گزینه های باینری در افغانستان

بازاریابی شبکه‌ای در ایران

را داشته باشید.

آخرین اخبار بازاریابی شبکه ای.

برخی اطلاعیه های کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای در ایران

با توجه به پیشنهادات و نظرات شما عزیزان در خصوص فعالیت بنده حقیر در این زمینه که مشخصا در خصوص اطلاع رسانی بر گرفته شده از وبسایت رسمی و دولتی نتورک مارکتینگ ایران به آدرس networkmarketing.mimt.gov.ir فعالیت دارم به استحضار میرساند برای کسب اطلاعات دقیق و بروز در خصوص بازاریابی شبکه ای یا همان نتورک مارکتینگ و کسب اطلاع از تمدید یا ابطال مجوزهای شرکتها به آدرس فوق مراجعه فرمایید .

صمیمانه از لطف شما سپاسگذارم

با تشکر فراوان و آرزوی سلامتی نشاط و ثروت در سال 95 پیشاپیش سال نو مبارک

اطلاعیه 80

شرکت نیک پوشان رادین در تاریخ 1394/11/17 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0431939921به مدت 5 سال تا تاریخ 1399/11/17 دریافت کرد .

اطلاعیه 79

به اطلاع فعالان بازاریابی شبکه‌ای در ایران بازاریابی شبکه ای و کاربران محترم می رساند:

شرکت بهترین راه تجارت ویرا در تاریخ 1394/11/11 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0431402604به مدت 5 سال تا تاریخ 1399/11/11 دریافت کرد .

فعالیت بازاریابی شبکه ای

دارای پروانه کسب ماده (7) آیین­ نامه اجرایی تبصره ماده (87) ق.ن.ص

تحت نظارت کمیته موضوع ماده (15) آیین­ نامه

عدم پرداخت مالیات

پرداخت مالیات بند( 5) ماده (7) آیین­ نامه

پرداخت کمیسیون خارج از سیستم بانکی کشور

پرداخت کمیسیون از طریق سیستم بانکی بند (ی) ماده (9) آیین­ نامه

نامعلوم بودن منبع تامین کالا

مشخص بودن منابع تامین بازاریابی شبکه‌ای در ایران کالاها بند (6 ) ماده (7 ) آیین­ نامه

خروج ارز (لطمات به اقتصاد کشور)

گردش مالی در سیستم بانکی کشور (ایجاد اشتغال، رونق تولید داخلی) بند ( ی) ماده (9) آیین­ نامه

طرح سوددهی غیر قانونی

طرح سوددهی قانونی بند( 2) ماده (7) آیین­ نامه

نامحدود بودن پرداخت کمیسیون

تحدید سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بند ( هـ ) بازاریابی شبکه‌ای در ایران ماده (8 ) آیین­ نامه

حق عضویت اجباری

عدم اجبار خرید و سرمایه گذاری برای ورود بند های(ج) و (د) ماده (9) آیین­ نامه

عدم وجود کالا یا صوری بودن وجود آن

فروش کالاهای پر مصرف بند (ب) ماده (9) آیین­ نامه

گرانتر بودن کالا

قیمت برابر ضوابط بند (ب) ماده (9) آیین­ نامه

پرداخت کمیسیون صرف داشتن جایگاه

پرداخت کمیسیون براساس فروش محصولات نه عضو گیری بند( ز) ماده (9) آیین­ نامه

مطابق بخشنامه شماره 60/226480 مورخ 94/10/26 و با عنایت به اینکه شعب تابعه شرکت های بازاریابی شبکه ای، به عنوان نماینده شرکت در محل بوده و تحت نام شرکت و با پروانه کسب و مجوز تاسیس شعب به فعالیت می پردازند، لذا ضروری است تا تکالیف قانونی شرکت، در شعب نیز مجری باشد و رعایت آن، از سوی شرکت ها تضمین گردد. علی ایحال، علاوه بر لزوم اجرای صحیح این تکالیف از سوی شرکت، توجه به موارد ذیل و رعایت آنها در اسرع وقت مورد تأکید می باشد: 1) فعالیت شعب در ساعات متعارف اداری. (بند د ماده 17 آیین نامه). 2) رعایت شئونات اداری در شعب. (بند د ماده 17 آیین نامه). 3) حضور مستمر و مؤثر مسئول شعبه جهت انتظام بخشی فعالیت های شعب و پاسخگویی به بازاریابان و مراجعات مشتریان و دستگاه های نظارتی. (ماده 10 آیین نامه). 4) برگزاری منظم جلسات آموزشی و توجیهی براساس مطالب آموزشی شرکت و منطبق با مفاهیم آیین نامه. (ماده 13 آیین نامه). 5) پرهیز از ایجاد مزاحمت برای واحدهای مجاور. (بند د ماده 17 آیین نامه). 6) برگزاری رایگان آموزش بدون تعیین هرگونه شرطی از جمله خرید مقدار مشخصی از کالا. (ماده 13 آیین نامه) 7) نصب تصویر پروانه کسب، مجوز تاسیس شعبه و آیین نامه اجرایی تبصره ماده87 قانون نظام صنفی، اینفو گراف های بازاریابی شبکه ای و سایر اطلاعیه ها و بخشنامه ها. (بند د ماده 17 آیین نامه) 8) درج نشانی سایت و شماره تماس های رسیدگی به شکایات دبیرخانه کمیته نظارت. (به استناد بند ﻫ ماده 15 آیین نامه). 9) آگاهی مسئولین شعب از مقررات و مفاهیم بازاریابی شبکه ای. (موضوع آیین نامه تبصره ماده87) 10) جلوگیری از تغییر استراتژی فروش و هر گونه تبلیغات خلاف واقع. (ماده 10 آیین نامه). 11) تجهیز شعب به امکانات اولیه اداری و آموزشی لازم. (بند د ماده 17 آیین نامه) 12) جلوگیری از هرگونه تجمع و برگزاری جلسات در خارج از شعب. (بند د ماده 17 آیین نامه ماده 17 ق.ن.ص) 13) ممانعت از جذب افراد زیر 18 سال به عنوان بازاریاب. (بند د ماده 11 آیین نامه). 14) حضور بازاریابان در شعب با داشتن کارت شناسایی عکس دار. (ماده12 آیین نامه). 15) تحویل کالای دارای بر چسب قیمت به بازاریابان و مشتریان. (بند الف ماده 9 آیین نامه). 16) درج شرایط باز پس گیری کالا.( بند ط ماده9 آیین نامه) 17) اطمینان از انعقاد قراردادکتبی بازاریابان فعال براساس نمونه فرم قرارداد. ( موضوع ماده 12 آیین نامه) بدیهی است عدم رعایت موارد مطروحه در گزارشات بازرسی دستگاه های متناظر استانی کمیته نظارت موضوع ماده15 آیین نامه مارالذکر به این دبیرخانه منعکس و با متخلف برابر مقررات رفتار و در ارزیابی عملکرد شرکت ها نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

اطلاعیه 78

شرکت سیمرغ عصر تجارت در تاریخ 1394/9/29 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0428032078به مدت 5 سال تا تاریخ 1399/9/29 دریافت کرد .

اطلاعیه 77

قابل توجه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

با عنایت به مفاد ماده 65 قانون نظام صنفی، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز موظف به الصاق برچسب قیمت بر روی تمامی کالاهای مورد عرضه(اعم از داخلی و خارجی) می‌باشند. لذا با توجه به اینکه تکلیف فوق بر شفافیت عملکرد بازاریابان شرکت‌های مذکور در خصوص فروش کالاها صرفاً بر اساس قیمت مصرف‌کننده مؤثر است. مقتضی است از ارائه کالاهای فاقد قیمت مصرف‌کننده و یا دارای برچسب مخدوش خودداری شود. بدیهی است در صورت تخلف شرکت‌های مذکور از این مقررات، علاوه بر اعمال ضمانت اجرای مذکور در ماده 65، موضوع به¬موجب بند (د) ماده (17) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز تحت رسیدگی کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای قرار خواهد گرفت و به‌موجب مفاد ماده (19) این آیین‌نامه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد.

اطلاعیه 76

به اطلاع فعالان بازاریابی شبکه‌ای می‌رساند؛

مطابق بخشنامه شماره 60/205159 مورخ 94/9/25 دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، حضور شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در نمایشگاه‌ها به‌منظور عرضه محصولات خود مطابق مقررات مربوط به اعلام به دبیرخانه مذکور بلامانع است.
لیکن هرگونه تجمع و یا تشکیل جلسات در محل نمایشگاه به‌منظور معرفی کار و جذب بازاریاب وفق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی ممنوع است.

اطلاعیه 75

شرکت پارس نیوشانیک در تاریخ 1394/9/9 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0426924780 به مدت 5 سال تا تاریخ 1399/9/9 دریافت کرد .

اطلاعیه 74

شرکت آویژه سگال در تاریخ 1394/9/9 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0426867280 به مدت 5 سال تا تاریخ 1399/9/9 دریافت کرد .

اطلاعیه 73

به اطلاع تمامی فعالان بازاریابی شبکه‌ای می‌رساند؛

مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، بازاریابان حق تشکیل جلسات وگردهمایی به‌منظور معرفی کار، پیگیری، تشریح طرح سوددهی، توضیح مبانی و مفاهیم بازاریابی شبکه‌ای، معرفی محصول، کاتالوگ و . در خارج از شعب دارای مجوز شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راندارند. لذا هرگونه برگزاری جلسات گردهمایی با موضوعات مرتبط با بازاریابی شبکه‌ای در اماکن عمومی بدون مجوز نظیر پارک‌ها غیرمجاز بوده و مسئولیت هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به برخورد مراجع انتظامی و یا قضایی گردد، به عهده شرکت‌ها و شخص بازاریابان می‌باشد. بدیهی است برگزاری جلسات و گردهمایی در اماکن عمومی نظیر سالن‌ هتل‌ها وآمفی‌تئاتر مستلزم اخذ مجوز توسط شرکت‌ها از دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت شرکت بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه مجازی می‌باشد.

آخرین اطلاعیه های دولت در خصوص نتورک مارکتینگ بازاریابی شبکه ای

اطلاعیه شماره 22 به اطلاع کلیه بازاریابان شرکت ابر تجارت کهکشان می‌رساند:

با توجه به اینکه تمامی شرکت‌ها ملزم به اتصال سیستم نرم افزاری خود به سامانه وب سرویس جهت دریافت کد واحد بازاریابی شبکه­ ای می‌باشند از این رو بازاریابان این شرکت که مشکل کد واحد دارند می بایست مشکل خود را از طریق همین شرکت برطرف نمایند و مسئولیت حل مشکل کد واحد بازاریابی کاملاً بر عهده خود شرکت ابر تجارت کهکشان می‌باشد . بازاریابان این شرکت با ارائه کد ملی خود به شرکت قادر به دریافت کد واحد از شرکت و دفتر کاری (مجازی) مربوطه باشند . لازم به ذکر است بازاریابان با ارسال کد ملی خود به سایت نتورک مارکتینگ توانایی دریافت کد واحد را نخواهند داشت و شرایط دریافت کد واحد تنها در زمان ثبت نام مقدور می‌باشد و شرکت ابر تجارت کهکشان از طریق استفاده از سند بازخوانی مجدد قادر به، به روز نمودن اطلاعات کد واحد برای بازاریابان و ارائه کد واحد می‌باشد.


همچنین مشکل عدم امکان لغو قرارداد نیز از سوی شرکت بوده و بازاریابان می‌بایست مشکل خود را از طریق شرکت مذکور حل و فصل نمایند.

اطلاعیه شماره 21

به اطلاع می رساند سبد خرید و بخش ثبت نام شرکت بادران گستران به علت نقض دستورالعمل و تخلف از قوانین تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد. از این رو هر گونه انجام خرید یا ثبت نام توسط بازاریابان این شرکت تا اطلاع ثانوی ممنوع است. در صورت ارتکاب به این عمل با بازاریاب خاطی برخورد خواهد شد.

اطلاعیه شماره 20

به اطلاع تمامی شرکت‌ها دارای مجوز و بازاریابان فعال در زمینه بازاریابی شبکه ای می‌رساند

با توجه به راه اندازی سیستم یکپارچه کد واحد بازاریابی شبکه ای از خرداد ماه سال 92 به منظور ثبت اطلاعات بازاریابان در شرکت‌های دارای مجوز و دریافت کد واحد برای فعالیت در شرکت‌ها، تمام بازاریابان شرکت‌ها مکلف به ثبت اطلاعات در این سیستم جهت فعالیت در شرکت¬های بازاریابی شبکه ای هستند و بازاریابانی که اقدام به دریافت کد واحد نکنند مجاز به دریافت پورسانت فروش شخصی و مجموعه‌ای خود نخواهد بود. لذا شرکت‌ها نیز می‌بایست تمامی شرایط را جهت امکان دریافت کد واحد و لغو قرارداد جهت خروج بازاریابان در دفتر کاری (مجازی) آن‌ها تسهیل و مهیا نمایند.

اطلاعیه شماره 19

به اطلاع کلیه بازاریابان و شرکت های بازاریابی شبکه ای م یرساند :

مجوز شرکت ابر تجارت کهکشان تا تاریخ 92/11/4 و شرکت بازاریابان ایرانیان زمین (بیز) تا تاریخ 94/9/4 و شرکت شبکه بادران گستران تا تاریخ 94/6/1 تمدید شد.

اطلاعیه شماره 18

تمامی فعالان بازاریابی شبکه ای می توانند مشکلات مربوط به ثبت نام در شرکت های بازاریابی شبکه ای، دریافت کد واحد بازاریابی، لغو ثبت نام و . را از طریق ایمیل به نشانی [email protected] ارسال نمایند تا مسائل مربوطه بررسی و مشکلات احتمالی حل و فصل شود

اطلاعیه شماره 17

كليه شركتهاي داراي مجوز بازاريابي شبكه اي، تنها مجاز به فروش و بازاريابي محصولات تاي ی د شده توسط كميته نظارت بر بازاريابي شبكه اي (مندرج در قسمت كالاهاي تاييد شده جدول وضعيت شركتها در سايت نتورك) بوده و پورسانتها و پاداشهاي مورد اشاره در طرح درآمد زايي شركتها،تنها به عمليات فروش و بازاريابي كالاهاي مزبور تعلق مي گيرد. بر اين اساس خريد ،فروش و بازاريابي كالاهاي خارج از موارد معرفي شده از حيث نوع كالا و نشان تجاري تخلف بوده و هرگونه مسئوليت عواقب ناشي از تخلف ياد شده همچون تعليق مجوز شركت و يا جايگاه بازارياب خاطي، بر عهده شركت و بازاريابان ميباشد

اطلاعیه شماره 16

به اطلاع کلیه بازاریابان و شرکت های بازاریابی شبکه ای میرساند

مجوز شرکت های تلاشکاران سرمایه وزین (تکسو) و خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز تا تاریخ 94/7/28 تمدید گردیده است.

لوگوی وضعیت بازاریابی شبکه ای

لوگوی فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در 4 رنگ سبز، زرد، قرمز و مشکی مشخص کننده وضعیت عملکرد شرکت‌های داری مجوز فعالیت است .

نحوۀ عملکرد هر یک از شرکت‌های دارای مجوز تعیین کنندۀ رنگ لوگوی فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد. در هر4 رنگ این لوگوها بعد از باز شدن لوگوی اصلی، اطلاعاتی شامل اسم مدیرعامل، نشانی دفتر مرکزی ، پست الکترونیکی، وضعیت اخطار و راهنمای مورد نیاز موجود است. تغییر اطلاعات و مدیریت رنگ‌های این لوگوها توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان انجام می‌شود .

رنگ سبز لوگو مشخص کننده فعال بودن شرکت است. این رنگ نشان دهندۀ این است که شرکت توانسته فعالیت خود را با دستورالعمل بازاریابی شبکه‌ای منطبق سازد .

رنگ زرد لوگو مشخص کننده حالت تعلیق شرکت است که به دلیل تخلفات و عدم انطباق با دستورالعمل بازاریابی، فعالیت شرکت به حالت تعلیق در آمده است .

رنگ قرمز لوگو مشخص کننده حالت لغو مجوز شرکت است که به دلیل تخلفات و عدم انطباق با دستورالعمل بازاریابی و یا درخواست خاتمه و موافقت مرکز امور اصناف به حالت لغو مجوز در آمده است .

رنگ مشکی لوگو مشخص کننده وضعیت اتمام تاریخ اعتبار مجوز شرکت می‌باشد. (عدم فعالیت و قرار دادن سبد کالایی بر روی سایت (

تمامی شرکت‌های دارای مجوز مکلف خواهند بود در صفحه اصلی سایت خود لوگوی وضعیت فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را قرار دهند و کاربرانی که خواستار عضویت و بازاریابی رسمی در هر کدام از شرکت‌ها هستند به راحتی از طریق رنگ لوگوی نمایش داده شده بر روی سایت و اطلاعاتی که بعد از کلیک بدست می‌آورند می‌تواند از وضعیت شرکت اطلاع حاصل ‌کنند

اطلاعیه شماره 15

به اطلاع کلیه بازاریابان شرکت "ابر تجارت کهکشان" می‌رساند؛ با توجه به تعلیق مجوز فعالیت شرکت مذکور و به منظور حفظ حقوق خریداران کالا، امکان انجام عملیات "بازخرید کالا" برای کلیه بازاریابان شرکت که نسبت به خرید و پیش انباشته سازی کالا اقدام نموده و قصد عودت کالاهای خریداری شده را دارند، از روز یکشنبه مورخ 92/6/31 به مدت 10 روز برقرار می باشد. لازم به ذکر است بعد از این مدت نیز امکان بازخرید محصولات طبق روال عادی و مطابق با ماده 31 دستورالعمل وجود خواهد داشت و مدت 10 روزه به منظور تسریع بازاریابی شبکه‌ای در ایران در بازخرید کالاها، قبل از محاسبه پورسانت بازاریابان می‌باشد

تعلیق مجوز شرکت مذکور به معنی ابطال مجوز نمی باشد

اطلاعیه شماره 14

به اطلاع کلیه بازاریابان و شرکت های بازاریابی شبکه ای میرساند


اعتبار مجوز شرکت بادران گستران تا تاریخ 92/8/30 تمدید گردید

طراحان پوشش ستاره

در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود. این ساده‌ترین روایت از داستان خلقت است. داستان طراحان پوشش ستاره نیز به همین سادگی است، در آغاز هیچ نبود، فقط و فقط یک آرمان و تعهد مشترک بود و چند دست که با هم صدا داشته باشد. همین و همین.

گزیده ای از دسته بندی محصولات

سر همی

سویشرت شلوار

مانتو

سارافون

ست کیف و روسری

ست کیف و شال

کت تک

کت و شلوار

نکات طلایی

ارسال کالا

کالا شما توسط پست جمهوری اسلامی ایران در بسته بندی با لیبل مداستار نهایتا ظرف مدت یک هفته کاری برای شما ارسال خواهد شد و همچنین فرآیند ارسال کالا توسط شرکت طراحان پوشش ستاره بیمه شده است

قانون مداری

عملکرد شرکت طراحان پوشش ستاره طبق تمامی قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مجوز های مربوطه مالیات و چارچوب های اسلامی و اجتماعی در حساب های بانکی و تولید و صادرات و بازاریابان و همچنین مشتری مداری می باشد

کارآفرینی

افتتاح چندین مجموعه تولیدی و احیای مجموعه های تولیدی در حال ورشکستگی ،تامین البسه خانوار و کلیه نیازهای جامعه در تمامی رده سنی و مشاغل و استفاده از طرح خلاقانه بصورت تخصصی در حوزه مد و زیبایی برای اولین بار در ایران

تکریم اعضا

ارائه خدمات رایگان در بزرگترین شبکه های تخفیف الکترونیکی برای اولین بار در استفاده از طرح های متعدد تخفیف و درآمدزایی متناسب با علایق و توانمندی های افراد بازاریابی شبکه‌ای در ایران پرچمدار حمایت از اعضا با بیمه کردن در سازمان تامین اجتماعی، عضویت و ثبت نام رایگان جهت رفاه اعضا

اهداف بزرگ

تغییر زندگی ، رشد ، نتورک مارکتینگ ، بازاریابی شبکه ای

برترین شرکت های بازاریابی شبکه ای ایران از نظر بازدید سایت

چندی پیش آماری توسط businessforhome منتشر شد که بر اساس آن 200 سایت پربازدید نتورک مارکتینگ در دنیا را نشان می داد، نکته جالب این آمار حضور یک شرکت بازاریابی شبکه ای ایرانی در این لیست بود که این به نوبه ی خود جای خوشحالی داشت که شرکت های بازاریابی شبکه ای ایرانی هم در آمارهای جهانی دیده میشوند.

iranian mlm company ranking

همانطور که در تصویر میبینید شرکت سیمرغ عصر تجارت از ایران در رتبه 53 این آمار مشاهده میشود و خب شاید شما هم مثل من کمی تعجب کرده باشید که واقعا شرکت بازاریابی شبکه ای سیمرغ عصر تجارت رتبه 53 دنیا و چرا شرکت های ایرانی دیگر در این آمار نیستند، آیا سیمرغ تا این حد با شرکت های ایرانی دیگر اختلاف دارد که دیگر شرکت ها حتی در این لیست هم نیامده اند؟

پس از بررسی های طولانی در سایت مذکور متوجه نکته ای شدیم و آن هم وجود بخشی برای ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای که نشان میداد شرکت ها ابتدا باید اطلاعات خود را در این سایت ثبت کنند. پس اگر در این لیست دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای دیده نمی شود به علت عدم ثبت آنها در این سایت می باشد وگرنه چه بسا شرکت های ایرانی دیگری هم در این آمار خودی نشان میدادند.

حال سوال اینجاست که منبع اینگونه آمارها در مورد بازدید سایت کجاست؟ یکی از وب سایت های مطرح در دنیا که به ارایه آمارهای تحلیلی گوناگونی در مورد سایت ها می پردازد وب سایت www.alexa.com هست ، برای مثال فروشگاه اینترنی دیجیکالا پنجمین سایت پربازدید ایران هست و در دنیا دارای رتبه 383 می باشد همچنین سایت فیس بوک و گوگل به ترتیب عنوان پربازدیدترین سایت های جهان معرفی شدند توسط این منبع.

در ادامه 14 شرکت بازارایابی شبکه ای ایران را از نظر تعداد بازدید سایت را رتبه بندی کردیم که در جدول زیر مشاهده کنید:

بازاریابی شبکه‌ای در ایران

کیف جیبی نیمه کتی

پودر غلات نارگیل باو.

پک 14+1 استیک آنتی ا.

پک 12+1 آنتی اکسیدان.

کیف دستی new

استیک آنتی اکسیدانت.

استیک آنتی اکسیدانت.

قهوه عربیکا

کمربند قهوه ای طرح د.

کمربند مشکی طرح دار

آنتی اکسیدانت استیک.

شوینده لباسشویی دیزا.

شوینده لباسشویی دیزا.

شیلنگ جادویی پلین

کیف دستی

چای ایرانی طلوع450 گ.

Shake Weight

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

کرج پل فردیس جاده ملارد جاده کرج شهریار شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان آرد تک نبش کوچه امید ۱ پلاک ۲۵

فعالیت شرکت کارآفرینان پیشرو باورس به صورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی ، و امنیتی ندارد.

بازاریابی شبکه ای چیست؟ چگونه بازاریابی شبکه ای انجام دهیم؟

نتورک مارکتینگ

شما یا بدنبال اولین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یا شرکت های بازاریابی شبکه ای مثل بازاریابی شبکه ای بیز، بازاریابی شبکه ای بادران و دیگر شرکت هایی از این قبیل یا هرمی آمده اید، و یا می‌خواهید بدانید معایب نتورک مارکنتینگ چیست؟ همانند معایب نتورک مارکتینگ پنبه ریز

دروغ های شبکه ای

و یا بدنبال مزایای بازاریابی شبکه ای از دید یک بازاریاب این مقاله را خواهید خواند.

سعی من در این مقاله این است که هر موردی که شما بدنبال آن آمده اید بررسی کنم و به یک الگوریتم بازاریابی شبکه ای عالی برسیم. با هم مقاله بازاریابی شبکه ای را بخوانیم.

اشاره ای کنیم که اصل بازاریابی را هم همه ما در مشاغلی که کار می‌کنیم انجام می‌دهیم هم اصل این کار برای ادامه روند فروش یک مجموعه به شدت ضروری است. پس با بد جا انداختن آن از طریق شرکت های مختلف که سعی بر رسیدن به سود های کلان در کمترین زمان داشته اند این شیوه را بد ندانید و از روش های مختلف آن بهترین استفاده را می‌توانیم بکنیم.

از بازاریابی شبکه ای باید ترسید

همه ما اسم شرکت های هرمی و کلاهبرداری از پول های کلان و یا خرده را با بازاریابی شبکه ای شنیده ایم. تماما وقتی اسم این نوع بازاریابی می‌آید به فکر جمع کردن افراد برای فروش یک نوع محصولات بی کیفیت و یا هزینه کردن پول های بدون زحمت می‌افتیم. اما باید بگوییم که بازاریابی شبکه ای در ایران اینگونه جا افتاده است که زیاد با معنای اصلی آن هماهنگ نیست.

بازاریابی شبکه ای یعنی پخش همگانی یا پخش ویروسی یک محصول که در این مقاله کامل با آن آشنا خواهید شد.

بازاریابی شبکه ای خوب است یا بد؟

در همین ابتدای کار باید بگوییم که بازاریابی شبکه ای به خودی خود بد نیست و شما می‌توانید به راحتی از این طریق محصولات خود را بفروشید. همان طور که گفتم بازاریابی شبکه ای به نوعی از بازاریابی دهان به دهان پیروی می کند. به خاطر اینکه در این روش برای فروش محصولات، خودتان باید محصول مورد نظر را به فرد دیگری توصیه کنید. در این حالت باید از محصول مورد نظر تعریف کنید حتی اگر مزیت خاصی نداشته باشد. اما این مدل بازاریابی در ایران به خوبی اجرا نمی‌شود و از آن سو استفاده های زیادی می‌شود. و اصل این بازاریابی در ایران اجرا نمی‌شود. در همین جا به شما می‌گوییم که دنبال شرکت های هرمی با هر عنوانی نباشید.

بازاریابی شبکه ای چیست؟ (نتورک مارکتینگ)

قبل از از شروع کردن به بررسی این مدل ها اول بدانیم که بازاریابی شبکه ای چیست؟ مزایابی بازاریابی شبکه ای چیست؟ معایب بازاریابی شبکه ای چیست؟

خرید های شبکه ای

ما باید بدانیم که این نوع بازاریابی شاخه ای از رشته بازاریابی است. در این نوع رشته، فروش بر عهده شبکه های انسانی است. به این صورت که شما مقداری از سهام، محصول یا هر چیزی که در آن شرکت ارزشمند? است را خریداری می‌کنید و بعد نسبت به توانایی هایتان به دیگران می‌فروشید. اما این برای شرکت چه مزیتی دارد?؟

این یک استراتژی فروش است که محصولات خود را بدون واسطه، بدون زحمت، بدون تبلیغات دست به دست مردم و بوسیله مردم به بازار رسانده، البته که این نوع بازاریابی لازمه یک سری فاکتورها و بازاریابی شبکه‌ای در ایران پلن هاست.

در این نوع بازاریابی خیلی راحت می‌توان از بازاریابی دهان به دهان هم استفاده کرد به این صورت که محصولات را مردم خود به خود برای یکدیگر معرفی می‌کنند. یادتان باشد که بازاریابی شبکه ای همان نتورک مارکتینگ است که همه ما با آن آشنایی داریم، و خیلی از وقتها هم تا اسم آن را می‌شنویم از آن بدون دانستن اطلاعات فرار خواهیم کرد. اما باید به شما بگوییم که اصل نتورک مارکتینگ بد نیست و اگر اصولی و با نیت پیدا کردن بازار مناسب اجرایی شود می‌تواند خیلی هم به نفع صاحبان کسب و کارها و مشتریان باشد.

فاکتورها یا بهترین پلن بازاریابی شبکه ای چیست؟

کیفیت پایین محصولات

 1. کیفیت: یک شرکت بازاریابی شبکه ای باید بداند چون محصولات خود را بدون هیچ زحمتی دارد در بازار پخش می‌کند نباید این محصولات بی کیفیت و موجب نارضایتی مردم باشد. حتما محصولات این شرکت ها باید طوری باشد که رضایت کامل مشتری را جلب کنند.
 2. داشتن بسته بندی مناسب: اگر قرار است مثل بقیه شرکت ها کار کنند شرکت های بازارابابی شبکه ای بهتر است که کار نکنند. بسته بندی انها باید متفاوت از دیگر محصولات باشد تا بتوانند بازاریابی دهان به دهان را داشته باشند. : داشتن بازاریاب هایی که محصول را به خوبی برای دیگران توضیح دهند.
 3. دروغ ممنون⛔: در این نوع بازاریابی دروغ ممنون است. بی خودی از محصول خود تعریف نکنید آن چیزی را که حقیقت دارد بگویید، نذارید اعتماد مردم را از دست بدهید.

عضویت در بازاریابی شبکه ای

خب در این بین هم مشخص است که عضویت در بازاریابی شبکه ای نیاز به تلاش و رعایت اصول حرفه ای کار دارد شما باید توانایی:

 • طراحی سیستم بازاریابی شبکه ای
 • طراحی پلن بازاریابی شبکه ای
 • محاسبات بازاریابی شبکه ای
 • انواع پلن های بازاریابی شبکه ای
 • نحوه تقسیم سود در بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای

عضویت در بازاریابی شبکه ای

را داشته باشید.

در نظر داشته باشید که عضویت در این شبکه ها به خودی خود بد نیست و می‌تواند منبع درآمد شما باشد. اما توجه داشته باشید که شرکتی که قرار است در آن سرمایه گذاری یا به صورت بازاریاب در آن کار کنید باید فاکتور هایی که به آن اشاره شد را داشته باشد. حتما توجه داشته باشید به قدمت شرکت بازاریابی که دارید وارد آن می‌شوید نگاه کنید. به کسانی که شما را به این شرکت می‌برند دقت کنید و نسبت??‍?‍?? آنها با شما چیست؟ آیا تا به حال قبل از این به سراغ شما آمده اند فقط برای این کار سراغ شما آمده اند؟

دقت کنیدفردی که سمت شما آمده چند وقته که در این شرکت فعالیت دارد و تا به حال چقدر درآمد کسب کرده است. ختما در همان جلسات حضوری از آنها بپرسید خب شما که انقدر تعریف می‌کنید چرا درآمدتان کم بوده؟

اصلا با حرفهای آب و تاب دار خان نشوید و سعی کنید مقاومت کنید تا ببنید عکس العمل انها در این جلسات چیست؟

آیا فقط برای پول? شما سرمایه گذاری کرده اند یا نه واقعا دنبال جذب افرادی هستند که بتوانند کار کنند تا محصولات با کیفیت آنها را به مردم برساند.

نکات مهم در عضویت در بازاریابی شبکه ای

دقت در عضویت

 • به بعضی کلمات اصلا توجه نکنید: بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران، پرفروش ترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران، بهترین پلن بازاریابی شبکه ای، نرم افزار محاسبه پورسانت بازاریابی شبکه ای، رشته بازاریابی شبکه ای در دانشگاه، نرم افزار فروش و بازاریابی شبکه ای، ماژول بازاریابی شبکه ای
 • دقت کنید که کلماتی مانند:” دیگه کار کردن برای بقیه کافیه? و بیا برای خودت کار کن ” این کلمات برای شرکت هایی است که فقط به فکر سود آنی خود و گرفتن پول شما هستند.
 • یک نکته مهم بازاریابی شبکه‌ای در ایران دیگه توجه داشته باشید که سایت بازاریابی شبکه ای حتما داشته باشند و مهر و نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشند.
 • شما باید خیلی زیرک و باهوش باشید چون تمامی شرکت هایی که تا به حا در ایران به صورت بازاریابی شبکه ای کار می‌کنند فقط بازاریابی می‌کنند. وگرنه کیفیت محصولات آنها بیش اندازه معمولی است وگرنه تا به حال در کل ایران محصلات شرکت بیز و پنبه ریز و بادران و…. پر شده بود.

تاریخچه بازاریابی شبکه ای

تاریخچه بازاریابی شبکه ای: ایده اساسی درآمدزایی بازاریابی شبکه‌ای از فرمول تصاعد گرفته شد، که در سده ششم ق. م. توسط فیثاغورس و در سده سوم ق.م. توسط اقلیدس در کتاب معروف «مقدمات» به جهان معرفی شد.

اولین بار، یک شرکت دوچرخه‌سازی در روسیه از این ایده استفاده کرد و برنامه‌ای ترتیب داد که مشتریان با پرداخت ۱۰ روبل به جای ۵۰ روبل صاحب دوچرخه شوند اگر چهار مشتری دیگر نیز معرفی کنند؛ ولی فروش کمپانی به‌سرعت رو به اشباع رفت. در روسیه به آن «شرکت بَهمنی» و در فرانسه به آن «گلوله برفی» لقب دادند و صد در صد تقلب و کلاهبرداری تلقی شد. از آن پس، سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه شناسان زیادی به دنبال پیدا کردن راهی بودند که از این ایده به نفع همه استفاده کنند.

اولین کمپانی که به‌طور رسمی فعالیت بازاریابی چند سطحی را در سال ۱۹۳۰ آغاز کرد، کمپانی ویتامین کالیفرنیا بود که نام خود را در سال ۱۹۳۹ به نوترالایت تغییر داد و امروزه محصولات خود را از طریق کمپانی ام‌وی به فروش می‌رساند.

تفاوت بین شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه ای

هردو از یک استراتژی برای فروش استفاده می‌کنند. اما بعضی از شرکت ها با دروغ های بازاریابی شبکه ای بهترین پلن بازاریابی شبکه ای را چیدند و مردم را به سمت خود کشاندند. تا بتوانند از مردم سوء استفاده کنند. بازاریابی شبکه ای در امریکا وجود داشت که به شکل هرمی وارد ایران شد و هر یک نفر با پرداخت پولی به بالا دست خود مجبور به آوردن دو نفر دیگر بود که فقط به جمع آوری پول های مردمی توسط بالا دستان منجر شد.

شرکت های هرمی

اما این نوع شرکت ها نمی‌توانند ماهیت بازاریابی شبکه ای را زیر سوال ببرند.

یک شرکت که قرار است این کار را انجام دهد به خوبی می‌داند که به چه شکل و بدون سوء استفاده از پول های مردم این کار را انجام دهد.

آیا بازاریابی شبکه ای شغل خوبی است?؟

بله شغل خوبی است اما به شرط های زیر:

بازاریابی شبکه ای

 1. بهترین پلن بازاریابی شبکه ای را داشته باشید. لطفا دیگران را مجبور به آمدن به رشته شما نکنید.
 2. سعی کنید سایت بازاریابی شبکه ای بزنید.
 3. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران را انتخاب کنید.
 4. کتاب هفت دروغ بازاریابی شبکه ای را بخوانید.
 5. پرفروش ترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران و جهان را پیدا کنید و ببینید آنها چه می‌کنند.
 6. اولین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران را شناسایی کنید و اشتباهات آنها را بررسی کنید.

کلام آخر

دقت کنید که در ایران شبیه کشور های پیشرفته بازاریابی شبکه ای راه اندازی نشده و آنهایی ام که شده از اصل این موضوع بی اطلاع هستند و تا به حال نتوانسته اند خوب عمل کنند. شاید باورتان نشود ولی من تا به حال 9 بار در شرکت بیز پرزنت شدم و هر بار آنها را مجاب به اشتباه بودن کارشان کردم. پس حواستان خیلی جمع باشد، هر جایی عضو نشوید.

اما برای کسانی که بدنبال بازاریابی از این طریق می‌گردند باید بگم که این هم یک مدل از بازارایابی می‌باشد که شما می‌توانید در شرکت خود از آن استفاده کنید. (خیلی از شرکت ها این کار را انجام می‌دهند. محصولات ما را بفروشید و پورسانت بگیرید) شما هم می‌توانید محصولات با کیفیتتان را برایفروش آماده کنید و به بازاریاب ها به صورت شبکه ای بفروشید. اما منصف باشید.

بازاریابی شبکه ای خوب است یا نه ؟ ⭐

در همین ابتدای کار باید بگوییم که بازاریابی شبکه ای به خودی خود بد نیست و شما می‌توانید به راحتی از این طریق محصولات خود را بفروشید. همان طور که گفتم بازاریابی شبکه ای به نوعی از بازاریابی دهان به دهان پیروی می کند. به خاطر اینکه در این روش برای فروش محصولات، خودتان باید محصول مورد نظر را به فرد دیگری توصیه کنید. در این حالت باید از محصول مورد نظر تعریف کنید حتی اگر مزیت خاصی نداشته باشد. اما این مدل بازاریابی در ایران به خوبی اجرا نمی‌شود و از آن سو استفاده های زیادی می‌شود. مزیت ها و معایب آن را در مقاله بخوانید

فاکتورها یا بهترین پلن بازاریابی شبکه ای چیست؟ ⭐⭐

یفیت: یک شرکت بازاریابی شبکه ای باید بداند چون محصولات خود را بدون هیچ زحمتی دارد در بازار پخش می‌کند نباید این محصولات بی کیفیت و موجب نارضایتی مردم باشد. حتما محصولات این شرکت ها باید طوری باشد که رضایت کامل مشتری را جلب کنند این یکی از فاکتور ها به حساب می‌آید ادامه را بخوانید

نکات مهم در عضویت در بازاریابی شبکه ای ⭐⭐⭐

به بعضی کلمات اصلا توجه نکنید: بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران، پرفروش ترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران، بهترین پلن بازاریابی شبکه ای، نرم افزار محاسبه پورسانت بازاریابی شبکه ای، رشته بازاریابی شبکه ای در دانشگاه، نرم افزار فروش و بازاریابی شبکه ای، ماژول بازاریابی شبکه ای دقت کنید که کلماتی مانند:” دیگه کار کردن برای بقیه کافیه? و بیا برای خودت کار کن ” این کلمات برای شرکت هایی است که فقط به فکر سود آنی خود و گرفتن پول شما هستند و.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا