن‌ها را تعریف و اجرایی می‌کنند. تحلیلگران کسب و کار در تمام سطوح سازمان فعالیت دارند و خود را درگیر همه مسائل می‌کنند.
تعریف استراتژی‌ها، ایجاد معماری منابع انسانی، ایجاد معماری سازمانی، تعریف اهداف و الزامات برنامه‌ها و بهبود مستمر فناوری‌ها از جمله وظایف این افراد در سازمان است.

نتیجه کار تحلیلگر کسب و کار

تحیلگر کسب و کار با تجزیه و تحلیل مناسب، سبب تحقق منافع، اجتناب از هزینه‌ها، شناسایی فرصت‌های جدید، درک توانایی‌های موردنیاز و مدل‌سازی سازمانی می‌شود؛ بنابراین با استفاده از یک تجزیه و تحلیل مؤثر، می‌توان اطمینان حاصل کرد که سازمان مربوطه این مزایا را دریافت کرده و در نهایت نحوه تجارت خود را بهبود می‌بخشد.

وظایف و مهارت‌های تحلیلگر کسب و کار

مسئولیت‌های یک تحلیلگر کسب و کار به شرح زیر است:

سینرژی یا هم‌افزایی

 1. ایجاد دقیق تجزیه و تحلیل کسب و کار (طرح مشکلات، فرصت‌ها و راه‌حل‌های دستیابی به موفق در کسب و کار)
 2. بودجه‌بندی
 3. برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه ریزی
 4. تحلیل مغایرت‌ها
 5. گزارش نویسی
 6. تعریف الزامات تجاری و گزارش‌دهی به ذینفعان

جدا از همه این‌ها یک تحلیلگر برای تحلیل کسب و کار باید دارای مهارت‌های زیر نیز باشد:

  (کتبی و شفاهی)
 • مهارت‌های فردی
 • مهارت‌های تسهیل سازی
 • دارا بودن دقت بالا و جزئی‌نگری
 • آشنایی با مهارت‌های مدیریتی بالا
 • توانایی تحلیل سهام
 • مهندسی نیازمندی‌ها
 • تجزیه و تحلیل هزینه‌ها
 • توانایی مدل‌سازی فرآیندها
 • آشنایی با انواع شبکه‌ها، پایگاه داده و سایر فناوری‌های روز

از این‌رو با توجه به موارد بالا، بهتر است قبل از هر چیز در استخدام تحلیلگر کسب و کار دقت بیشتری به خرج داد. کارلیب در این مسیر در فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی در کنار صاحبان مشاغل و کارفرمایان است تا سازمانی کارآمد داشته باشند.

فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار

چگونه می‌توان تجارت و نیازهای آن را تجزیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ به این سؤال باید موارد زیر را عنوان کرد:

1. تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری:

این بخش، مجموعه‌ای از فعالیت‌های قبل از پروژه را شامل می‌شود که منجر به انتخاب پروژه می‌گردد. این فعالیت‌ها به حفظ معماری تجارت شما کمک می‌کند و شما را برای تصمیم‌گیری آماده می‌کند. به همین دلیل در تجزیه و تحلیل کسب و کار بسیار مفید است.

2. برنامه‌ریزی و مدیریت نیازمندی‌ها:

در این مرحله شما باید وظایف و منابعی که با برنامه‌ریزی شما در ارتباط هستند را تعریف کنید. در واقع این مرحله به شما کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنید که فعالیت‌های انجام شده مناسب پروژه هستند یا خیر.

3. استخراج نیازمندی‌ها:

این مرحله شامل تحقیق و کشف نیازمندی‌ها از کاربران، مشتریان و سهامداران است.

4. تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها:

در این مرحله چگونگی نیاز سهامداران به تجزیه و تحلیل کسب و کار، ساختار و طراحی و اجرای راه‌حل‌ها شرح داده شده است. تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها به شما کمک می‌کند تا روش‌ها و ابزارهای مورداستفاده برای داده‌های خام را تعریف کنید.

5. ارتباطات موردنیاز:

این مرحله مجموعه‌ای از فعالیت‌ها جهت بیان خروجی تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها است. علاوه بر این قبل از اجرای یک راه‌حل، باید مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد.

6. تکامل و اعتبار سنجی راه‌حل‌ها:

در این مرحله مشخص می‌شود که راه‌حل شما می‌تواند اهداف را برآورده کند یا خیر.

تکنیک‌های رایج در تجزیه و تحلیل کسب و کار

1. تکنیک MOST؛

این تکنیک، یک فرم کوتاه از اهداف و استراتژی‌ها است که به مدیران اجازه می‌دهد تا یک تجزیه و تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ تحلیل کاملی از هدف یک سازمان داشته باشند و نحوه دستیابی به این اهداف را مشخص می‌کند.
تکنیک MOST از بهترین روش‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار است که با استفاده از آن تحلیلگر کسب و کار، آنچه را که باید سازمان انجام دهد را موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

2. تکنیک PESTEL؛

همیشه یکسری عوامل محیطی وجود دارند که بر روی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کسب و کار تأثیر می‌گذارند. این مدل به تحلیلگران کمک می‌کند تا تمام عوامل خارجی را که ممکن است سازمان را تحت تأثیر قرار دهند، ارزیابی کنند و همچنین نحوه بررسی آن‌ها را مشخص می‌کند. شناسایی این محرک‌های کلیدی از جمله وظایف تحلیلگر کسب و کار است.

این روش دارای یک چارچوب ساده برای تجزیه‌وتحلیل کسب و کار است که شامل مهارت‌های کاربردی است. به‌وسیله این تکنیک، می‌توان تهدیدات بالقوه را شناسایی و کاهش داد.

3. تکنیک SWO

این متد فرم کاملی از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهدیدها است. در واقع این متد به شما کمک می‌کند که بخش‌های دارای نقاط ضعف و قوت را پیدا کنید. همچنین امکان تخصیص منابع مناسب را فراهم می‌کند. این بخش مشخص می‌کند که زمینه‌های مشکل چیست و راه‌حل‌های پیشنهادی چگونه بر کسب و کار و افراد مرتبط با آن تأثیر می‌گذارند. این تکنیک، یک تکنیک رایج تجزیه و تحلیل کسب و کار است.

4. تکنیک MosCow؛

در این روش یک چارچوب ارائه می‌شود که نیازهای فردی در آن موردبررسی قرار می‌گیرد. در این متد همچنین اولویت‌بندی نیازها انجام می‌شود.

5. تکنیک CATWOE؛

این تکنیک به شما کمک می‌کند تا تمام فرآیندهایی که ممکن است کسب و کار شما را تحت تأثیر قرار دهد، بشناسید. این اصطلاح تجزیه و تحلیل فرایند چیست؟ مخفف کلمات مشتریان، بازیگران، فرآیند تحول، نمای جهانی، مالک و محیط‌زیست است.
در واقع شناسایی می‌کند که مشتریان شما چه کسانی هستند، چه کسانی درگیر این وضعیت هستند، چه فرآیندهایی از این مسئله تأثیر می‌پذیرند، چه کسانی مالک این وضعیت بوده و اثرات گسترده این وضعیت چه چیزی است. از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک، دریافت برداشت‌های متفاوت از ذینفعان در یک پلتفرم مشترک است. به همین جهت این تکنیک یک تکنیک تقریبا کامل برای تجزیه و تحلیل کسب و کار به نظر می‌رسد که البته می‌توان با دیگر تکنیک‌ها هم زمان از آن نیز استفاده کرد.

6. تکنیک The 5 Whys؛

این متد شامل سؤالات عمده‌ای است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا علت و ریشه وضعیت موجود را پیدا کنند.

7. تکنیک Six Thinking Hats؛

این روش به شما کمک می‌کند که دیدگاه‌ها و ایده‌های متناوب را در نظر بگیرید. در این روش تعدادی سؤال‌های پیشگویی وجود دارد که به تحلیلگران کمک می‌کند که ریشه مشکلات را پیدا کنند.

تکنیک‌های بالا همه کارآمد و مفید هستند و وظیفه تحلیلگر کسب و کار این است که بهترین را انتخاب کند و با توجه به آن، تجزیه و تحلیل کسب و کار را تا حصول نتیجه به انجام برساند.

سخن پایانی

تجزیه و تحلیل کسب و کار ممکن است در هر زمینه‌ای اتفاق بیفتد و تحلیلگر باید با توجه به مسائل موجود در کسب و کار، به دنبال راه‌حل‌های مناسب باشد.
افراد گوناگون با تخصص‌های مختلف می‌توانند با مدرک تحصیلی مدیریت کسب و کار (MBA)، مهارتهای لازم برای تجزیه و تحلیل کسب و کار را کسب کرده و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی کسب و کار مورد نظر خود گام بردارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا