بهترین بروکر فارکس در ایران

بادبزن فیبوناچی

سهام بورس تهران TSE بورس اوراق بهادار

تاتی تاتی یک " نانو سهامدار " با سهام و اوراق بهادار و معاملات آتی

تحلیل تکنیکال نیرو کلر از ایران تحلیل

تحلیل تکنیکال شرکت نیروکلر

بررسی روند بلند مدت سهام شرکت نیروکلر در نمودار هفتگی: (به تصویر شماره یک توجه کنید)

بازار سهام شرکت به لحاظ ماهیت روند به دو بخش چپ و راست تقسیم می شود. مرز بین قیمت چپ و راست نمودار الگوی سر و شانه معکوس است که در محدوده کف قیمت ها با عنوان زرد رنگ Head & Shoulder نمایش داده شده است.

در محدوده چپ نمودار روند نزولی بوده است و با به کف رسیدن قیمت ها، الگوی سر و شانه معکوس ایجاد شده است.

اصولا پس از روند های مهم، قیمت دوره ای از بازار رنج (Range) و حرکات جانبی را تجربه می کند تا اینکه بازار برای برگشت روند آماده شود. الگوی سر و شانه نیز مانند دیگر الگو های برگشتی، بازار جهت دار را به بازار جانبی تبدیل کرده و سپس جهت بازار را معکوس می کند.

خط گردن الگوی سر و شانه با خط بنفش مشخص شده است. قیمت خط گردن را رو به بالا شکسته و تا نقطه C به پیش رفته است. به این ترتیب خط روند داخلی به صورت Low to High رسم شده است. خط روند داخلی به رنگ قرمز در نمودار مشاهده می شود. خط روند مذکور بازار را به دو بخش بالایی و پایینی تقسیم می کند.

همچنین خط روند داخلی دیگری به صورت Low to High (به رنگ آبی) رسم شده است. حمایتی که توسط خط روند آبی رنگ ایجاد شده، در محل دایره قرمز رنگ اجازه افت قیمت تا بادبزن فیبوناچی خط روند قرمز را نداده است. اما ایجاد حفره مذکور دلایل دیگری نیز داشته است و در ادامه تحلیل بررسی می شود.

به طور کلی بازار در محدوده بالایی است. منظور از محدوده بالایی محدوده سقف نیست بلکه کندل ها بالای خطوط حرکت می کنند و خطوط روند برای کندل ها در حکم حمایت هستند.

احتمال ایجاد بازار رنج بزرگ در نمودار وجود دارد که به نوعی دوره استراحت برای ادامه روند صعودی در قسمت راست نمودار است.

نسبت ها و بادبزن فیبوناچی در نمودار هفتگی: (به تصویر شماره دو توجه کنید)

موج صعودی بلند مدت قیمت از 148 تومان آغاز شده و تا محدوده سقف 400 تومان به پیش رفته است. در محدوده سقف، الگوی Hanging Man ایجاد شده و بازار تا محدوده تلاقی خط 61.8 درصد بادبزن فیبوناچی و خط 61.8 درصد نسبت های فیبوناچی در محدوده 241 تومان افت کرده است.

افت قیمت تا 61.8 درصد فیبوناچی، از ایجاد بازار رنج، خصوصا پیدایش یک مثلث در آینده خبر می دهد. این در حالی است که صعود قیمت پس از پیووت 241 تومان نتوانسته به 100 درصد فیبوناچی برسد و این بازاری مثلث گونه را نشان می دهد.

محتمل است که پس از شکسته شدن 61.8 درصد فیبوناچی از تصحیح نزول قبلی، قیمت قبل از رسیدن به 100 درصد فیبوناچی، حرکتی برگشتی به 61.8 درصد فیبوناچی انجام دهد و سپس صعود کند. به این ترتیب قیمت باید در محدوده 339 تومان حمایت شده و سپس تا 400 تومان صعود کند. اگر در این شرایط 400 تومان به بالا شکسته شد سیگنال شکست صعودی صادر شده و می توان به صعود قیمت امیدوار بود اما اگر 400 تومان شکسته نشود، احتمال ایجاد دو قلوی سقف و افت قابل توجه قیمت وجود دارد.

این در حالی است که در نمودار شاخص قدرت نسبی سهام شرکت، خط روند صعودی کم شیبی دیده می شود و دو احتمال را پدید می آورد.

اول اینکه به دلیل مقاومت موجود در محدوده 70 اندیکاتور، عدد RSI تا حمایت خط روند صعودی افت کند. به این ترتیب مثلث ایجاد می شود و افت قیمت ها را در کوتاه مدت و صعود قیمت ها را در بلند مدت به دنبال دارد.

اما اگر با ایجاد حرکت برگشتی قیمت به 339 تومان و حمایت جدی از سهام شرکت، عدد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی وارد محدوده بالای 70 شد، احتمال رد شدن قیمت از 400 تومان ضعیف می شود چراکه بازار به اندازه کافی از فروشندگان تخلیه نشده است و با ایجاد دوقلوی سقف احتمالی، واگرایی در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز ایجاد می شود.

بررسی سر و شانه آنرمال در نمودار روزانه: (به تصویر شماره سه توجه کنید)

این بخش رابطه چندانی با تعیین هدف قیمت ندارد و برای عزیزانی که در پی آموزش تحلیل تکنیکال هستند سودمند است چراکه الگوی ایجاد شده در نمودار شماره سه، الگویی کمیاب است.

معمولا الگو های قیمت متفاوت از ظاهر کلاسیک شان ظاهر می شوند اما الگوی سر و شانه معکوس ایجاد شده در کف بازار سهام شرکت، کاملا غیر طبیعی است.

سه حفره الگو توسط دایره ها مشخص شده است و خط گردن غیر طبیعی نیز رسم شده است. همان طور که از پیکان های آبی رنگ پیدا است، هدف قیمت الگو نیز محقق شده است.

اغلب اندیکاتور RSI ذات روند را نشان می دهد و ماهیت الگو را مشخص می سازد. همان طور که ملاحظه می کنید خط گردن در سر و شانه درون RSI طبیعی است و الگوی سر و شانه معکوس به راحتی قابل تشخیص است.

جهت حجم صعودی است و واگرایی حجم از قیمت، سیگنال صعود آتی قیمت را ایجاد کرده است. خلاف آنچه که در حجم نزولی سر و شانه سقف وجود دارد، بهتر است بادبزن فیبوناچی روند حجم در سر و شانه معکوس صعودی باشد.

بررسی نسبت های فیبوناچی و بادبزن فیبوناچی در نمودار روزانه: (به تصویر شماره چهار توجه کنید)

قیمت سهام شرکت تا محدوده 23.6 درصد فیبوناچی (344 تومان) را تصحیح کرد اما معمولا قیمت به 23.6 درصد فیبوناچی نفوذ می کند مگر در شرایطی خاص که در اینجا دیده نمی شود.

حمایت بعدی 38.2 درصد فیبوناچی در محدوده 324 تومان است. در این محدوده تلاقی خط اول بادبزن فیبوناچی و 38.2 درصد فیبوناچی حائز اهمیت است. برگشت قیمت در این محدوده می تواند شکسته شدن 375 تومان را در طی صعود قیمت به دنبال داشته باشد و مقاومت مهم بعدی 400 تومان در نظر گرفته می شود.

اما با فرض افت بیشتر قیمت ها حمایت بعدی در محدوده 50 درصد فیبوناچی 308 تومان و حمایت مهم تر در 61.8 درصد فیبوناچی در قیمت 292 تومان قرار دارد.

در این بین 61.8 درصد فیبوناچی در محدوده 292 تومان به دلیل Range بودن نمودار هفتگی سهام شرکت، از دیگر حمایت ها مهم تر است. اما تلاقی 308 تومان و خط سوم بادبزن فیبوناچی احتمال برگشت قیمت در این محدوده را بالا می برد. در صورت برگشت قیمت در 308 تومان نیز مقاومت 375 تومان مقاومت بسیار مهمی است. اما در صورت برگشت قیمت در محدوده 292 تومان مقاومت 343 تومان بسیار مهم است و در صورت شکسته شدن 343 تومان، هدف 375 تومان است.

با توجه به هیجان ایجاد شده در نمودار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، احتمال ایجاد واگرایی در برگشت قیمت وجود دارد. این در حالی است که احتمال نفوذ عدد RSI به زیر 70 بالا است و به این ترتیب خط روند صعودی RSI را در پیش روی دارد.

برای افت قیمت تا 292 تومان باید خط روند RSI شکسته شود، اما برگشت های قیمت در سطوح بالا تر نظیر 324 و یا 308 تومان، می تواند از شکسته شدن خط روند RSI جلوگیری کند. به این ترتیب موج صعودی دیگری ایجاد می شود که می تواند سودآور باشد، به دلیل احتمال ایجاد واگرایی در RSI باید به موقع، سقف قیمت تشخیص داده شده و فروش سهام در سقف محقق شود.

بررسی باند بولینگر در نمودار روزانه: (به تصویر شماره پنج توجه کنید)

در بررسی اندیکاتور باند بولینگر به این نتیجه می رسیم که برگشت قیمت در 324 تومان و یا 308 تومان (خصوصا 324 تومان) می تواند موج صعودی ایجاد کند و به این ترتیب برگشت قیمت بر روی MA20 صعود قیمت تا خط بالایی باند بولینگر را در پی خواهد داشت.

اما در صورت نفوذ قیمت به 308 – 300 تومان، احتمالا در محدوده 292 قیمت حمایت می شود. اگر شیب افت قیمت کم باشد، احتمالا خط پایینی بولینگر به محدوده 61.8 درصد فیبوناچی خواهد رسید و به این ترتیب قیمت به خط پایینی برخورد خواهد کرد.

اگر قیمت به 292 تومان نفوذ کند، احتمالا قیمت در قالب کانالی با شیب نسبتا نزولی افت می کند. پیووت های قبلی کانال عبارتند از: 400 تومان، 241 تومان و 375 تومان.

در صورت شکسته شدن 292 تومان رو به پایین 241 تومان هدف قیمت است و ممکن است در قالب شیب کانال قیمت به 241 تومان نیز نفوذ کند.

بررسی میانگین های متحرک: (به تصویر شماره شش توجه کنید)

قیمت در بالای میانگین متحرک بادبزن فیبوناچی 200 روزه قرار دارد. بنابراین با دید 200 روزه روند صعودی است. البته تحلیل روند بر مبنای بالاتر بودن یا پایین تر بودن کندل ها نسبت به MA200 کار درستی نیست و باید با سایر عوامل تطبیق داده شود. بر اساس دیگر عوامل تکنیکال، می توان روند بلند مدت را صعودی دانست. اما روند میان مدت احتمالا Range است و روند کوتاه مدت نزولی است.

موج ها به اندازه کافی بزرگ هستند که درخور نوسانگیری باشند، حتی میانگین متحرک نمایی 5 روزه از میانگین متحرک 20 روزه به اندازه کافی فاصله می گیرد.

بررسی اسیلاتور ها: (به تصویر شماره هفت توجه کنید)

عدد MFI در محدوده سقف است. تزریق سرمایه به بازار سهام شرکت، اندیکاتور شاخص جریان نقدی را تا این حد بالا کشیده است. احتمالا با خروج سرمایه ها و رقابت فروشندگان، MFI به خط 80 برگردد و یا 80 را رو به پایین بشکند. برگشت دوباره قیمت احتمالا در MFI واگرایی ایجاد می کند و نظیر این اتفاق در RSI نیز خواهد افتاد.

در اندیکاتور MACD هیجان صعودی بازار نشان داده شده است اما واگرایی رخ نداده و هیستوگرام ها در حال کوچکتر شدن هستند. احتمال اینکه برای بار چهارم قله بالاتر بسازد بسیار کم است و برگشت قیمت احتمالا در این اندیکاتور نیز واگرایی به دنبال خواهد داشت.

به طور کلی قیمت در کف نیست اما ممکن است قبل از ایجاد سقف نوسان صعودی دیگری داشته باشد و این برای نوسانگیران حرفه ای فرصتی برای سودآوری است. اشتباه در معامله و تصمیمات غیر حرفه ای، ممکن است شما را با صف سنگین فروش در سقف مواجه ساخته و افت قیمت را به سرمایه شما تحمیل کند.

این وبلاگ گزیده ای از مقالات و اخبار و شایعات و هرآنچه که به سهام و بورس و سهم و اوراق بهادار و معاملات آتی و صکوک و . مربوط است را از دید یک سهامدار خیلی خیلی خیلی کوچولو "نانو سهامدار" نمایش می دهد.

فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال به‌کار می‌روند. این توالی اعداد توسط ریاضی‌دان ایتالیایی به نام فیبوناچی در قرن سیزدهم میلادی ابداع شد.

به طور کلی این توالی اعداد، که از صفر و یک شروع می‌شود، از طریق جمع شدن دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. برای مثال، بخش ابتدایی این توالی به‌شکل زیر است. 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 و…. ضرایبی از این توالی به‌دست می‌آید که برخی معتقدند حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند.

توالی فیبوناچی به‌علت وجود نسبت طلایی (Golden ratio) که برابر با 1.618 می‌باشد، و یا معکوس آن که برابر 0.618 می‌باشد، مورد توجه است.

نکته: در توالی فیبوناچی، هر عدد داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبل از خود می‌باشد، البته در این حالت چند عدد اول را در نظر نمی‌گیریم.

خوب است بدانید که نسبت طلایی در همه‌جای طبیعت وجود دارد و همه‌چیز را از جهت‌گیری آوند‌ها در یک برگ تا میزان رزونانس مغناطیسی در کریستال‌‌های کوبالت نیوبیت (Cobalt niobate crystals) را نشان می‌دهند.

ابزار‌های فیبوناچی و کاربرد آن‌‌ها در تحلیل تکنیکال

ابزار‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازار‌های مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه‌ی روند می‌باشند. به بیان دیگر فیبوناچی‌‌ها نقاط حمایتی و مقاومتی هستند که با کمک طیف گسترده‌ای از ابزار‌ها و روش‌‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از این ابزار‌های مختلف، نسبت‌‌های فیبوناچی که راجع به آن‌‌ها صحبت شد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.

برخی از ابزار‌های فیبوناچی به شرح زیر می‌باشند:

فیبوناچی اصلاحی (RET) Fibonacci Retracement:

می‌توان گفت که یکی از مهمترین ابزار‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. با کمک فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصد‌های احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین‌زده و نقاط ورود مناسبی را به دست آوریم.

فیبوناچی خارجی (EXT) Fibonacci Extension:

برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیبوناچی انبساطی (EXP) Fibonacci Expansion:

فیبوناچی‌ گسترشی یا انبساطی ابزاری است که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ برای مشخص کردن اهداف قیمتی و یا تخمین میزان حرکت قیمت پس از یک بازگشت و یا ‌‌‌پولبک قیمتی استفاده می‌کنند.

فیبوناچی پروژكشن (PRO) Fibonacci Projection:

فیبوناچی پروجکشن یا به اختصار فیبوناچی Pro ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را نشان می‌دهد.

فیبوناچی کمان‌‌‌ها Fibonacci arcs:

این ابزار، تراز‌‌های اصلاحی را به صورت کمان نمایش می‌دهد.

فیبوناچی باد‌بزن Fan:

این ابزار فیبوناچی تراز‌‌های اصلاحی را به شکل خطوط روند نمایش می‌دهد.

فیبوناچی کانال Channel:

کاربرد این ابزار در تحلیل نمودار‌‌های قیمتی که داخل یک کانال هستند، می‌باشد هنگام شکست کانال، می‌توان به سادگی نقاط حمایت و مقاومت بادبزن فیبوناچی پیش ‌روی چارت قیمت را بر اساس خطوط ابزار Channel مشخص‌کرد.

به چه دلیل تحلیل فیبوناچی در معاملات بورسی محبوبیت دارد؟

همانطور که از قبل گفتیم در سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن اهداف قیمتی نیز می‌توان استفاده کرد. موارد زیر از جمله دلایل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات می‌باشند:

 • سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی، به‌عنوان سطوح نامرئی حمایت و مقاومت به شمار می‌آیند.
 • سطوح فیبوناچی، نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌آورند که اگر از آن‌‌ها درست استفاده شود، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

نکته: از آن‌جایی که سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

نکات کلیدی:

اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت‌‌های معروف فیبوناچی ساخته شده‌اند.

اعداد پُرکاربرد فیبوناچی در بازار‌های مالی شامل 0.236، 0.382، 0.618، 1.618، 2.618 و 4.236 هستند. این نسبت‌‌ها و یا درصد‌ها می‌توانند از تقسیم اعداد مشخصی در این توالی به اعداد دیگر حاصل شوند.

با وجود اینکه این اعداد، اعداد فیبوناچی محسوب نمی‌شوند؛ بسیاری از ‌معامله‌گران از سطوح 0.5، 1 و 2 نیز استفاده می‌کنند. این اعداد نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند چه میزان حرکت را داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت سهمی ‌از یک دلار به دو دلار برسد، می‌توان اعداد فیبوناچی را بر آن اعمال کرد. یک سقوط قیمتی به سطح 1.76 دلار برابر با 23.6 درصد بازگشت از حرکت قیمتی شروع شده از سطح یک دلار می‌باشد.

دو عدد از پُرکاربردترین ابزار‌های فیبوناچی، فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) می‌باشند. فیبوناچی برگشتی (Fibonacci retracements) مقدار بازگشت قیمتی را محاسبه می‌کند و می‌گوید که قیمت در بازگشت قیمتی تا چه سطوحی می‌تواند پیش برود. فیبوناچی گسترشی نیز میزان حرکت موج اصلی قیمت را بیان می‌دارد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی برگشتی به دو نقطه قیمتی نیاز دارد که باید در نمودار قیمت انتخاب شوند. معمولاً برای فیبوناچی برگشتی از سطح سوئینگ‌‌های (بالاترین نقطه قیمتی) و سطح سوئینگ لو (پایین‌ترین سطح قیمتی) استفاده می‌کنند. زمانی که این دو نقطه را انتخاب کردید، خطوط فیبوناچی به‌همراه اعداد آن‌‌ها در نمودار شما رسم می‌شوند.

اگر قیمت یک سهم از پانزده دلار به بیست دلار برسد، در این حالت سطح 6.23 درصدی برابر با سطح قیمتی 18.82 دلاری می‌باشد. که آن را بدین شکل محاسبه می‌کنیم:

$18.82 = (0.236*$5) – $20

سطح قیمتی 50 درصد نیز برابر با 17.5 دلار خواهد بود که آن را نیز می‌توانیم بدین شکل محاسبه کنیم:

$17.50 = (0.5*$5) – $20

محدودیت‌‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

نکته: مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌‌های ‌معامله‌گری با آن‌‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از آن‌‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود. مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آینده بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

در زمان انجام معاملات هرچقدر بتوانید نشانه‌‌های بیشتری را پیدا کنید که سیگنال‌‌های یکسانی در یک جهت بدهند به احتمال زیاد معاملات موفق‌تری خواهید داشت. به عنوان مثال زمانی که در حال معامله‌ کردن بر اساس اندیکاتور‌ها هستید بهتر است که از تاییدیه‌‌های پرایس اکشن و ترکیب سیگنال اندیکاتور‌ها با سطوح قیمت و یا ابزار‌های دیگر استفاده کنید. البته این موضوع که چه ابزاری را با چه ابزار دیگری ترکیب کنید کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید.

روش استفاده ترکیبی از خطوط رونده:

برای استفاده ترکیبی از خطوط روند و فیبوناچی اصلاحی کافیست که ما یک روند را شناسایی کنیم. در صورتی که بتوانیم برای روند مذکور یک خط روند ترسیم کنیم، به احتمال زیاد خواهیم توانست که از یک فیبوناچی اصلاحی نیز برای گرفتن تایید‌های بیشتر استفاده کنیم.

همانطور که قبلا گفتیم، یک خط روند صعودی از دو کف بالاتر و یک خط روند نزولی از دو سقف پایین‌تر تشکیل می‌شوند. بنابراین قدم اول آن است که، نقطه برخورد سوم می‌تواند مکان مناسبی برای انجام معامله باشد. هرچند بعضی افراد عقیده دارند که بعد از برخورد سوم تازه می‌توان خط روند را معتبر دانست و برای برخورد بعدی و انجام معامله آماده شد. اما برخی دیگر معتقدند که برخورد سوم یک “برخورد تازه (Fresh Touch)” بوده و برای انجام معامله مناسب‌تر است.

قدم بعدی آن است که از ترسیم خط روند بر اساس دو نقطه به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت. برای انجام مرحله بعدی کافیست که یک فیبوناچی اصلاحی روی موج ماقبل آخر ترسیم کنید.

بنابراین باید فیبوناچی را روی آخرین حرکتی که قبل از شکل‌گیری موج اصلاحی به سمت خط روند می‌باشد ترسیم کنیم (از نقطه A به نقطه B).

نقاط ورود، حد ضرر و حد سود این روش

نقاط ورود

بعد از رسیدن قیمت به خط روند و ترسیم فیبوناچی اصلاحی طبق روش اشاره شده در بالا، باید ببینید که قیمت با کدام سطح فیبوناچی همتراز شده است. در صورتی که قیمت با یکی از سطوح ۵۰%، ۶۱٫۸% یا ۷۸٫۶% و خط روند همتراز شده بود، می‌توانید اقدام به معامله کنید. اگر قیمت در ناحیه‌ای بین ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ فیبوناچی قرار گیرد و با خط روند نیز همتراز شود، بهترین نقطه برای ورود خواهد می‌باشد.

حد ضرر

برای تعیین حد ضرر بادبزن فیبوناچی می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

 1. در صورتی که روی خط روند صعودی معامله خود را باز کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را زیر کف قبلی در نمودار قرار دهید. اگر روی خط روند نزولی پوزیشن‌گیری کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را بالای سقف قبلی قرار دهید. البته تنها در حالتی مجاز به استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر می‌باشید که کف یا سقف قبلی فاصله خیلی زیادی با نقطه ورود شما نداشته باشد.
 2. می‌توانید از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حد ضرر استفاده نمایید. اگر روی سطح ۵۰% وارد بازار شده‌اید می‌توانید حد ضرر را پشت ۶۱٫۸% قرار دهید. به همین ترتیب اگر روی ۶۱٫۸ معامله خود را باز کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را زیر ۷۸٫۶ قرار دهید. در صورت معامله روی ۷۸٫۶ حد ضرر شما بهتر است که بالای سطح ۱۰۰% (نقطه شروع ترسیم فیبوناچی) قرار گیرد. البته حتی در صورت استفاده از این روش نیز پیشنهاد ما این است که از کف و سقف‌‌های قیمتی نیز برای تعیین بهتر حد ضرر استفاده نمایید.

حد سود

برای تعیین حد سود نیز روش‌‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن‌‌ها اشاره خواهیم کرد.

۱- در روش اول ما از نسبت “ریسک به سود” استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال یک معامله خرید در سکه انجام داده‌اید و حد ضرر آن (بر اساس قیمت نمودار) ۲۵ هزار تومان است. بنابراین بر اساس نسبت‌‌های ریسک به سود می‌توانیم حد سود را نیز تعیین کنیم.

 • حد سود اول = ۲۵ هزار تومان (R: R = 1: 1)
 • حد سود دوم = ۵۰ هزار تومان (R: R = 1: 2)
 • حد سود سوم = ۷۵ هزار تومان (R: R = 1: 3)

نکته، لازم است که به یاد داشته باشید که در زمان رسیدن قیمت به هر پله از سود می‌توانید مقداری از حجم معامله خود را ببندید.

۲- بر اساس سطوح مهم قیمت نیز می‌توانید حد سود‌هایی برای معامله خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر روی خط روند صعودی معامله خرید باز کرده‌اید می‌توانید از سقف‌‌های مهمی که در مسیر قرار دارند به عنوان حد سود استفاده نمایید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تحت هیچ شرایطی حد سود اول شما نباید از حد ضررتان کوچکتر باشد. چرا که در بلند مدت بازدهی منفی نصیب شما خواهد کرد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت ویژه وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف تمام نسبت‌های موجود ازجمله کوچک‌ترین ساختارهای بلوکی طبیعت مانند اتم تا پیشرفته‌ترین الگوها در جهان مانند اجسام آسمانی با وسعت غیرقابل تجسم، بهره برد. طبیعت برای حفظ تعادل خود به این نسبت وابسته است، اما به نظر می‌رسد که بازارهای مالی هم با این نسبت ارتباط دارند و از آن استفاده می کنند. در ادامه این مقاله به برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که برای بهره بردن از این نسبت توسعه داده‌شده‌اند، نگاهی می‌اندازیم.

ریاضیات

ریاضیدانان، دانشمندان و طبیعت شناسان این نسبت را قرن‌هاست که شناخته‌اند. این نسبت در ریاضیات به‌عنوان دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) شناخته‌شده است، که بر اساس نام بنیان‌گذار اولیه ایتالیایی آن یعنی لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. که فرض می شود تولد وی در حدود ۱۱۷۵ A.D. و مرگ وی حدود ۱۲۵۰ A.D. است). هر مقدار در این دنباله مجموع دو عدد پیشین (۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و …) است.

خلاصه های کلیدی

نسبت طلایی (Golden Ratio) نسبت همه چیز از اتم ها گرفته تا ستاره های عظیم آسمان را توصیف می کند.

این نسبت ویژه از چیزی به نام دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) الهام گرفته شده است که بر اساس نام بنیان‌گذار اولیه ایتالیایی آن یعنی لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است.

طبیعت از این نسبت برای حفظ تعادل استفاده می کند ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از همین روش استفاده می کنند.

دنباله فیبوناچی با استفاده از چهار تکنیک اصلی می تواند برای تأمین مالی استفاده شود: ریتریسمنت یا اصلاح (retracement) ، کمان ها (arc) ، بادبزن ها یا فن ها (fans) و مناطق زمانی (time zones).

اما این دنباله تنها چیزی نیست که دارای اهمیت است ، در عوض، خارج‌ قسمت متوالی این نسبت است که یک نسبت شگفت‌انگیز خلق می کند، این نسبت تقریباً ۱٫۶۱۸ و یا معکوس آن ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های بسیاری شناخته‌شده است؛ نسبت طلایی (golden ratio) ، میانگین طلایی (golden mean) ، پی اچ آی (PHI) و نسبت الهی و غیره. حال چرا این عدد بسیار مهم است، خب، تقریباً همه‌چیز در جهان دارای خواص ابعادی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ بسیار نزدیک است و به نظر می‌رسد که این نسبت یک تابع اساسی در ساختار بلوک‌های طبیعت است.

اثباتش کن

باور موضوع فیبوناچی در طبیعت برایتان دشوار است؟ زنبورعسل را در نظر بگیرید. اگر در یک کندو زنبورعسل، تعداد زنبورهای زن را بر تعداد زنبورهای مرد تقسیم کنید به عدد ۱٫۶۱۸ می‌رسید. دانه‌های آفتابگردان به‌صورت مارپیچ مخروطی شکل‌گرفته‌اند، هر قُطر در هر چرخش به نسبت ۱٫۶۱۸ ادامه پیداکرده است. این نسبت را به همین ترتیب می‌توان در سایر روابط و اجزای طبیعت مشاهده کرد.

آیا پذیرش دو مثال فوق برایتان دشوار است؟ به دنبال مواردی با اندازه‌گیری آسان‌تر هستید؟ از سرشانه خود تا نوک انگشتانتان را اندازه بگیرید و مقدار به‌دست‌آمده را بر فاصله آرنج تا نوک انگشتانتان تقسیم کنید. یا سعی کنید قد خود را اندازه بگیرید، سپس مقدار قد خود را بر مقدار فاصله پایین شکم تا انگشتان پایتان تقسیم کنید. آیا نتایج یکسان است؟ نتایج جایی نزدیک به ۱٫۶۱۸ است؟ نسبت طلایی در طبیعت اجتناب‌ناپذیر است.

اما همه ی این‌ها بدین معنی نیست که این نسبت در امور مالی هم به‌راحتی کار می‌کند؟ یعنی کار نمی‌کند؟! درواقع باید بدانید که ساختار بازارهای مالی، همان پایه ریاضی موجود در طبیعت را دنبال می‌کند. در ادامه برخی از روش‌هایی که در آن می‌توان از نسبت طلایی درامور مالی بهره برد را بررسی می‌کنیم همچنین برخی از نمودارها را برای اثبات موضوع نشان می دهیم.

مطالعات فیبوناچی و امور مالی

هنگامی ‌که از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، نسبت طلایی به سه درصد؛ ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ ترجمه می‌شود. بااین‌حال می‌توان از درصدهای بیشتری مانند؛ ۲۳٫۶، ۱۶۱٫۸، ۴۲۳ و به همین ترتیب در صورت نیاز بهره برد. چهار رویکرد اصلی برای اجرای فیبوناچی در بازارهای مالی وجود دارد؛ ریتریسمنت یا اصلاح (retracements) ، آرک یا کمان (arcs) بادبزن یا فن ها (Fans) و مناطق زمانی (time zones) .

۱-فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت تشکیل‌شده است. این مقدار با مشخص کردن بالاترین و پایین‌ ترین مقدار یک محدوده چارت قیمتی رسم می‌شود. سپس چند خط رسم می‌شوند؛ اولین خط ۱۰۰% در بالای تمام خطوط، خط دوم ۶۱٫۸%، سوم ۵۰ درصد، چهارم ۳۸٫۲% و خط پنجم ۰ در پایین تمام خطوط است. پس از تغییرات قابل‌توجه قیمت به بالا و پایین، خطوط حمایت و مقاومت جدید اغلب بین این خطوط (ترازهای فیبوناچی) قرار می‌گیرند.

۲٫ کمان های فیبوناچی (Fibonacci Arcs)

مشخص کردن پیوت های ماژور بالا و پایین قیمت اولین قدم برای رسم این ابزار فیبوناچی است. سپس با حرکات شبیه به قطب ‌نما، سه خط منحنی ۳۸٫۲%، ۵۰، و ۶۱٫۸% از نقطه مورد نظر رسم می‌شوند. این خطوط، دامنه‌های حمایت و مقاومت را پیش‌بینی می‌کنند.

۳٫ فن های فیبوناچی (Fibonacci Fans)

فن های فیبوناچی از خطوط مورب تشکیل‌شده اند. بعدازاینکه قله و دره چارت قیمت موردنظر مشخص شدند، یک خط عمودی نامرئی بین این دونقطه رسم می‌شود. سپس این خط به ۳۸٫۲%، ۵۰% و ۶۱٫۸% تقسیم می‌شود و هریک از این درصدها از نقطه سمت چپ در کنار یکدیگر رسم می‌شوند. این خطوط نیز مناطق حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.

۴٫ مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones)

بر خلاف سایر روش های فیبوناچی ، مناطق زمانی یک سری خطوط عمودی هستند. این ابزار چارت قیمت را به مناطق زمانی مختلف به‌ وسیله ی خطوط عمودی تقسیم می‌کند ، به ‌طوری ‌که خطوط با دنباله اعداد فیبوناچی برابر هستند. انتظار می‌رود در این مناطق شاهد تغییرات عمده قیمت باشیم.

مهم : نسبت طلایی را می توان برای همه چیز از طبیعت گرفته تا آناتومی انسان تا تأمین مالی استفاده کرد.

جمع‌بندی

مطالعات فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج موقعیت‌های معاملاتی سهام در نظر گرفته نشده‌اند ، بااین‌حال می‌توان از آنها برای شناسایی مناطق تغییر روند و دامنه‌های حمایتی و مقاومتی بهره برد. بسیاری از معامله‌گران برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق‌تر، این ابزارها را در کنار سایر روش‌های تکنیکال به کار می‌برند. به‌عنوان‌مثال یک معامله‌گر ممکن است نقاط متقاطع را درترکیبی از فیبوناچی آرکز و مقاومت مشاهده کند.

مطالعات فیبوناچی در بسیاری دیگر موارد اشکال آنالیز فنی نیز استفاده می شوند. به عنوان مثال ، همچنین می‌توان از ابزارهای فیبوناچی در کنار امواج الیوت (Elliott Waves) بهره برد و برای پیش بینی میزان ریتریسمنت پس از امواج مختلف از آن استفاده کرد. امیدواریم ، شما بتوانید موارد مناسب مورد استفاده خود را برای مطالعات فیبوناچی پیدا کنید و آن را به مجموعه ابزارهای سرمایه گذاری خود اضافه کنید.

ابزار tcr در مفید تریدر

در نرم‌افزار داینامیک تریدر دو ابزار برای تحلیل زمانی داریم که چهار کاربرد دارند. . نسبت‌های زمانی (TCR:time cycle ratio) . ابزارهای رسم در نرم افزار مفیدتریدر · آموزش کار با منوهای نرم افزار داینامیک تریدر- قسمت سوم · آموزش کار با ابزار فیبوناچی در . ادامه.

در مفیدتریدر ،سه نوار ابزار مجزا پیش بینی شده است. دستو رهای اصلی در این نوار ابزا رها به صورت دکمه (یا کلید) قرار گرفته اند. به صورت پیش فرض . ادامه.

. مسعود فتوحی · صفحه اصلی tcr . آرشیو اندیکاتور در ابزارهای معاملاتی ایجاد شد. • نرم افزار آمی بروکر به ورژن 6 بروز شد. • آموزش مفید تریدر به این مطلب اضافه شد . ادامه.

http://alforex.ir. در نرم‌افزار داینامیک تریدر دو ابزار برای تحلیل زمانی داریم که چهار کاربرد دارا‌هستند . . نسبت‌های زمانی (TCR:time cycle ratio). این ابزار هم مانند دو . ادامه.

این ابزار با ابزار داخلی اگر چه در نرم افزار داینامیک تریدر مانند هم هستند اما از لحاظ کاربرد با هم تفاوت هایی دارند. . TCR در واقع به منظور یافتن کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر . شاید این مطالب برایتان مفید باشد . ادامه.

Jul 23, 2020 — ما در این مقاله قصد داریم تا به معرفی تحلیل زمانی، ابزار های تحلیلی آن و تفسیر آن بپردازیم. پیشنهاد ویژه . نسبت سیکل زمانی یا Time Cycle Ratio که با نماد ( TCR ) نمایش داده می شود. تصویرسازی . نرم افزار مفیدتریدر. فوریه 13 . ادامه.

معرفي ابزار TCR معرفي ابزار . ابزار آلات تحليل گران تکنيکال براي تحليل تکنيکال نمودارها و نرم افزار هاي تکنيکال ميباشد که يکي از مهم ترين اين نرم افزار هاي متا تريدر مي باشد.خوشبختانه در . در بخش‌هاي قبلي ايده‌اي را بيان کرديم که شاخص‌هاي ترکيبي خاصي مي‌توانند در پيش‌بيني شرايط چرخه تجاري مفيد باشند. با اين حال، . ادامه.

Jan 22, 2019 — می‌توان محل نوار‌های ابزار را به راحتی توسط موس کامپیوتر تغییر داد، به عبارت دیگر با کلیک چپ موس بر روی بخش سمت چپ هر نوار می توانید آن را . ادامه.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای نیاز به آموزش و ابزار حرفه ای دارید . متاتریدر4 و5 ، مفید تریدر ، سیستم های معاملاتی ، فیلترهای بورسی ، ابزارهای رسم . ادامه.

Jun 1, 2018 — معرفی ابزارهای فیبوناچی در متاتریدر و بهمراه کارعملی، تنظیمات و بهینه سازی. – آشنایی با اعداد و درصدهای فیبوناچی. – کاربرد فیبوناچی در . ادامه.

May 15, 2020 — ابزارهای تحلیل تکنیکال فراهم شده در تریدینگ ویو بسیار . ابزار Forecast یا پیش‌بینی نیز ابزاری مفید به خصوص در هنگام به اشتراک گذاری ایده . تحلیل یک تریدر: بازگشت قیمت بیت کوین به زیر ۴۰۰۰ دلار امکان پذیر است . ادامه.

ابزار نيز يكي از ابتكارات گروه دايناميك تريدر مي باشد كه ما يك محدوده قيمتي مشخص. را مي توانيم به . نسبت پروجكشن زماني با دو نقطه. با اين ابزار مي. توانيم تحليل ھاي زماني ret. ، tcr. ، ext . و براي تھيه اساليد ھاي آموزشي بسيار مفيد ھست حالت. ادامه.

Oct 27, 2019 — این سایت ابزارهای مفید و امکانات کاربردی مختلفی را ارائه می‌دهد که ما در این . اندیکاتور و استراتژی شخصی تریدر در سایت تریدینگ ویو خواهد بود. ادامه.

Jul 20, 2020 — همانطور که می‌بینید ابزار فیبوناچی دوباره بسیار عالی و دقیق کار کرده و و زمان شروع اصلاح به خوبی مشخص شده است. آخرین بار طبق این نمودار 21 تیر . ادامه.

آشنایی با ابزار های نرم افزار متا تریدر [مدت ویدئو: 30 . جلسه هشتم: مثال های عملی در ابزار TCR و تلفیق نسبت ها. [مدت ویدئو: 15 . 133 نکته در مفید در معامله گری . ادامه.

معرفی ابزار RET معرفی ابزار TCR معرفی ابزار ATP معرفی ابزار EXT ترکیب . افزار های تکنیکال میباشد که یکی از مهم ترین این نرم افزار های متا تریدر می باشد. . شاخص‌های ترکیبی خاصی می‌توانند در پیش‌بینی شرایط چرخه تجاری مفید باشند. ادامه.

اگر کسی از نحوه شمارش کندل ها در متا تریدر اطلاع دارد ممنون میشوم که راهنمایی نمایند. . از منوی tools و گزینه Option درتب اول گزینه Enbale Proxy Server رو تیک . ادامه.

Jan 4, 2020 — برای استفاده از ابزار tradingview کافی است در ادامه این مقاله با . برخی از ابزارهای مفید مانند alerts، تقویم اقتصادی و برخی از ابزارهای اجتماعی را . ادامه.

-کاربردها ی خاص ابزار TCR – پیش بینی زمانی متناوب – معرفی ابزار ATP – کاربردهای ATPدر تحلیل زمانی بازار – گسترش زمانی – معرفی ابزار اکـستنشن زمانی . ادامه.

. راز صعود سهام. پیوندها. مفید بورس . تحلیل با نرم‌افزار Dynamic Trader. مثال‌های عملی و کاربردی ابزار RET. مثال‌های عملی ابزار TCR. مثال‌های عملی از ابزار ATP. ادامه.

Dec 30, 2017 — ابزارهای تحلیل زمان عبارتند از: 1 )ریتریس زمانی داخلی . 3) نسبت سیکل زمانی یا Time Cycle Ratio یا (TCR) 4 )تصویرسازی تناوب های زمان یا . ادامه.

بورس 24 ساعته با یک تاصد

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس24 ساعته با یک تا صد

بورس 24 ساعته با یک تاصد

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام در بورس24 ساعته با یکتا صد ، آموزش بورس معامله گری و سهامداری/ ایجاد مطالب بورسی مثل:مشروح اطلاعیه ای کدال .تحلیل بنیادی،گروه ها و تک سهم ها ، تک سهم های پربیننده بازار،گزارش روزانه پایانی بازار،شایعات و شنیده های بازار سهام،
عرضه اولیه، گروههای تلگرامی بورسی، فروم ها وشبکه های اجتماعی، اخبار تکنیکالی بازار سهام از زبان نمودارها،سیگنال خرید میان مدتی

وبملت

قصفها

صنعت قندوشکر

صنعت خودرو

شبندر

خزامیا

گارتلی

قنیشا

قند نیشابور

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای صعودی

الگوهای هارمونیک

 • دی ۱۳۹۴ (۳)
 • آذر ۱۳۹۴ (۱)
 • مهر ۱۳۹۴ (۱)
 • شهریور ۱۳۹۴ (۱)
 • مرداد ۱۳۹۴ (۱)
 • پاسخ به سوالات وبلاگ نویسان
 • آخرین وبلاگ های به روز شده
 • زندگی به سبک بیان!
 • ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
 • نرم افزار مهاجرت به blog.ir
 • وبلاگ رسمی شرکت بیان
 • صندوق بیان

شواهدی از وجود روح فیبوناچی در تالار حافظ

نسبت های فیبوناچی،پایه و اساس الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال سهام می باشد.بادبزن فیبوناچی، کمان های فیبوناچی ، فیبوناچی زمانی، فیبوناچی ریترسمنت ، فیبوناچی اکسپنشن و برگشت های فیبوناچی

تکنیکال علم روانشناسی رفتار عوامل انسانی دخیل در تشکیل نمودار است. در واقع تکنیکال مختص بازار سهام نیست بلکه در هر بازاری و حتی در هر زمینه ای که بتوانیم داده های تاریخی داشته و آنها را از لحاظ آماری به صورت حساب شده و دقیق روی نمودار پیاده کنیم، می توانیم تحلیل تکنیکال از آن مورد داشته باشیم .

مورد یا نماد یا پروژه یا هرچیز دیگری که بتوان برای آن نرخ گذاشت. از جنگ های بین المللی گرفته تا معاملات لحظه ای طلا! از آمار ازدواج و طلاق - مرگ و میر نوزلدان - کوچ پرندگان -مهاجرت انسانها - تورم - فساد - عوامل اجتماعی -حتی کسوف و خسوف ! در قیمت لوبیا ، فراوانی پشه مالاریا ، خشکسالی و آفت بادبزن فیبوناچی های پنبه در رشد تعداد خرگوش ها و حتی در نرخ رشد جمعیت پستانداران و در هر زمینه ای که بتوانید آنرا بصورت نمودار از چند ساعت تا چند قرن، رسم کنید تکنیکال کاربرد دارد و جواب می دهد!پس چه دلیلی وجود دارد که تکنیکال را برای بازار ایران غیر قابل استفاده می دانند!؟ اگر پاسخ تان دخالت عواملی مثل دولت -خرید و فروش حقوقی و معاملات چشم بسته معامله گران است باید عرض کنم که حتی دخالت حقوقی در بازار ، فروش های دیمی بنده وسفته بازی های عده ای سایه نشین قابل تحلیل و بررسی بوده و تمام این موارد عوامل انسانی هستند و چون ابزارهایی که در تکنیکال بکار گرفته می شود برپایه روانشناسی رفتار انسانها پی ریزی شده است بنابراین حتی دخالت دولت در بازار هم از نظر الگوهای زمانی فیبوناچی کاملا منظم و هارمونیک است. وقتی 3000 سال پیش در اهرام مصر از فیبوناچی به طرز شگفت انگیزی استفاده می شود بطوریکه ارتفاع یک هرم 1.618 برابر قاعده آن بوده و عرض مقبره فرعون .618/. طول آن است. وقتی انگشتان شما از ناخن تا به انتهاو از آنجا تا بازوی تان با نسبت 2-3-5-8 فیبوناچی خلق شده است. وقتی سونامی بزرگ ژلپن از لحظه شکل گیری تا زمان رسیدن به ساحل دایره هایی ایجاد می کند که نسبت شعاع هر دایره به دایره بعدی 618/. و طول هر موج نسبت به موج قبلی 1/618 برابر می باشد. وقتی اسپیرال طلایی از گونه انسان تا ابعاد تمام بدنش کشیده می شود و وقتی گل افتابرگردان، حلزون های بیابان و گردباد سرگردان همه و همه در دل خود با نظمی خارق العاده که همه از اعداد مقدس فیبوناچی است، دارند ،پس کفر نیست اگر بگوییم : گفتن جمله " تکنیکال در بازار ما کاربرد ندارد " کفر محض است!

چطور می شود که شاخص کل ایران که نماگر اقتصاد این کشور است در مسیر نزول خود از عدد 89000(عدد 89 دهمین عدد فیبوناچی است) به پایین بطور منظم 5 بار(5پنجمین عدد فیبوناچی) صعود می کند که تا 61/8 درصد از مسیر نزول را اصلاح می کند؟

چطور می شود که مسیر نزول را می توان داخل یک کانال نزولی منظم با زاویه و شیب 21 درصد (21 هشتمین عدد فیبوناچی است) محصور کرد؟

چطور می شود عدد شاخص که با محاسبات پیچیده بدست می آید وقتی بر روی نمودار قرار می گیرد با شیبی 21 درجه نزول می کند و در این نزول سه بار به خط روند نزولی برخورد می کند که هر سه بار درست در روزی است که نشست 5+1 در آخرین روز خودبوده که در دوبار قبلی با تمدید مذاکرات ، خط روند شکسته نمی شود و در بار سوم که امروز و فرداست باز در آستانه شکست قرار دارد؟

چطور می شود که شاخص کل در روز سوم آذر و در بیست و یکم تیر به خط روند فوق برخورد می کند در حالیکه اعداد 3 و 21 هر دو فیبوناچی بوده و فاصله بین سوم آذر تا 21 تیر که روزهای امضاء تفاهم یا توافق یا قطع نامه ! .پایانی است درست 233 روز است .233سیزدهیمن عدد فیبوناچی است. فاصله دو برخورد شاخص با سقف کانال 233 روز است و اگر ماه شماری کنیم درست 8 ماه است.آیا این اعداد اتفاقی است؟ این مطلب قرار نبود به آمار و ارقام بپردازد که اگر اینطور بود مطمئنا آمار و ارقام دقیقتری را برایتان می آوردیم این فقط یک تحلیل تکنیکال از شاخص کل بود که به این بحث کشیده شد.

حال اگر این همه دلایل از وجود هارمونی و هماهنگی بین سقف ها و کف های بازار سهام ایران با اعداد و درصدهای فیبوناچی وجود دارد،آیا نمی توان گفت که تکنیکال در بازار ما نه تنها کاربرد دارد بلکه بازار سرمایه ایران یکی از مصداق ها و نمونه های بارز تحلیل پذیری از لحاظ تکنیکال است؟ لااقل از یک بعد و آنهم اصلی ترین و فراگیرترین آنها یعنی فیبوناچی اینگونه است.

نمودار زیر را ببینید. به راستی چطور می شود که درست در لحظه برخورد نمودار قیمت به حمایت و یا کف مهم ، خبر تعدیل مثبت سهم می رسد و درست در لحظه ی برخورد به مقاومت و انتظار ریزش قیمت از دید تکنیکال ، سهم به مجمع می رود و پس از تقسیم سود با چند درصد افت بازگشایی می شود که درست آن هم روی یکی از اعداد فیبوناچی است؟ چطور می شود که اینگونه می شود! آیا نمی توان گفت که روح تکنیکال و علی الخصوص روح مرد بزرگ تاریخ لئوناردو فیبوناچی در باازار سرمایه ما دمیده شده است؟ من امروز فیبوناچی را در بازار بورس و سهام و روح مقدس او را در تالار شیشه ای می بینم..

در نمودار زیر دقت کنید.

نظم و هارمونی و هماهنگی در بازار موج می زند.

شاخص کل بیش از 20 ماه است که در روند نزولی قرار دارد. اما بادبزن فیبوناچی هیچ روندی مثل یک دیوار صاف نیست. روند نزولی در دل خود صعودهای کوتاهی دارد مثل روند صعودی که نزول هایی را در دل خود دارد. به آنها اصلاح می گوییم.

در نمودار زیر شاخص در 5 نوبت با ریزش های خود از 89000 تا به محدوده های کنونی رسیده است. اما این نزول ها به طرز باور نکردنی مشابه هم هستند!در اولین نزول شاخص ، یک اصلاح را شاهدیم که تا 62 درصد از نزول را جبران کرده اما باز نزول ادامه داشته است.

در دومین نزول هم باز تا 62 درصد اصلاح را شاهد بودیم و به همین ترتیب تا امروز که در پنجمین نزول شاخص کل با اصلاح تا مرز 62 درصد به حساس ترین روز تمام عمر خود رسیده است.

اگر بتواند بر این مرز که به یک مقاومت هارمونیک تبدیل شده است قدرت بگیرد و از آن عبور کند ، سنت شکنی کرده و برخلاف دفعات قبل دیگر با ریزش تا پایین کف قبلی مواجه نخواهیم بود اما اگر نتواند از این محدوده عبور کند باید منتظر ریزش شاخص تا زیر کف قبلی باشیم.

نکته آخر اینکه یادمان باشد شکست حمایت ومقاومت ، خطوط روند ، میانگین های متحرک و . هر شکست دیگری باید از نظر تکنیکی تایید شود. تکنیکالیست ها عبور دوروزه قیمت از سطح مورد نظر یا عبور به میزان 3درصد از آن نقطه را موید شکست می دانند.

امروز (آخرین کندل یا میله را در نمودار زیر ببینید) عبور شاخص را از مرز 62 درصد شاهدیم. اگر فردا شاخص کل بالای امروز بسته شود سیگنال ورود به بازار صادر می شود

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا