گزینه های فارکس و دودویی در ایران

شاخص قدرت نسبی

عدالت در اندیشه حکمرانی امام(ره) معیاری برای سنجش میزان اسلامیت نظام است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه اندیشه حکمرانی و گفتمان اسلامی و مردمی امام(ره) بر پایه عدالت استقرار یافته است، گفت: شاید بتوان گفت از نگاه امام(ره) وجه اسلامیت نظام جمهوری اسلامی افزون بر رأی اکثریت و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف، براساس عدالت جلوه‌گر می‌شود و معیاری برای محک زدن اسلامیت نظام است تا ببینیم اسلامیت چه وضعیتی دارد.

شریف لک‌زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

یکی از مسائل مهم در خصوص اندیشه امام(ره) فهم اندیشه حکمرانی ایشان و شاخص‌های کلیدی و محوری حکمرانی شایسته از منظر تفکر دینی امام خمینی(ره) است که روش‌شناسی درست اندیشه سیاسی امام(ره) در کنار فهم مبانی اندیشه‌ای ایشان با درک مقتضیات زمان و مکان همراه است.

در این راستا ایکنا در گفت‌وگو با شریف لک‌زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به بررسی سیر تحول اندیشه حکمرانی امام(ره)، مؤلفه‌های اصلی گفتمان حکمرانی ایشان و بهترین روش فهم اندیشه سیاسی امام(ره) پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:

ایکنا ـ گفتمان حکمرانی مطلوب امام از دوره آغاز نهضت تا پیروزی انقلاب و در دوره رهبری با چه تحولاتی روبه‌رو شد؟ به عبارتی به مرور زمان تغییراتی در این گفتمان برخاسته از تحولات در اندیشه سیاسی فقهی امام و همچنین تماس با تجربیات بشری به ویژه در مؤلفه مهمی چون نقش و جایگاه مردم در امر حکمرانی صورت گرفت؟

واژه حکمرانی در ادبیات اندیشه اسلامی سابقه دارد. این واژه در ادبیات مرسوم دانش سیاسی چند سالی است که زیاد به کار گرفته می‌شود که بیشتر متأثر از پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول و اعلام 8 شاخص اصلی حکمرانی خوب است، اما در ادبیات اندیشه اسلامی، به ویژه در ادبیات بسیار قدیم، واژه حکمرانی وجود داشت و واژه جدیدی نیست.

گفتمان امام(ره) هم از یک طرف گفتمان اسلام است که امام(ره) به شدت به دنبال تقویت، ترویج و بسط آن بود و طبیعتاً جامعه و حکومت باید براساس این نوع نگاه به آموزه‌های اسلامی ظهور کند، اما از یک طرف هم گفتمان امام(ره) و گفتمان مردم مسلمان ایران و نیز مردم ایران بوده است و امام(ره)‌ توجه بسیاری به مردم داشتند و معتقد بودند که مردم باید در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت جدی و مؤثری داشته باشند.

امام(ره) قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی شود، مرجع تقلید عمومی مسلمانان بود و خیلی از مسلمانان در ایران و خارج از ایران از ایشان تبعیت و نظرات فقهی ایشان را اجرا می‌کردند. انقلاب هم به رهبری امام(ره) مبتنی بر آموزه‌های دینی و اسلامی و همراهی مردم به نحو بسیار گسترده‌ای به پیروزی رسید و هم دفاع مقدس به رهبری امام(ره) و باز هم با همراهی و حضور مردم با موفقیت به سرانجام رسید. در همه این سال‌ها، به ویژه ده سال رهبری امام(ره) مثلث «رهبری ـ مردم ـ دین» به صورت بسیار به هم‌پیوسته و هم‌بسته‌ای در کنار هم حضور دارند و طبیعتاً حکمرانی مطلوب امام(ره) هم برخاسته از این است که به لحاظ فرهنگی از آموزه‌های دینی و اسلامی تغذیه می‌شود و تبلور آن با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد که مبتنی بر این آموزه‌های دینی، یک فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جدیدی را شکل می‌دهند و رهبری هم هدایت و نظارت و به تعبیر دقیق رهبری می‌کند نه اینکه مداخله کند.

البته در دوران انتهایی جنگ و دفاع مقدس حضور و مشارکت مردم کمتر می‌شود و فرماندهان هم توقعات و انتظارات زیادی را مطرح می‌کنند. به همین دلیل وقتی که تهاجم جدید عراق آغاز می‌شود، امام(ره) تن به پذیرش آتش‌بس داد که نشان می‌دهد امام(ره) رهبری است که می‌خواهد از جایگاه و پایگاه دین و مرجعیت دینی و با صداقت و همراهی مردم جامعه را شاخص قدرت نسبی به پیش ببرد. وقتی این اتفاق می‌افتد، تجربه و فضای جدیدی شکل می‌گیرد که موجب می‌شود مردم به صورت گسترده دوباره همراه شوند. از طرفی در همه این ده سال رهبری امام(ره) و حتی قبل از آن، استفاده ایشان از تجارب بشری در حوزه حکمرانی قابل مشاهده است. قبل از پیروزی انقلاب وقتی در مورد مفهوم جمهوری از ایشان سؤال می‌شود، امام(ره) پاسخ می‌دهند که مراد از جمهوری در جمهوری اسلامی همان جمهوری‌ای است که همه دنیا آن را می‌‌فهمند و این پاسخ هم ناظر به بعد فلسفی مفهوم جمهوری است که یک وجود بیشتر ندارد و هم ناظر به تجربه بشری است که در دنیا همه جمهوری را حضور فعال و اثرگذار مردم معنی می‌کنند.

متأسفانه از دوره‌ای به نظر می‌رسد که این گفتمان امام(ره) به ویژه در حوزه حضور مردم تحت‌الشعاع بخشی از مباحث سیاسی و جناحی قرار می‌گیرد و امروز شاهد فاصله زیاد بین دولت و ملت هستیم و ارتباط به شدت کاهش پیدا کرده و همبستگی دوره اول انقلاب بین دولت و ملت کمتر شده است. دلیل این نزول و افزایش فاصله، همین امتیازات و رانت‌های اقتصادی است که نصیب یک عده شد و مردم نامحرم تلقی شدند و محروم شدند. در واقع بعد از دوره دفاع مقدس، ذیل بحث سازندگی شکلی از توسعه اتفاق افتاد که این تلقی را شکل داد که مردم باید کنار بنشینند تا یک عده خاصی کشور را بسازند و از قِبَل این تفکر لیبرالی و نئولیبرالی، بوروکراسی خاصی بر کشور حاکم شد. نکته این است که تغییرات به عمل آمده در دولت‌های مختلف پس از وفات امام(ره) ارتباطی با اندیشه فقهی ـ سیاسی امام(ره) ندارد و تحت لوای مباحث توسعه مبتنی بر نگاه‌های غربی رخ داده است.

امام(ره) به دلیل حضورشان در مکتب متعالیه یک نگاه تک‌قطبی و تک‌دانشی نداشتند و تجربه بشری هم بر اندیشه ایشان تأثیرگذار بود و امام(ره) به آن به منزله یکی از منابع استناد می‌کنند که نمونه آن در بحث انتخابات و رأی اکثریت است که امام(ره) از همان ابتدا آن را پذیرفتند و قدرت و اثرگذاری آن را به رسمیت شناختند و بر این امر ایستادگی کردند و آن جمله معروف را مطرح کردند که «میزان رأی ملت است. رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛ مردم را به حساب بیاورید»(سخنرانی امام(ره) در 25 خرداد 1358 در جمع پرسنل نیروی هوایی).

البته در بخش ساختار سیاسی با توجه به اصلاحاتی که در قانون اساسی دوم به عمل آمد، تحولاتی ایجاد شد که مبتنی بر تجربیات ده سال رهبری امام(ره) بود و مقداری تمرکزگرایی بیشتر شد و نظام سیاسی با حذف نخست‌وزیری از یک پارلمانی گسترده به سمت ریاستی گسترده حرکت کرد. لذا بخشی از این تحولات حکمرانی مبتنی بر نگاه‌های امام(ره) بوده که با توجه به تجربه ده‌ساله رهبری ایشان رقم خورده است.

ایکنا ـ در نگاه دینی، عدالت جایگاه ویژه‌ای در حکمرانی علوی و نبوی دارد. عدالت در اندیشه سیاسی و الگوی حکمرانی مدنظر امام(ره) چه جایگاهی دارد؟ آیا عدالت پایه و محور اصلی است یا در عرض یکسری شاخص‌های مهم دیگر مانند مردم‌محوری، پاسخگویی، شفافیت و . قرار دارد؟

از دوره مشروطه مردم خواستار تأسیس عدالت‌خانه بودند و بحث حریت و مساوات در این دوره بسیار پررنگ شد، اما در دوره پهلوی مسئله عدالت به محاق رفت و با انقلاب اسلامی و رهبری امام(ره) مجدداً عدالت برجسته می‌شود، به نحوی که امام(ره) حتی عدالت فردی و اجتماعی را در کنار علم از شروط رهبری معرفی می‌کنند. پس از یک منظر درباره آنچه در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده است، می‌توان گفت که عدالت یک مؤلفه مهم حکمرانی است و از منظر دیگر می‌توان تصدیق کرد که گفتمان امام(ره) گفتمان مبتنی بر عدالت است؛ به لحاظ پیروی امام(ره) از سیره نبوی و علوی و هم به لحاظ خواست اجتماعی و مطالبه عمومی عدالت از دوره مشروطه. بنابراین گفتمان امام(ره) که اسلامی و مردمی است بر عدالت استقرار پیدا می‌کند و عدالت اصلی اساسی در اندیشه حکمرانی امام(ره) است. در واقع اگر حکمرانی عادلانه باشد و عدالت در جامعه تحقق پیدا کند، هدف از تأسیس نظام سیاسی دینی جدید را در دوره معاصر توجیه‌پذیر می‌کند.

شریف لک‌زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

عدالت یک دال مرکزی در اندیشه سیاسی امام(ره) است و در حکمرانی جایگاه بسیار برجسته‌ای دارد و سایر مفاهیم و ارزش‌ها حتی آزادی، حضور مردم و رابطه مردم با کارگزاران را از منظر عدالت می‌توان مورد توجه قرار داد. البته در نگاه فلسفی امام(ره) و نگاه فلسفی متفکران حکمت متعالیه، عدالت تمام فضایل شمرده می‌شود و وقتی عدالت تحقق پیدا می‌کند گویی همه فضایل بروز می‌یابد و اگر عدالت شاخص قدرت نسبی نباشد، گویی همه رذایل به منصه ظهور می‌رسد. هرگاه عدالت به طور نسبی تحقق پیدا کرده، بخشی از فضایل به میزان تحقق عدالت محقق می‌شوند و از این منظر امام(ره) بر عدالت به منزله یک اصل در حکمرانی دینی تأکید کردند و شاید بتوان گفت که از نگاه امام(ره) وجه اسلامیت نظام جمهوری اسلامی افزون بر رأی اکثریت و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، براساس عدالت جلوه‌گر می‌شود و معیاری برای محک زدن اسلامیت نظام است و ببینیم اسلامیت در چه وضعیتی قرار دارد.

ایکنا ـ حکومت قانون در اندیشه حکمرانی امام(ره) اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در حالی که شاید در نگاه برخی افراد میان انقلابی‌گری یا مدیریت کشور در فضای انقلابی با قانون‌گرایی تضاد وجود داشته باشد، اما امام(ره) بلافاصله و برخلاف بسیاری از انقلاب‌ها به دنبال نظم قانونی امور کشور بودند؛ دلیل این اهمیت را چه می‌دانید؟

همانطور که گفتم چون نگاه امام(ره) به لحاظ دانشی، جامع است همه ابعاد فقهی، فلسفی، کلامی و حتی عرفانی مسائل و ارزش‌ها را بررسی می‌کنند. پس توجه امام(ره) به مسئله قانون تنها برخاسته از یک بعد مثلا فقهی نیست. حال اگر عدالت را دال مرکزی شیوه حکمرانی امام(ره) را بدانیم، آنچه مسیر اجرایی و تحقق عدالت هموار می‌کند، مسیر قانون و قانون‌گرایی و در یک کلام حکومت قانون است، آن هم اجرای بدون تبعیض و استثنای قانون، چون قوانین خوبی داریم و از آنجا که به صورت تبعیض‌آمیز و استثناپذیر اجرا می‌شوند، در عمل به ضد خودش و ضد عدالت بدل می‌شوند. بنابراین امام(ه) بر مسئله قانون تأکید داشتند و حتی از دوره نگارش «رساله کشف‌الاسرار» به این مسئله اشاره می‌کنند و از دهه 30 یکی از دلایل عدم تحقق عدالت در جامعه را مشکل فقدان قانون یا نقص قانون یا اجرای بد قانون یا نبود قوانین خوب بیان می‌کنند.

اگر عدالت را دادن حق به صاحب حق و قرار گرفتن هر چیز در جای خود تعریف و آن را اجرا کنیم، قانون زمینه تحقق عدالت را فراهم می‌کند. با همین نگاه، امام(ره) از آغاز انقلاب بر تشکیل و تأسیس نهادهای انقلابی و قانونی کردن جایگاه آنها تأکید می‌کنند و بر حرکت براساس مر قانون در دوران ده ساله رهبری انقلاب به شدت پافشاری می‌کنند، به نحوی که شبیه نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، امام(ره) در شاخص قدرت نسبی یکی از سال‌ها بر اجرا و رعایت قانون در کشور تأکید کردند. لذا از نظر امام(ره)، پیشرفت، تحقق عدالت و دستیابی به آزادی منوط به این است که براساس معیارهایی جامعه را به پیش برد و این معیار جز قوانین خوب، اجرای کامل و نیز به دور از تبعیض بودن آن نیست.

ایکنا ـ‌ سؤال پایانی؛ بهترین روش برای فهم اندیشه امام به ویژه اندیشه حکمرانی امام(ره) چیست تا دچار انحراف و قلب تفسیر اندیشه‌شان نشویم؟

در اندیشه‌شناسی و فهم اندیشه و به خصوص اندیشه سیاسی روش‌های خاصی وجود دارد که دارای پیچیدگی‌های خاصی است. در خصوص اندیشه امام(ره) به صورت کلی می‌توان این تفکیک را انجام داد که یک سری امر واقع وجود داشت که امام (ره) در برابر آن حوادث و امر واقع موضع‌گیری و مواجهه‌ای داشتند و مطالبی را بیان کردند، اما امروز ما با آن امر واقع روبه‌رو نیستیم یا اصلاً موضوعیت ندارد. لذا مسائلی که وجه تاریخی پیدا می‌کند به همان نسبت برای ما ارزش خواهند داشت. از طرفی یک سری مسائل و مباحث در اندیشه امام(ره) دیده می‌شود که نه فقط مبانی بلکه فراتر از مبانی است که اگر در فلسفه سیاسی به آنها رجوع کنیم، مباحثی هستند که همواره می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. برای نمونه در خصوص عدالت هنوز صاحب‌نظران و متفکران، عدالت را از منظر افلاطون و به لحاظ فلسفه و فلسفه سیاسی مورد بحث قرار می‌دهند.

بر این اساس بخش عمده‌ای از مباحث امام(ره) به ویژه آثار مکتوب ایشان جزو مباحثی است که در همیشه تاریخ برای انسان و بشریت مهم است، مانند عدالت، آزادی، تقابل خیر و شر، قدرت و کسب و توزیع آن و. اینها مفاهیم و ارزش‌هایی هستند که همواره برای انسان اهمیت دارد. لذا نگاه امام(ره) به منزله یک فقیه، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن و متکلم برای ما راهگشاست و ما می‌توانیم همیشه با امام(ره) در خصوص این مفاهیم گفت‌وگو و مواجهه داشته باشیم تا مباحث خود را به پیش ببریم، همانطور که همچنان می‌توانیم راجع‌به عدالت با افلاطون، راجع‌به اخلاق و فضیلت با ارسطو و. گفت‌وگو کنیم و این منظرها و نگاه‌ها برای ما راهگشاست. در «رساله کشف‌الاسرار» امام(ره)، به عنوان یکی از آثار مکتوب مهم ایشان که بخش عمده‌ای از فلسفه سیاسی امام(ره) در این رساله مطرح شده، شاخص قدرت نسبی ایشان بحث دولت و رابطه دین و دولت و رابطه دولت و روحانیت را به تفصیل بیان کرده و به آن به لحاظ فلسفی پاسخ داده‌اند و با وجود اینکه حدود 7 دهه از بیان آن می‌گذرد، همچنان اهمیت دارد و از قابلیت بحث و گفت‌وگو و ارائه نگاه‌های جدید درباره آن برخوردار است.

در خصوص مردم و جایگاه مردم در حکومت اسلامی برخی از صحبت‌های امام(ره) اینگونه برداشت می‌کنند که امام(ره) به خاطر اینکه در مراحل نهایی پیروزی انقلاب بودیم، چنین سخنانی را درباره جایگاه بالای مردم بیان کرده‌اند، در حالی که اینگونه نیست و این سخنان درباره مردم مبتنی بر مبانی اندیشه‌ای امام(ره) است که از یک عمق و غنای کافی در آثار ایشان بهره‌مند است و نمی‌توان گفت این بیانات به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره بوده و بعد از آن عبور کرده‌اند. در واقع مفاهیمی مانند عدالت و حضور مردم و آزادی و . جزو ثابتات اندیشه امام(ره) است و همچنان می‌توان درباره آنها صحبت کرد و به آنها عمق بخشید.

نقد سریال Stranger Things | فصل چهارم بخش اول

تقریباً سه سال پس از پایان فصل سوم «Stranger Things» در نتفلیکس، فصل چهارم بالاخره آمد. فصلی که می‌توان آن را تاریک‌ترین، وحشتناک‌ترین و حتی جاه‌طلبانه‌ ترین فصل آن تاکنون دانست. برادران دافر پس از همه‌گیری کرونا فرصت مناسبی یافتند تا با دقت قصه‌ای خلق کنند که مسیر داستان را به سمت یک تعادل کامل در روند قصه‌گویی سوق می‌دهد. روندی که داستان سریال را از یک لحن علمی‌تخیلی به سمت سورئال ترین و رویایی ترین پتانسیل‌های «جهان وارونه» هدایت می‌کند. در ادامه با نقد سریال Stranger Things همراه ویجیاتو باشید.

سریال Stranger Things

در همین ابتدا باید گفت برادران دافر با تولید فصل چهارم Stranger Things، شروع به پاسخ‌گویی به حفره‌های موجود در بدنه قصه سریال در سه فصل گذشته کرده‌اند؛ این یعنی دنیای وارونه حالا دارای یک معنی و مفهوم است. بنابراین این جهان موازی اکنون یک قلمرو جهنمی است که در آن نه تنها دموگرگن‌ها وجود دارند که از نظر آناتومی مصداق یک هیولا هستند، بلکه اکنون چهره‌های شیطانی انسانی نیز در آن ساکن هستند که آگاهی ما نسبت به این جهان را تغییر می‌دهند و مخاطب را وارد زمینی متفاوت از ویژگی‌ها می‌کنند که تاکنون در داستان سریال به کار گرفته نشده بود.

اما فصل چهارم سریال از همان ابتدا، با لحن خاص خود همه ما را شگفت‌زده می‌کند، لحنی که دقیقاً مخاطب را به درون آثار ترسناک یا اسلشر دبیرستانی می‌برد. این لحن ترکیبی از صحنه‌های خشن با برخی از لحظات ترسناک است که روی کاغذ می‌تواند بخشی از دنباله‌ آثار سینمایی شاخص چون «کابوس در خیابان الم» یا فیلم «It» باشد. همچنین انتخاب این لحن تاریک چیزی است که نه تنها باعث گسترش ژانر‌های سریال می‌شود، بلکه یکی از ستون‌هایی است که برای رویارویی با گذشته شخصیت «ال» و هر آنچه در فصل‌ها پیشین در آزمایشگاه هاوکینز رخ داده است، نقش مهمی دارد. در واقع این لحن حکم یک پل ارتباطی بین قصه فصول گذشته را بازی می‌کند.

نقد سریال Stranger Things

انتخاب این سبک و داستان یک برنامه عالی است که در نهایت این فصل را به پاسخی مستقیم به سؤالات ایجاد شده در آغاز سریال در سال 2016 تبدیل می‌کند. سوالاتی مانند این که آیا «یازده» یا ال چه ربطی به دنیای وارونه دارد، یا آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه هاوکینر چه رابطه‌ای با موجودات شیطانی دارند. یا از اساس آفت شکل گرفته در زیر هاوکینز به دلیل وجود چه عاملی است. سازندگان سریال برای پاسخ گفتن به این سوالات، فصل چهارم را به طولانی‌ترین فصل آن تاکنون بدل کرده‌اند. در واقع کوتاه‌ترین اپیزود این فصل 63 دقیقه طول می‌کشد.

برادران دافر با کارگردانی قسمت اول از همان ابتدا لحن کلی این فصل را تعیین کرده، و زمان پخش 75 دقیقه‌ای آن را به یک مینی فیلم مقدماتی تبدیل می‌کنند. در واقع آن‌ها از همان صحنه افتتاحیه خوفناک قسمت اول، همه چیز را به شخصیت «ال» گره می‌زنند. بدون شک سکانس ابتدایی فصل چهارم تلاش می‌کند با یک افتتاحیه ویژه همه را به فکر فرو ببرد. و جالب اینجاست همین سکانس در پایان کلید درک نه تنها این فصل، بلکه مکانیزم داستانی کل چهار فصل سریال است. در شروع این فصل همانطور که شخصیت‌ها با تراژدی فصل سوم سروکار دارند، خطوط داستانی متفاوت در جهت‌های مختلف دنبال می‌شوند که این به خودی خود مقیاس روایت را افزایش می‌دهد.

شخصیت الون

با نگاهی کلی به بخش اول از فصل چهارم سریال، می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که هر آنچه در مورد این فصل گفته می‌شود درست است. این فصل جدید بلندپروازانه‌تر است. به راحتی می‌توان گفت که هر قسمت واقعا 30 میلیون دلار خرج برداشته، و در بیشتر موارد به عنوان یک کاوش در اسطوره شناسی سریال که در دو فصل قبل نادیده گرفته شده بود، کار می‌کند. از قاب‌ها و تصاویر خیره‌کننده و پویا گرفته تا طراحی تولید نمونه و جلوه‌های بصری خیره‌کننده، همه از جمله بهترین‌هایی هستند که مطمئناً در هر سریال تلویزیونی می‌بینید. فصل چهارم مدرک دیگری را ارائه می‌کند که Stranger Things در حال حاضر یکی از دقیق‌ترین سریال‌ها از منظر زیبایی‌شناختی روی آنتن است.

سریال «Stranger Things» شش سال است که وارد زندگی ما شده؛ بنابراین پس از بیش از نیم دهه، فرمول موفقیت آن بیش از حد واضح است: این سریال مواد و زمینه‌های متعالی بر روی فیلم‌های بلاک‌باستر را با شخصیت‌های بی‌نظیر و جذاب ترکیب می‌کند. برای مثال دیدن یک خط داستان مشهور در هالیوود به نام فرار از زندان خود به خود جالب است. حالا تصور کنید چنین ساختار آشنا و دوست‌داشتنی با شخصیت جذاب و محبوب جیم هاپر (دیوید هاربر) ترکیب شود؛ نتیجه یک خط داستانی آشنا اما سرگرم‌کننده است. وقتی چیزهای عجیب به نقطه شیرینی بین زیبایی شناسی موجود در فیلم‌ها و توسعه شخصیت‌های تلویزیونی می‌رسد، تعداد کمی از سریال‌ها می‌توانند با آن برابری کنند. و این دلیل موفقیت سریال است.

اما از میان خطوط داستانی متعددی که در فصل چهارم «چیزهای عجیب» مورد توجه قرار می‌گیرند، خط داستانی شهر هاوکینز تا حد زیادی بهترین است. اما چرا؟ چون اکثر بازیگران اصلی در هاوکینز باقی می‌مانند، و از آنجایی که شهر تا این مرحله در داستان همیشه مهم بوده است، بازهم این مکان مواد داستانی بیشتری را برای بازی در اختیار دارد.

Stranger Things

از همان ابتدا، قوس داستانی هاوکینز محیط اصلی برای خلق فضای ترسناک این فصل است. در واقع شخصیت شرور «وکنا»، بد بزرگ و جدید دنیای وارونه، آشوب مرگبار خود را کاملاً در محدوده این شهر انجام می‌دهد. به طور کلی خط داستانی الهام گرفته شده از شخصیت شرور فرنچایز «کابوس در شاخص قدرت نسبی خیابان الم» یعنی فردی کروگر برای ایجاد شخصیت وکنا، بسیار سرگرم‌کننده است و پیچ و تاب متفاوتی را به تهدیدات دنیای وارونه می‌افزاید.

سریال Stranger Things همیشه یک اثر ترسناک علمی تخیلی بوده است، اما فصل چهارم واقعاً بخش ترسناک داستان را افزایش می‌دهد، به طوری که طرفداران آثار کلاسیک این ژانر مطمئناً با اشاره به فیلم‌های مهم ترسناک، لذت زیادی خواهند برد. واضح‌ترین نکته ترسناک داستان، توانایی آنتاگونیست سریال یعنی وکنا در تحریف واقعیت‌های قربانیانش و شکار از طریق ترس‌های آن‌هاست. این لحظات بسیار یادآور فرنچایز کابوس در خیابان الم و شخص فردی کروگر هستند.

وکنا

جالب اینجاست که رابرت انگلوند، هنرپیشه معروف شخصیت فردی کروگر، حتی در نقش مرد نابینایی که متهم به قتل خانواده‌اش است، نقش برجسته‌ای در این فصل سریال دارد. لازم به ذکر است که در جاهای دیگر ارجاعات آشکاری به فیلم سکوت بره‌ها و فیلم «Hellraiser»و همچنین متون متعدد استیون کینگ وجود دارد، آن هم با اشاره به خانه‌ای وحشتناک که قطعاً شباهت عمدی به خانه موجود در فیلم «It» دارد. در مجموع همه این ارجاعات بدون شک روشن می کند که برادران دافر علاقه واقعی به این ژانر دارند.

اما علاوه بر وکنا، خط داستانی شهر هاوکینز میزبان برخی از جذاب‌ترین شخصیت‌های سریال «Stranger Things» است. برای مثال رابین با بازی عالی و شیرین مایا هاک پس از حضور موفق در فصل سوم، واقعاً در این فصل نیز می‌درخشد و نوع منحصر به فردی از تعادل کمیک را به صحنه‌های وحشتناک سریال می‌آورد. همچنین شخصیت‌های مکس، استیو، داستین، نانسی، لوکاس و اریکا نیز همگی با هم لحظات با کیفیتی را به نمایش می‌گذارند، و با وجود انزوای نسبی دیگر خطوط داستانی این فصل، حس و حال اسپیلبرگی فصل‌های قبلی را حفظ می‌کنند.

سریال «چیزهای عجیب» در طول تمام فصل‌های خود هرگز از بررسی پویایی روابط بین شخصیت‌ها جدا نشده است، بنابراین جای تعجب نیست که مضامین بزرگ شدن و جدا شدن، و همچنین یافتن هویت در این فصل نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال مکس خود را از دوستانش جدا می‌کند و نمی‌تواند با آنها روبرو شود زیرا سعی می‌کند از مواجهه با واقعیت مرگ بیلی اجتناب کند. یا لوکاس بین دوستان واقعی که همیشه داشته و باند جدیدش که تیم بسکتبال دبیرستان به حساب می‌آید، سرگردان است. جاناتان نیز بین دوست‌یابی مختلف و عشقش به نانسی دو دل است. در طول این فصل بسیاری از نوجوانان که حالا به دوران جوانی نزدیک می‌شوند، در یافتن اینکه چه کسانی هستند و چه کسی می‌خواهند باشند، با مشکلات هویتی روبرو هستند.

شخصیت شرور وکنا

اما اوج داستان این فصل سریال، معرفی و بیان خاستگاه یک شرور هولناک در دل قصه کلی است. فیلمنامه برادران دافر در طول هفت اپیزود بلند، داستان «001» یا همان شماره یک آزمایشگاه هاوکینز را با داستان ویکتور کریل با بازی «رابرت انگلوند» پیوند می‌دهند و در نتیجه پسرش هنری کریل را به اولین بیمار و موش آزمایشگاهی هاوکینز بدل می‌کنند. هنری کسی بود که باعث شد تمام قصه‌های سریال شروع شود. در واقع خاستگاه همه چیز در دل این سریال شخص هنری کریل یا همان وکنا است. فیلمنامه دافر‌ها با دقت تمام انگیزه‌ها و وسواس‌های این پسر را برای توضیح شخصیت شرور او در هم می‌آمیزد.

اما در ادامه نقد سریال Stranger Things باید بیان کرد که فصل چهارم «چیزهای عجیب» خیلی سریع همه درها را باز می‌کند و در عین حال ما به عنوان مخاطب می‌توانیم هفت یا هشت طرح مختلف را در سریال ببینیم. با این حال، آنها به خودی خود به اندازه کافی قابل تشخیص و جالب هستند که هرگز نمی‌خواهید یکی پایان یابد تا بتوانید به سراغ بعدی بروید. همه آنها مهم هستند، آنها بخشی از یک کل هستند و البته از همه مهم‌تر سرگرم‌کننده‌اند و کمک می‌کنند این فصل به یکی از بهترین سریال‌های سال تبدیل شود.

Stranger Things

اگر در فصل سوم «چیزهای عجیب» وارد ماجراجویی با هیولاهای غول پیکر شدیم، آن هم در فیلمنامه‌ای که بیشتر به سمت لحظات رمانتیک و کمدی گرایش داشت، در این فصل چهارم به لطف یک شخصیت شرور با طراحی کاملاً جذاب، همه چیز به یک اوج مهم ختم می‌شود که به شدت حماسی به نظر می‌رسد. از اساس رفتن به سمت یک شخصیت شرور انسانی‌تر و متفکرتر با قدرت فراوان، پس از هیولای غول پیکر بی فکر فصل‌های قبلی، به کلِ این فصل یک طراوت ویژه می‌بخشد.

نقد سریال Stranger Things

در پایان باید گفت: اکنون دو قسمت و به نوعی چهار ساعت تا پایان فصل باقی مانده است و بسیاری از موقعیت‌ها هنوز باید حل شوند، به خصوص اینکه چگونه بازیابی قدرت‌های ال روی نبرد او با شیاطین هاوکینز تأثیر می‌گذارد. اما در مجموع مقیاس کلی قصه این فصل سریال به یک چیز غول پیکر تبدیل شده است و باید دید که چگونه در دو اپیزود پایانی و البته فصل آخر آن جمع می‌شود. اما با توجه به این هفت قسمت می‌توان گفت که فصل چهارم Stranger Things از بهترین فصول سریال است، بسیار پخته‌تر با فیلمنامه‌ای خوب نوشته شده که به هیچ شکل وقت خود را از دست نمی‌دهد.

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

تعطیلی فردا شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا در شهرهای تهران و البرز و ایلام و شهرهای جنوبی ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، خوزستان ، اهواز ، یزد ، تهران ، بوشهر بدلیل آلودگی هوا مشخص شد, آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات فردا شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ به دلیل گردوخاک و الودگی هوا و تعطیلی مدارس و ادارات و بانک ها و دانشگاه های شهرها و استان ها امروز شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا را از حرف تازه میخوانید.

تعطیلی مدارس و ادارات شنبه 7 خرداد 1401 آلودگی هوا

آخرین خبر درباره تعطیلی مدارس و ادارات شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ آلودگی هوا (جدید)

🔹هنوز درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و ادارات برای روز شنبه ۷ خرداد تصمیمی اتخاذ نشده و تعطیلی فردا با توجه به شرایط جوی و آلاینده ها دور از انتظار نخواهد بود و تا ساعاتی دیگر بروز رسانی خواهیم کرد

با شکل‌گیری توده گرد و خاک در کشور عراق و انتقال آن به مرزهای غربی، جنوب غرب و برخی مناطق غرب و جنوب کشور کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود و در روز شنبه (۷خردادماه) ادامه خواهد داشت و تعطیلی مدارس برای فردا شنبه هفتم خرداد دور از انتظار نخواهد بود

در حال تکمیل….

🌦 شاخص هوای شهرها فردا ۷ خرداد ۱۴۰۱

بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، صادق ضیاییان از رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق، و وزش باد شدید و موقت در برخی نقاط کشور خبر داد.

در گیلان، مازندران و گلستان بارش پراکنده باران و در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، برخی مناطق استان های اردبیل و شرق آذربایجان شرقی، دامنه و ارتفاعات سمنان و شرق تهران رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش شدید باد رخ می‌دهد، برای روز جمعه ۶خردادماه نیز در برخی مناطق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق، و وزش باد شدید و موقت پیش بینی می شود و این در حالی است که این شرایط از شنبه تا دوشنبه (۷ تا ۹ خردادماه) نیز در برخی مناطق شمال غرب، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب حاکم خواهد بود.

با شکل‌گیری توده گرد و خاک در کشور عراق و انتقال آن به مرزهای غربی، جنوب غرب و برخی مناطق غرب و جنوب کشور کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود و در روز شنبه (۷خردادماه) ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: همچنین امروز (۵ خرداد) در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های تهران، البرز، سمنان، قم و مرکزی، وزش باد شدید در برخی مناطق و به ویژه در منطقه زابل، خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.

ضیائیان گفت: شنبه (۷ خرداد) در شمال شرق، نوار شرقی و بخش هایی از مرکز، یکشنبه و دوشنبه (۸ و ۹ خرداد) در نوار شرقی کشور، وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود، گفت: لازم به ذکر است جمعه و شنبه (۶ و ۷ خرداد) در استان های ساحلی دریای خزر و اردبیل، افزایش نسبی دما رخ می دهد و از امروز تا شنبه (۵ تا ۷ خرداد) خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و شرق دریای عمان، مواج است.

دیده بان خط مشی ایران Iran Policy Watch News Agency

IPWNA- Institutional pluralism in the public policy-2

“قانون اساسی و نظام سیاستگذاری عمومی در ایران” پادکست

مقالات سیاست پژوهی (نویسندگان مهمان)

photo_2020-04-13_23-48-24

متخصص در همه امور! – سلسله یادداشت تصمیم‌اندیشی (13)شاخص قدرت نسبی

امیر ناظمی – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش های سیاستی

budget-krAF–621×414@LiveMint

متن کامل لایحه بودجه ۹۸

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۷۸ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.…

کرونا و رویکردهای رفتاری دولت‌ها در سیاست‌گذاری

نیما پروین – دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی6-فناوری و ارزش‌ها: آثار ضمنی برای فعالیت‌های اداری

مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی فصل ششم -فناوری و ارزش‌ها: آثار ضمنی برای فعالیت‌های اداری به اهتمام…

فیلم ها و سخنرانی های خط مشی گذاری و سیاستگذاری

IPWNA- Institutional pluralism in the public policy-2

“قانون اساسی و نظام سیاستگذاری عمومی در ایران” پادکست

مفاهیم، شاخص ها و گزارش های اقتصادی

9551f55dc2374bcaae839bea2d9e6e59_18

صندوق بین المللی پول چطور به کشورهای درگیر ویروس کرونا کمک مالی ارایه می نماید؟

سید حسن حسینی – مشاور تامین مالی بین المللی

آسیب شناسی سیاست گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران

آسیب شناسی سیاست گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران نشریه مدیریت دولتی نویسندگان : سید مهدی شریفی-بیتامرزبان-سمیه لبافی جهت…

مقاله خطاهای مهلک اداره امورعمومی(THE DEADLY SINS IN PUBLIC ADMINISTRATION)

مقاله خطاهای مهلک اداره امورعمومی (THE DEADLY SINS IN PUBLIC ADMINISTRATION) جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل ترجمه وتلخیص مقاله،کلیک کنید…

اساتید، کنفرانس ها و مراکز علمی سیاستگذاری

photo_2020-03-26_20-38-07

اساتید مدیریت در نامه به رئیس‌جمهور چه پیشنهاداتی ارائه دادند؟!

جمعی از اساتید رشته مدیریت در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، پیشنهادهای ده‌گانه‌ای را در جهت بهبود مدیریت بحران کنونی حاکم بر کشور ارائه کردند.

کتاب ها و مجلات خط مشی گذاری و سیاستگذاری

index774

کتاب«جنبش‌های اجتماعی و جهانی شدن»

کتاب«جنبش‌های اجتماعی و جهانی شدن» گردآورنده: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن جهت دریافت نسخه الکترونیکی فایل،کلیک کنید کتاب «جنبش‌های اجتماعی و جهانی شدن» شامل خلاصه و ترجمه شش کتاب زیر…

معیارهای کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید

معیارهای کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید 1-1- سطح فناوری: کالاهاو خدمات باید در حوزه فناوری‌­های بالا یا متوسط به بالا…

رهبری خود

علیرضا نفیسی در یادداشت‌های قبل، به چالش‌ها و مسائل رفتاری بسیار متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی در درون ساختار حکمرانی…

ویرایش جدید کتاب قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست تغییرات مواد آن

ویرایش جدید کتاب قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به همراه فهرست تغییرات مواد آن جهت دریافت نسخه الکترونیکی…

متن کامل لایحه بودجه ۹۸

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع ۱۷۰۳ هزار میلیارد…

پایگاه خبری دیده بان خط مشی (سیاستگذاری) ایران دارای مجوز شماره ۸۲۵۳۰ از از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت 22075975 درستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
هدف ما نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.

اپلیکیشن دیده بان سیاستگذاری ایران

دیده بان سیاستگذاری ایران

پادکست ایپونا

دیده بان سیاستگذاری ایران

افتخارات

رسانه خط مشی گذاری ایرانی :
برگزیده يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

کاندیدای مقام برترين وبسايت ايراني (بخش انقلاب)
دهمین جشنواره وب و موبایل ایران

تبلیغات

رسانه دیده بان سیاستگذاری ایران

داده نما

لينك هاي مهم

دیده بان خط مشی ایران

دیده بان خط مشی ایران

صلاحیت ها و مجوزهای قانونی

ما اگر دنبال پیشرفت هستیم و پیشرفت علمی را شرط لازم پیشرفت عمومی كشور میدانیم، توجه داشته باشیم كه مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور كار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال كردن الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی است
رهبر معظم انقلاب

رسانه خط مشی گذاری

دیده بان سیاستگذاری (خط مشی) ایران دارای مجوز شماره ۸۲۵۳۰ از از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است
رسانه خط مشی گذاری ایرانی دارای شماره ثبت 22075975 از ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هدف ما نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.

صاحب امتیاز: امیرحسام بهروز

تیم اجرایی: نیما حسن زاده، امین معینیان

تيم تحريريه و محتوا:

آرزو سهرابي ، سيده هدي شمس، منصوره محمدنژاد ، هادی عظیمی نژاد، سحر بابايي ، امين معينيان، علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی، حانیه قربانی فرد ، زینب نژاد لطفی

آرمان ما : توسعه و پیشرفت اسلامی ایرانی. کپی رایت 2014-2020, کلیه حقوق برای رسانه دیده بان سیاستگذاری (خط مشی گذاری) ایرانی © محفوظ است.

سوءتغذیه در ایران تشدید شده/ هشدار یک جامعه‌شناس درباره سیاست صدقه‌ای دولت و خیزش گرسنگان

سیاست صدقه‌ای دولت و خیزش گرسنگان,گسترش فقر در ایران

با افزایش روز افزون قیمت کالا‌های اساسی در ایران سفره خانوار ایرانی روز به روز کوچک و توان مردم برای تامین مواد غذایی مورد شاخص قدرت نسبی نیاز کمتر شده است؛ وضعیتی که قطعا به رشد سوءتغذیه در کشور می‌انجامد. در این گزارش ارتباط گرانی محصولات غذایی و رشد سوء تغذیه در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

افزایش کمرشکن هزینه‌های زندگی، طبقه متوسط را به زیرخط فقر کشانده و خانواده‌های فقیر را به حاشیه پرتاب کرده است. با گسترش فقر در جامعه و سختی تامین معاش طبیعتا باید منتظر شاخص قدرت نسبی تشدید سوءتغذیه در کشور باشیم.

سال گذشته تورم نقطه‌ای مواد غذایی در بازار ایران از ۶۰ درصد عبور کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بحرانی شدن قیمت مواد غذایی خبر داد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، سرانه مصرف برنج طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بوده است.

مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اخیرا نسبت به کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانی‌ها در مقایسه با سال گذشته ابراز نگرانی کرده و گفته بود: اگرچه مرکز آمار ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در سال را ۴ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرده، اما آنچه واقعیت دارد و من به شما اعلام می‌کنم چیزی حدود ۳ کیلوگرم است که باید گفت این آمار برای هر جامعه‌ای نگران‌کننده است.

علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی هم اعلام کرده که سرانه کنونی مصرف لبنیات در کشور کمتر از ۵۰ کیلو است. به گفته او این میزان به حدی پایین است که قابل قیاس با کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه نیست.

وضعیت سوءتغذیه در کشور

با نگاهی به آمار، نتیجه کاهش اخیر مصرف موادغذایی مورد نیاز معنادار می‌شود. سال گذشته کمیته امداد اعلام کرد که حدود ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال و ۵۴ هزار مادر باردار یا شیرده تحت پوشش سبد‌های حمایت تغذیه‌ای این سازمان قرار گرفته‌اند. آماری که البته تنها مربوط به موارد شناسایی شده و تحت پوشش این سازمان است و آمار مواردی که تحت پوشش نیستند در جای ثبت نشده است.

زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت سال گذشته از افزایش ناامنی غذایی به ویژه در مناطق محروم کشور پرده برداشت. او همچنین وضعیت چند استان کم‌برخوردار کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان را به لحاظ امنیت غذایی نامطلوب‌تر توصیف کرده و گفته بود درحال حاضر این نگرانی وجود دارد که باتوجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی، شرایط در استان‌های کم‌برخوردار بدتر و ناامنی غذایی بیشتر شود.

اگرچه با گذشت حدود سه ماه از سال ۱۴۰۱ هیچ ارگانی درباره آمار افزایش سوءتغذیه در ایران اظهارنظری نداشته، اما با توجه به تشدید گرانی‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی مردم به اقلام غذایی ضروری، نگرانی‌ها درباره رشد سوتغذیه در کشور و تبعات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن افزایش یافته است.

طبقه متوسط رو به زوال

کامل دلپسند جامعه‌شناس توسعه درباره افزایش سوءتغذیه در میان ایرانیان به رویداد۲۴ می‌گوید: هر روز تعداد دهک‌های درگیر با فقر افزایش یافته و شاهد از بین رفتن طبقه متوسط هستیم؛ شرایطی که باعث شده انتخاب‌های غذایی افراد نیز متاثر از قدرت خریدشان رو به کاهش بگذارد. در حال حاضر بخش بزرگی از سبد غذایی خانوار ایرانی به اقلامی مانند برنج، گوشت، مرغ و روغن و مواردی از این دست تخصیص یافته است و برای تامین این موارد مردم ناچارهستند از کالا‌هایی استفاده کنند که کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر دارند. به عنوان مثال امروزه مصرف مواد ارگانیک تنها به قشر خاصی اختصاص دارد و عموم جامعه توان تامین آن را ندارند.

او تاکید می‌کند که در شرایط اقتصادی سخت و نبود فرصت برابر برای استفاده از کالا‌های سالم، طبیعتا آثار تغذیه‌ای جدی به‌ویژه در کودکان به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها توان تامین شیر که کالایی اساسی برای سلامت و به‌ویژه برای کودکان است را به دلیل قیمت بالای آن ندارند.

به گفته این جامعه‌شناس در حال حاضر جامعه ما به نقطه‌ای رسیده که تنها توان تامین نیاز‌های اولیه خود را دارد. وقتی ماکارونی و نان به عنوان شاخص افزایش بیش از حد قیمت کالا‌های اساسی مطرح می‌شوند به این معناست که قوت غالب دهک‌های پایین جامعه به سمت مصرف غذا‌های نانی که حجیم‌تر و معده‌پرکن‌تر هستند به جای مصرف موادغذایی مفیدتر متمایل شده است.

او خاطرنشان می‌کند: سیاست‌ها در حوزه مواد غذایی به‌شدت تابع قدرت خرید اقتصادی مردم است و با توجه به اینکه درجامعه ما درآمد‌ها و هزینه‌ها همخوانی ندارند، این موضوع بدون شک آثار سویی بر تغذیه مردم خواهد داشت.

زنان و کودکان بیشتر در معرض سوءتغذیه‌اند

دلپسند با بیان اینکه شاخص‌های نسبی رفاه در حوزه موادغذایی تابع فقر اقتصادی است، توضیح می‌دهد: فقر اقتصادی در اولین گام بر توانایی مردم برای تامین موادغذایی سالم تاثیرمی‌گذارد؛ بنابراین می‌توان گفت که قطعا سوءتغذیه در کشور وجود دارد و این پدیده در میان زنان و کودکان بیشتر است چرا که در بخش بزرگی از جوامع سنتی وقتی فقر افزایش می‌یابد، مادران برای اینکه فرزندان‌شان سیر شوند، کمتر غذا می‌خورند و این به سوءتغذیه دامن می‌زند و کودکان هم به واسطه ویژگی‌های سنی نیاز بیشتری به مواد غذایی سالم دارند.

او تصریح می‌کند که آگاهی مسئولان از این شرایط، تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند چرا که منابع اقتصادی لازم برای اصلاح زیرساخت‌ها با این حجم گرانی وجود ندارد و تا زمانیکه درگاه‌های رشد اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها فراهم نشده و درآمد اقتصادی ایجاد نشود، مشکلی حل نخواهد شد. با همه‌گیر کردن فقر، استفاده از نظام صدقه‌ای یارانه و اجرای سیاست غذا در مقابل نفت نمی‌توان فقر را از بین برد و مواد غذایی اولیه را تامین کرد.

این جامعه‌شناس بر اهمیت کنش عملی کارگزاران دولتی موثر برای تغییر وضع موجود تاکید کرده و معتقد است تا زمانی که رشد اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی جامعه ایرانی محقق نشود، نمی‌توان انتظار تغییر داشت. مسیر این رشد از تعامل با جهان می‌گذرد؛ بنابراین اقدام اساسی را باید کارگزاران نظام با تسهیل رشد اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها انجام بدهند.

به گفته او اقتصاد زیربنای جامعه بوده و تامین معیشت دغدغه اصلی هر خانواریست. کاهش کیفیت سفره ایرانی تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای نظام سیاست‌گذاری به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند همه جامعه را متاثر کند، زیرا شکم گرسنه صدا دارد و افراد برای سیر کردن خود فریاد زده و اقدام عملی می‌کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا