فارکس پیشرفته

تحلیل SWOT چیست؟

توسعه شایستگیهای حرفه ای دبیران کرمانشاه

علمی- پژوهشی- درس پژوهی- نظارت بالینی- مدیریت کلاس درس

تحلیل SWOT چیست و چگونه به توسعه شایستگی های حرفه ای معلم کمک می کند؟

تحلیل SWOT (یا ماتریس SWOT) مخفف نقاط قوت (Strength)، ضعف(Weakness)، فرصت ها(Opportunities) و تهدید ها(Threats)، و یک روش برنامه ریزی ساختاری است که این چهار عنصر را در یک سازمان، پروژه یا کسب و کار ارزیابی می کند. تحلیل SWOT می تواند برای یک شرکت، محصول، محل، صنعت، یا فرد انجام شود. تعیین اهداف سرمایه گذاری در کسب و کار یا پروژه و شناسایی عوامل داخلی و خارجی که برای دستیابی به هدف مشخص شده مطلوب و نامطلوب هستند نیز در این فرایند انجام می شود.

مفهوم هر یک از این عناصر به شرح زیر است:

نقاط قوت (Strength): ویژگی های کسب و کار یا پروژه که مزیتی نسبت به دیگر رقبا محسوب می شود.

نقاط ضعف (Weakness): ویژگی های کسب و کار یا پروژه که نسبت به دیگران یک نکته ی منفی به حساب می آید.

فرصت ها (Opportunities): عناصر محیطی که کسب و کار یا پروژه می تواند به نفع خود از آنها بهره برداری کند.

تهدیدها ( Threats ) برای نشان دادن تهدیدهایی که پیشرفت و موفقیت کار را عقب می‌اندازند.

شناسایی این عناصر یا همان SWOT ها، به این علت مهم است که می توان از آنها در برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بعدی استفاده کرد. تصمیم گیرندگان باید در ابتدا با توجه به SWOT ها تعیین کنند که آیا اهداف مورد نظر قابل دستیابی هستند یا خیر. اگر هدفی قابل دستیابی نیست، باید آن را تغییر داده و روند را تکرار کرد.

کسانی که از تحلیل SWOT استفاده می کنند، باید سؤالاتی خطاب به سازمان خود مطرح کنند که پاسخ آنها اطلاعات مهمی برای هر عنصر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات) فراهم آورد.

از دو بخش تشکیل شده است:
نقاط قوت و ضعف، به مسائل داخل سازمانی اشاره می کنند، در حالی که فرصت ها و تهدیدات بیرون از شرکت و در محیط اطراف وجود دارند.

نقاط قوت یک شرکت می تواند در مدیریت سریع و جامع فرآیند برندینگ، و ضعف های آن می تواند در توزیع محصولات و یا تاخیر پرداخت باشد. این مشکلات و مسائل، درونی هستند و باید به طور مداوم تحلیل و برطرف شوند. اغلب برای ارزیابی این دو جنبه از مشاوران کمک می گیرند، چرا که بسیاری باور دارند یک “غریبه” می تواند بینش کامل تری داشته و اطلاعات بیشتری را در این موارد در اختیار قرار دهد.

دو عامل خارجی، فرصت ها و تهدیدها، در کنترل سازمان نیست. محیط بیرونی، که شامل رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، قانونی، نظارتی، ملی و حتی بین المللی است، باید به طور مداوم برای ردیابی تهدیدات و فرصت ها بررسی و تحلیل شود. ( با سپاس از استاد کاوه.)

نمایش جالب تر این ماتریس به شکل زیر است. چها قسمت مهم آن نیز در پایان شرح داده شده است.

  • استراتژی‌های SO : از نقاط قوت‌تان برای بهره‌برداری از فرصت‌هایتان استفاده کنید.
  • استراتژی‌های WO : استفاده از فرصت‌هایی که می‌تواند در جهت رفع نقاط ضعف‌تان به کار روند.
  • استراتژی‌های WT : یک نوع استراتژی دفاعی‌ست؛ وقتی که به خاطر ضعف‌هایمان ممکن است از تهدیدها آسیب زیادی ببینیم.
  • استراتژی‌های ST : در این استراتژی، با استفاده از نقاط قوت‌تان، تهدیدات‌تان را خنثی می‌کنید.

اکنون همکاران ارجمند می توانند از این ایده در فرایندهای کلاس خود بهره مند گردند.

تحلیل SWOT چیست؟

معنی: حفار، حفرکننده، کارگر زحمتکش، جان کندن معانی دیگر: رجوع شود به: swat، (انگلیس - عامیانه)، (معمولا با: up) سخت درس خواندن، امتحان حاضر کردن، پرکار، خردکننده، خردکردن

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] swot یک واژه pejorative برای کسی است که خیلی مطالعه می کند
[ترجمه گوگل] Swot یک اصطلاح خفیف برای کسی است که زیاد تحصیل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] من فردا باید در مورد آزمایش phrasal برای امتحان تمرین کنم
[ترجمه گوگل] من باید برای افسردگی افراطی برای فردا امتحان کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] حالا باید رشته فیزیک خودم را حفر کنم
[ترجمه گوگل] من باید فیزیک خودم رو عوض کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دقت کنید که قبل از مصاحبه از شرکت استفاده کنید
[ترجمه گوگل] اطمینان حاصل کنید که قبل از مصاحبه، شرکت را بر روی آن قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] من باید آن را حفر کنم چون فردا به آن درس می دهم
[ترجمه گوگل] من باید آن را بچرخانم چون فردا آن را آموزش خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] پس من شدیدا به شما توصیه می کنم که وقتی به خانه رسیدید مشغول تمرین باشید
[ترجمه گوگل] بنابراین من به شدت به شما توصیه می کنم آن را تا زمانی که امشب به خانه می روید ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] برنامه ریزان استراتژیک از تکنیک هایی مانند آنالیز SWOT استفاده می کنند
[ترجمه گوگل] برنامه ریزان استراتژیک از تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل SWOT استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در مدرسه، من در مدرسه کارگر ماهر نبودم، اما من هم تنبل نبودم
[ترجمه گوگل] در مدرسه من قطعا یک ساق پا نبودم، اما من نیز یک ساحلی نبودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این به عنوان آنالیز SWOT نیز شناخته می شود
[ترجمه گوگل] این نیز به عنوان یک تحلیل SWOT شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او کتابی بود و بسیار به مادرش نزدیک بود
[ترجمه گوگل] او کتابفروشی کرده بود و به مادرش نزدیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] باید انگلیسی بلد باشی
[ترجمه گوگل] شما باید زبان انگلیسی خود را چک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یادداشت ها: SWOT به معنای قدرت، ضعف، فرصت و تهدید است
[ترجمه گوگل] یادداشت SWOT به معنی قدرت، ضعف، فرصت و تهدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Then, on the foundation of SWOT strategic analysis, the paper demonstrates four policies including human resource construction, precedent field, capital input and resource scheme.

[ترجمه ترگمان] سپس براساس تحلیل استراتژیک SWOT، این مقاله چهار سیاست از جمله ساختار منابع انسانی، حوزه سابقه، ورودی سرمایه و طرح منابع را نشان می دهد
[ترجمه گوگل] سپس، بر پایه SWOT تحلیلی استراتژیک، این مقاله چهار خط مشی را شامل ساختن منابع انسانی، زمینه پیشین، سرمایه گذاری و طرح منابع نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در نهایت، تحلیل SWOT را به یک شرکت لجستیک تبدیل کرده و گزینه استراتژیک خود را اتخاذ می کند
[ترجمه گوگل] در نهایت، آن را تجزیه و تحلیل SWOT را به یک شرکت تدارکات می دهد و گزینه استراتژیک خود را می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

SWOT چيست؟

تحلیل SWOT برای اولین بار در سال 1950 توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند كریستنسن مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ضمن كسب موفقیتهای روز افزون به عنوان كسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد كه Jack Welch از جنرال الكتریك در سال 1980 از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده كرد.

SWOT سرواژه عبارات قوتها (Strengths) ، ضعفها (Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیك تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT كه یكی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی كرد كه متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امكان حاصل می‌شود كه اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیكی اتخاذ نمود كه قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

SWOT در حقیقت ابزاری است كه عموما برای كنار هم قرار دادن یافته های تحلیلی فشارهای خارجی و قابلیت های داخلی استفاده میشود و تحلیل قوتها، ضعف ها ،فرصتها و تهدید هاست كه مستلزم شناسایی نقاط قوت ،و ضعف ناحیه ،فرصتها و تهدیدهایی است كه براساس روندهای پیش بینی شده محیطی ارائه شده است. از این روش برای تحلیل وضعیت موجود و بررسی نقاط تحلیل SWOT چیست؟ قوت ،ضعف ها ،فرصتها و تهدیدها به منظور شناسایی مسائل استرات‍ژیك و ارائه استراتژی مناسب در بلند مدت ، برای یك ناحیه استفاده میشود .

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی كه بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌كنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقطه ضعف: نوع محددیت یا كمبود در منابع، مهارتها و امكانات و توانایی‌هایی است كه بطور محسوس مانع عملكرد اثر بخش سازمان بشود. عملكرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.

فرصت: عبارت است از یك موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار كه پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان

تهدید: یك تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌كنندگان كلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تكنولوژی و مواردی از این است كه می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند.

قواعد حاكم بر ماتریس تحلیلی SWOT

– چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداكثر بهره‌برداری را از فرصتها انجام داد (SO)

– چگونه با استفاده از نقاط قوت می‌توان تحلیل SWOT چیست؟ اثر تهدیدات را حذف كرد یا كاهش داد (ST)

– چگونه باید با بهره‌گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت كرد یا از شدت نقاط ضعف كاست (WO)

– چگونه باید با كاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را كاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود. ()WT

به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است كه یك شركت می‌تواند فرصتها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب كند. بویژه زمانی كه با یك محیط خارجی غیر قابل كنترل در زمان كنونی روبرو است

مراحل انجام آنالیز SWOT

1- تشكیل جلس? تجزیه تحلیل SWOT چیست؟ تحلیل SWOT

2- توصیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام كار

3- استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

4- اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی

5- تشكیل ماتریسSWOT و وارد كردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی

6- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یكدیگر و تعیین استراتژیهای SO، WO، ST ، WT

7- تعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژیهای تعیین شده

8- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها

9- بروزرسانی ماتریس SWOT در فواصل زمانی مناسب

چگونگی تجزیه و تحلیل W.O.T برای فرموله‌كردن راهبردها

پس از جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با چهار عامل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات) از این اطلاعات جهت بدست آوردن راهبردها طی مراحل زیر استفاده می‌شود:

مرحله اول: ارزیابی محیط اطراف- یك مربی فوتبال را در نظر بگیرید قبل از شروع بازی، مربی استراتژیهایی را برای راهبری تیم خود تدوین كرده است اما هنگامی كه بازی شروع می‌شود او مجبور است كه با تحلیل SWOT چیست؟ توجه به روند بازی و شرایط بازیكنان تغییراتی را در راهبردهای خود بدهد.

مرحله دوم: تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف یا فرصتها و تهدیدات

مرحله سوم: عوامل فوق را دوبدو با یكدیگر به منظور تعیین راهبردها در نظر بگیرید به شرح زیر:

– راهبردهای So (نقاط قوت و فرصتها باید با یكدیگر درنظر گرفته شود)

– راهبردهای ST (نقاط قوت و تهدیدات با یكدیگر درنظر گرفته شود)

– راهبردهای WO (نقاط ضعف و فرصتها با یكدیگر درنظر گرفته شود)

– راهبردهای WT (نقاط ضعف و تهدیدات با یكدیگر در نظر گرفته شود)

مرحله چهارم :ارزیابی استراتژیهای مختلف: در انتهای مرحله منظور كردن دو بدوی عوامل جهت تعیین استراتژیها، تعداد زیادی راهبرد تدوین می‌شود. در این مرحله این راهبردها را مورد بررسی و بازبینی قرار داده تا آن مواردی را كه با اهداف سازمان تطابق بیشتری دارند انتخاب شوند.

مرحله پنجم: انتخاب استراتژی‌های مطلوب: در این مرحله یك لیست طولانی از راهبردها در اختیار است. تعداد زیادی راهبرد برای اجرا عملی نیست بنابراین ضروری است كه این لیست را در جلسات بحث و تبادل نظر به لیست كوتاهتری از استراتژیها كه قابل اجراء باشند تبدیل كنیم.

تجزیه و تحلیل SWOT

” تجزیه و تحلیل SWOT یكی از ابزارهای استراتژیك تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی است.” تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارائه می نماید. از این دیدگاه این الگو یك استراتژی است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن می رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات در چهارچوب كلی SO.WO.ST.WT. پیوند داده می شود و گزینه استراتژی بین آنها انتخاب می شود.” در این تحلیل همیشه چهار استراتژی پیشنهاد می شود هدف از:

استراتژی های SO

در قالب این استراتژی ها سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی میكوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید و با بهره گیری از نقاط قوت، فرصت ها را به حداكثر برساند. معمولا سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO،ST و WT استفاده می كنند تا بدان جا برسند كه بتوانند از استراتژی های SO استفاده نمایند. به عنوان مثال استفاده شركت بنز از توانمندی های تكنولوژیكی و وجه مناسب برای ورود و افزایش سهم در بازار خودروهای لوكس.

استراتژی های WO

هدف از این استراتژی ها این است كه سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط داخل بكوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد. در این حالت سازمان به دلیل داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصت های بدست آمده بهره برداری نماید. لذا لازم استراتژی های نظیر استفاده از تكنولوژی های جدید و غیره بكارگرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده مناسب گردد.

استراتژی های ST

شركت ها با اجرای این استراتژی ها می كوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود را كاهش داده یا آنها را از بین ببرند.

استراتژی های WT

سازمان هایی كه این استراتژی را بكار می گیرند حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف از این استراتژی كم كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در واقع چنین سازمانی می كوشد برای حفظ بقای خود از فعالیت های خود بكاهد (استراتژی های كاهش یا واگذاری) در شركت های دیگر ادغام شود، اعلام ورشكستگی كند و یا سرانجام منحل شود.

مزایا و محدودیتها استفاده از روش تجزیه و تحلیل S.W.O.T

در استفاده از روش تجزیه و تحلیل S.W.O.T برای برنامه‌ریزی راهبردی مزایا و محدودیتهایی وجود دارد كه در زیر به شرح آنها پرداخته می‌شود:

چگونه از ماتریس SWOT در تدوین استراتژی استفاده کنیم؟

تقریبا هیچ کتابی درباره تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک را نمی‌توان یافت که به لزوم بررسی فرصت‌ها و تهدیدها در محیط پیرامونی و بررسی نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی پرداخته باشد و اشاره‌ای به ماتریس SWOT نکرده باشد. ماتریس SWOT که گاهی آن را با عناوین ماتریس سوات، ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید یا تحلیل تکافت ترجمه می‌کنند، یکی از پرکاربردترین و پراقبال‌ترین ابزارهای مدیریتی به منظور بررسی تناسب استراتژیک میان مولفه‌های محیط پیرامونی و محیط داخلی است و در کنار اقبال فراوان و کاربردهای متعدد، هم مدافعان جدی و هم منتقدان سرسختی دارد. استفاده موفقیت‌آمیز از این ابزار مدیریتی به این نیاز دارد که هم روش به‌کارگیری آن را بدانیم و هم با چالش‌ها، کاستی‌ها، محدودیت‌ها و جنبه‌های خاص این ابزار آشنا باشیم.

ماتریس SWOT از قدیمی‌ترین ابزارهایی است که در مدیریت استراتژیک و به طور خاص، در برنامه‌ریزی استراتژیک توسط مدیران، مشاوران و کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با وجود این استفاده گسترده، نظرات متفاوتی درباره زمان پیدایش و مبدع آن وجود دارد و برخی آن را به کنت اندروز (دانشکده کسب‌وکار هاروارد) و برخی دیگر به آلبرت همفری (موسسه تحقیقاتی دانشگاه استنفورد) نسبت می‌دهند و به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت درباره پیشینه این ابزار مدیریتی نظر داد. در طول زمان، ترتیب یا خود واژگانی که سرنشانه SWOT از آنها اخذ شده است، دستخوش تغییر شده است. به همین دلیل، گونه‌های دیگری از این ماتریس با عناوینی نظیر ماتریس TOWS، ماتریس SWOC، ماتریس SOFT یا ماتریس SVOR نیز در کتب و مقالات مدیریت استراتژیک به چشم می‌خورند که اگرچه در عناوین واژگان با هم متفاوتند، اما منطق یکسانی را برای بررسی تناسب استراتژیک دنبال می‌کنند. از این جنبه، شاید سادگی منطق زیربنای ماتریس سوات و انعطاف‌پذیری آن سبب پیدایش گونه‌های متنوع از این ماتریس شده است.

ماتریس SWOT چیست؟

در حالت متداول و استاندارد، ماتریس SWOT ابزاری برای تحلیل تناسب استراتژیک میان مولفه‌ها و موضوعات محیط پیرامونی و محیط داخلی است. محیط پیرامونی سازمان‌ها دربرگیرنده مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدات است. فرصت‌ها به سازمان امکان می‌دهند از قابلیت‌های فعلی‌شان فراتر بروند یا مزیت‌ها و قابلیت‌های جدیدی کسب کنند، درحالی‌که تهدیدها سودآوری، رشد یا حتی موجودیت سازمان را به خطر می‌اندازند. اوضاع در محیط داخلی سازمان‌ها نیز به همین صورت است. سازمان‌ها چه در فضای تجاری و چه در فضای غیرتجاری (سازمان‌های دولتی، مراکز نظامی، بنگاه‌های عمومی و غیرانتفاعی و نظایر آنها) با مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف روبه‌رو هستند که تنها بدان‌ها اختصاص دارد و حتی دو رقیب کاملاً همسان نیز با نقاط قوت و ضعف مختص به خودشان مواجه هستند. نقاط قوت که گاهی از آنها با عنوان قابلیت‌ها نیز نام برده می‌شود، زیربنای مزیت‌های سازمان هستند و نقاط ضعف شامل کاستی‌های نسبی سازمان در برابر سازمان‌های رقیب و هم‌عرض می‌شوند.

یکی از چالش‌هایی که در همین طبقه‌بندی باید بدان توجه داشت این است که نباید نقاط قوت و ضعف را با منابع سازمانی اشتباه گرفت. در اختیار داشتن حجم عظیمی از ماشین‌آلات می‌تواند یکی از منابع سازمانی قلمداد شود، اما نمی‌توان آن را الزاماً نقطه قوت یا ضعف دانست و چنین تحلیلی نیازمند ارزیابی نسبت خلق ارزش این ماشین‌آلات در قیاس با هزینه‌های آشکار و پنهان نگهداری از آنهاست. به همین دلیل در تحلیل نقاط قوت و ضعف، باید به ارزیابی منابع سازمانی توجه بسیار زیادی داشت. به علاوه، لازم است که به یکی از محدودیت‌های بسیار مهم ماتریس SWOT توجه کنیم. طبقه‌بندی عوامل محیط پیرامونی در قالب فرصت‌ها و تهدیدات و عوامل محیط داخلی در قالب قوت‌ها و ضعف‌ها یک مسئله اعتباری و نسبی است. بسیاری از پدیده‌های سازمانی هر دو وجه قوت و ضعف (و یا فرصت و تهدید) را به طور توآمان دربردارند و اگرچه از برخی جهات نقطه قوت به شمار می‌آیند، اما از برخی جنبه‌ها مانند یک نقطه ضعف بروز و ظهور می‌یابند. بنابراین تفکیک ساده‌انگارانه نیروهای محیط داخلی و محیط پیرامونی در قالب فرصت، تهدید، قوت و ضعف گاهی بیش از آنکه راهگشا باشد، گمراه‌کننده است و در این میان آنچه اهمیت و اصالت دارد، شناسایی و تحلیل دقیق نیروهای داخلی و خارجی موثر بر بنگاه، فارغ از هر نوع تفکیک است.

هنگامی‌که مولفه‌های چهارگانه فرصت، تهدید، قوت و ضعف را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم از ماتریس SWOT برای بررسی دوبه‌دوی این مولفه‌ها و شناسایی گزینه‌های استراتژیک حاصل از تقابل دوبه‌دوی مولفه‌ها استفاده کنیم. گاهی برای آنکه ورودی‌های استانداردی به ماتریس سوات بدهیم، می‌توانیم از ماتریس تحلیل عوامل خارجی (EFE) و تحلیل عوامل داخلی (IFE) استفاده کنیم. این دو ماتریس مولفه‌های شناسایی‌شده را امتیازدهی و اولویت‌بندی می‌کنند و از این حیث می‌توانند مبنایی برای تحلیل‌های کمّی‌شده باشند.

پس از ورود مولفه‌های فرصت، تهدید، قوت و ضعف، باید تقابل دوبه‌دو را میان هریک از مولفه‌های فرصت و تهدید با هریک از مولفه‌های قوت و ضعف برقرار نمود. گزینه‌های استراتژیکی که در نتیجه این تقابل دوبه‌دو شکل می‌گیرند، عبارتند از:

گزینه‌های SO: گزینه‌های استراتژیکی که با هدف استفاده از نقاط قوت برای بهره‌برداری از فرصت‌ها مطرح می‌شوند و گاهی به آنها گزینه‌های Maxi-Maxi می‌گویند.

گزینه‌های ST: گزینه‌های استراتژیکی که با هدف استفاده از نقاط قوت برای اجتناب از تبعات منفی تهدیدهای محیطی مورد توجه قرار می‌گیرند و از برچسب Maxi-Mini برای اشاره به آنها استفاده می‌شود.

گزینه‌های WO: گزینه‌های استراتژیکی که به دنبال کاهش نقاط ضعف و جبران اثرات نامطلوب‌ش‍ان با استفاده از فرصت‌های محتمل یا برای بهره‌برداری از فرصت‌ها هستند و می‌توان آنها را Mini-Maxi دانست.

گزینه‌های WT: گزینه‌های استراتژیکی که با کاستن از دامنه نقاط ضعف و حد تاثیرگذاری‌شان درصدد مقابله با پیامدهای مخاطره‌آمیز تهدیدهای محیط پیرامونی برمی‌آیند و طبعاً باید آنها را گزینه‌های Mini-Mini نامید.

برخی این گزینه‌ها را که از مقابله دوبه‌دوی مولفه‌ها حاصل می‌شوند، در قالب برچسب‌های استراتژی‌های تهاجمی (تقابل قوت و فرصت)، رقابتی (تقابل قوت و تهدید)، تدافعی (تقابل ضعف و تهدید) و محافظه‌کارانه (تقابل ضعف و فرصت) نام‌گذاری می‌کنند. اما این نکته را نباید از یاد برد که ماتریس‌ها استراتژی نمی‌سازند و ماتریس سوات نیز از چنین قاعده‌ای مستثنی نیست. خروجی ماتریس سوات منحصر به مجموعه‌ای از گزینه‌های استراتژیک است و می‌توان آن را به نوعی یکی از ورودی‌های تدوین و انتخاب استراتژی دانست. در واقع، بیشترین چالش ناشی از به‌کارگیری غلط ماتریس SWOT استفاده از خروجی‌های این ماتریس به عنوان استراتژی‌های سازمان است. این ماتریس اطلاعات حاصل از تحلیل‌های محیط پیرامونی و محیط داخلی را دریافت می‌کند و آنها را غنی‌تر می‌کند، اما حاصل چنین فرایندی به طراحی استراتژی منجر نمی‌شود. استراتژی‌پردازی بیش از هر ابزار و ماتریسی به ذهنیت استراتژیک تصمیم‌گیرندگان نیاز دارد و تصمیم‌گیرندگان با کمک ذهن خود قادر به عبور از مراحل تحلیل (تحلیل ورودی‌های مختلف) و ترکیب (ترکیب ورودی‌ها با کمک ابزارهایی نظیر ماتریس SWOT) و ورود به مرحله تصمیم (طراحی و انتخاب استراتژی) هستند.

یکی دیگر از مسائل خاص به‌کارگیری این ابزار مدیریتی در هنگام مقابله دوبه‌دوی مولفه‌های ضعف و تهدید رخ می‌دهد. دستیابی به گزینه‌هایی که حاصل مقابله این دو مولفه باشند، از تکمیل دیگر خانه‌های ماتریس سوات دشوارتر است. به همین دلیل عمده تحلیل‌هایی که با استفاده از این ماتریس صورت می‌پذیرد، در بخش مقابله دوبه‌دوی نقاط ضعف و تهدیدهای پیرامونی عمق و غنای کمتری می‌یابد و به سوی شعارهای کلی‌گویانه میل می‌کند.

به‌کارگیری ماتریس SWOT در عین سادگی، پیچیده است. عمدتاً برای آنکه مقایسه میان خروجی‌های مختلف این ابزار تسهیل شود، از روش‌های امتیازدهی برای کمّی کردن مولفه‌ها و در نتیجه فراهم‌شدن امکان اولویت‌بندی خروجی‌های ماتریس استفاده می‌شود. روش‌های امتیازدهی مختلف مزایا و معایب مختص به خود را دارند، اما عمومی‌ترین چالش به‌کارگیری چنین رویکردی، اتکا به برآیند (یا متوسط کمّی) نظرات اعضای شرکت‌کننده در فرایند است که ممکن است صلاحیت، تجربه یا شایستگی لازم برای اظهار نظر را نداشته باشند و در نتیجه موجب انحراف امتیازها شوند. در سوی مقابل، اتکا به روش‌های کیفی نیز با ریسک اعمال سلیقه از سوی افراد ذی‌نفوذ همراه است و این مسئله کارکرد خروجی‌های ماتریس را به مخاطره می‌اندازد.

اگر دستیابی به استراتژی را در قالب یک فرایند سه مرحله‌ای شامل تحلیل، ترکیب و تصمیم طبقه‌بندی کنیم؛ همانطور که پیش از این هم اشاره کردم؛ ماتریس SWOT تحلیل SWOT چیست؟ در میان ابزارهای مرحله ترکیب قرار می‌گیرد. ابزارهایی مانند چارچوب تحلیل PESTEL، الگوی پنج نیروی پورتر یا تحلیل سازمان بر حسب دوایر کارکردی ابزارهایی هستند که ورودی‌های موردنیاز ماتریس SWOT را فراهم می‌کنند و این ماتریس با ترکیب نتایج حاصل از این ابزارها، بستر تصمیم‌گیری، طراحی و انتخاب استراتژی را فراهم می‌سازد. درک این نقش در استفاده صحیح از ماتریس SWOT حائز اهمیت فراوانی است. از سوی دیگر، این ماتریس تنها ابزاری نیست که برای ترکیب داده‌ها در اختیار داریم. رویکردهای مختلفی برای طراحی و تدوین استراتژی بر حسب ویژگی‌ها و شرایط صنعت وجود دارند و ماتریس SWOT تنها یکی از روش‌های ترکیبی در رویکرد کلاسیک نسبت به طراحی و تدوین استراتژی است.

ابزارهایی مانند ماتریس SWOT در جای خود کاربردی و اثربخش هستند، اما برای حصول اثربخشی باید محدودیت‌های آنها و اشتباهات رایج در به‌کارگیری‌شان را بشناسیم. در بسیاری از پروژه‌های مشاوره استراتژی، کارفرما حسب آنچه در ذهن دارد تصور می‌کند تنظیم یک جدول SWOT می‌تواند تاثیر شگرفی به جای بگذارد! به همین دلیل اگر گزارش‌های مشاوره از شرکت‌های مختلف را تورق کنید، با احتمال فراوان با جداول و تحلیل‌های SWOT مواجه خواهید شد که بعضاً به شکل نادرست یا در جایگاه ناصحیح به‌کارگرفته شده‌اند. فارغ از قضاوت درباره این ماتریس، نباید این را از یاد ببریم که ماتریس SWOT (یا هر ماتریس و ابزار و مدل دیگری) فقط یک آچار از مجموعه آچارهای موجود در جعبه ابزار استراتژیست‌هاست و نباید و نمی‌توان همه پیچ‌ها را با همین یک آچار باز و بسته کرد!

تجزیه و تحلیل swot شرکت شوینده قهرمان

فارسی - profdoc.um.ac.ir- تجزیه و تحلیل swot شرکت شوینده قهرمان ,موارد یافت شده: 18919 1 - Distributed Learning Content Management System (چکیده) 2 - e-Learning and Mathematics (چکیده) 3 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده) 4 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده) 5 - Web-based distance Learning (چکیده) 6 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر . تحلیل SWOT چیست؟ نمونه تحلیل و مثال تحلیل ماتریس SWOTJun 19, 2021·تجزیه و تحلیل swot فرصتی برای ادغام اطلاعات گوناگون، صرف نظر از کمی و کیفی بودن آن است. تحلیل swot اطلاعاتی را که از قبل موجود بوده و هم چنین اطلاعاتی را که اخیرا به دست آمده اند، سازماندهی می کند.

کتاب پیاده‌ سازی و مدیریت فرآیند BIM - فروشگاه پستی

چالش‌ها و فرصت‌ها تجزیه و تحلیل SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) کاربرد استفاده BIM چه؟ تعیین اهداف تحلیل کاربرد BIM تعریف فرآیند استانداردها مفهوم دستورالعمل چطور؟ نمودار فرآیندها از روش

پایگاه ثبت علائم تجاری،خرید و تحلیل SWOT چیست؟ فروش برند | برندسازی

پایگاه ثبت علائم تجاری،خرید و فروش برند ثبت،خرید،فروش،برند تجاری،علامت تجاری،علائم تجاری،نام تجاری،طرح صنعتی،اختراع،09123707174

پیاده ‌سازی و اجرای استراتژی به چه معنا است؟ - مشاوره .

برای اجرای استراتژی به قهرمان نیازمندیم، همچون . با توجه به اینکه استراتژی محور اصلی حرکت یک شرکت و سازمان می باشد . پیاده ‌سازی پس از اسکن‌های محیطی، تجزیه و تحلیل swot و شناسایی .

تحلیل SWOT شرکت نخ و قرقره گیلان

تحلیل SWOT شرکت نخ و قرقره گیلان. مقدمه. فرهنگ مدیریت طی دو دهه گذشته ، مزیت و اهمیت تفکر استراتژیک در بین مدیران و سازمان ها به سبب ایجاد موقعیت برتر رقابتی و حفاظت در برابرتغییرات محیطی را مورد .

همه محصولات فروشگاه

همه محصولات فروشگاه. تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار بررسی کشور اوگاندا. تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت. تجزیه و تحلیل نمونه موردی .

استخدام مدیر بازاریابی در تهران به صورت تمام وقت

شرح شغل / وظایف. انجام تحقیقات بازار (نظارت بر بازار ، تجزیه و تحلیل رقبا ، کارآیی استراتژیهای فروش ، تجزیه و تحلیل روند بازار در همه بخشهای محصولات شرکت). حفظ روابط با مشتری با ارائه پشتیبانی .

ماتریس bcg شرکت گلرنگ

تجزیه و تحلیل با استفاده از ماتریس BCG - پایگاه اطلاع رسانی صنعت . ماتریس swot شرکت . غذایی فامیلا شرکت بازرگانی حیان شیمی شرکت داروگر سعادت آباد شرکت شوینده گلان شرکت داروگر ویکی .

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟ | کار و کسب

دانلود ترجمه مقاله مدیریت تحلیل SWOT ، مقالات انگلیسی isi ترجمه شده فارسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT. . دانلود ترجمه مقاله اخلاق تجارت، تصمیم گیری های راهبردی و بهره وری شرکت .

نقشه سایت

Feb 10, 2011·تجزیه و تحلیل پتانسیل بازار با استفاده از آبشار بازار . استراتژی وال مارت و تحلیل swot برای walmart; امپراتور نرم افزار جهان . 2 شخص و 4 شرکت ایرانی تحریم شدند .

دانلود پایان نامه ارشد: تدوین راهبردهای مدیریت تولیدات .

تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این نقاط بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی .

پایان نامه های دانلودی رشته صنایع - مجله علمی خبری

Aug 20, 2016·پایان‌نامه ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم­های اقتصادی-اجتماعی ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل swot و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار

تبلیغات برند :: BRAND مهندسی برند - مدیریت برند - مشاور .

تجزیه و تحلیل رقبا و استراتژیهای بازاریابی رقابتی. 4. سیاستهای فروش. 4. تجزیه و تحلیل و مدیریت رفتار مشتریان. 4. برنامه ریزی فروش. 4 مدیریت منابع انسانی در فروش. 4 اصول کار تیمی و مدیریت تیم فروش. 4

شرکت پاکسان | تولید کننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی

درباره پاکسان. شرکت پاکسان تولید کننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران است که با بهره گیری از فناوری روز دنیا و با بکارگیری متخصصین و مهندسین مجرب، هم اکنون به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های پیشتاز در صنعت مواد .

مدیریت بازاریابی

SWOT Analysis McDonald's. Dr. Jill Novak, University of Phoenix, Texas A&M University. Strengths. McDonald's has been a thriving business since 1955 and 20 of the top 50 corporate staff employees started as a restaurant level employee. In addition, 67,000 McDonalds restaurant managers and assistant managers were promoted from restaurant staff.

مدیریت استراتژیک شرکت اشی مشی

مدیریت استراتژیک شرکت اشی مشی: گروه تولیدی بازرگانی اشی مشی یکی از بزرگترین کارخانجات تولید مواد غذایی در ایران است. این گروه بازرگانی که در سال 1371 فعالیت خود را با تولید انواع اسنک شروع کرد .

مدیریت بازاریابی

و به دلیل تفاوت های میان دو صنعت خودروسازی و شوینده اتخاذ رویکرد مدیریت برند بر پایه تجربیات p&g قطعا با شکست مواجه میگردد”. . این واحد علاوه بر این مسئول رسیدگی، تجزیه و تحلیل و تخصیص مناسب .

خریدن - ensani.ir

برای تدوین راهبردهای منابع انسانی، از روش های تجزیه و تحلیل swot و ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردیده است. . براساس نتایج تحقیق، شرکت مورد مطالعه با وجود ضعیف بودن در زمینه ی .

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2021 با ترجمه تخصصی .

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مروری) جدید در تمامی گرایش های رشته مدیریت با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … از مجلات (ISI, JCR, اسکوپوس Scopus و…)

موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی در بخش .

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1392 اجرا گردید. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی .

نام پژوهشگر: - virascience

نتایج تجزیه و تحلیل نگرش نسبت به تسهیم دانش، نشان داد که اکثریت اعضای هیات علمی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (52 درصد) و تهران (71 درصد)، نگرش مساعدی را نسبت به تسهیم دانش ابراز کردند .

Become a Business Operations Associate - به یک کارمند .

مسیر آموزشی همکاران عملیات تجاری در داخل سازمانها برای جمع آوری داده ها و بینش و ارزیابی برنامه های تجاری داخلی کار می کنند. مهارتهای کمی و تحلیلی مورد نیاز برای ترکیب برنامه ریزی استراتژیک ، تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم .

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان

تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهانمعرفی شرکت پتروشیمی اصفهان :شرکت پتروشیمی اصفهان در سال 1368 تاسیس شد و در سال 1378 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.موضوع فعالیت این شرکت عبارتست از ایجاد و انتقال تکنولوژی ، احداث .

مراحل سه گانه مدیریت استراتژیک - راهنمای سریع - سپینود شرق

Dec 01, 2020·تحلیل محیط داخلی سازمان: تجزیه و تحلیل نقاط قوت سازمان و روابط بین زنجیره ارزش شرکت را شامل می‌شود (برای عملیات، بازاریابی، فروش و مدیریت منابع انسانی) و به عنوان ابزاری برای کشف منابع بالقوه .

تحلیلswot – انار اولين نرم افزار دانش بنيان تحت وب

تدوين طرح كسب و كار . از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم. تحلیل swot. زمان مطالعه: 5 دقیقه .

ماتریس | آربیتا فایل

Marketing manager – تحلیل SWOT شرکت نخ و قرقره گیلان – مطالب علمی بازاریابی. … گردیده است . تجزیه و تحلیل عوامل خارجی- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE …

تجزیه و تحلیل PEST به چه معنی است؟ - تفکر استراتژیک - فیبز .

- تجزیه و تحلیل و استفاده از روشهای مختلف تحقیقات بازار. - پویا، مثبت، نتیجه گرا، بسیار با انگیزه و سازمان یافته، قابلیت کار در گروه، فردی مشتاق با قابلیت مدیریت زمان، منعطف.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا